Ryde-gründerne får fortsette sin operasjon i Stavanger i 2020, sammen med Zvipp.

Stavanger åpnet for 10 aktører, bare to sa ja

Ingen av de store elsparkesykkel-aktørene godtok vilkårene. Tilbudet i Stavanger blir istedenfor helnorsk.

Publisert Sist oppdatert

De nye elsparkesykkel-reglene i Trondheim medførte delte meninger, og kommuneråd i Trondheim, Trygve Bragstad, kalte vedtaket «superbyråkratisk».

I vinter vedtok også Stavanger nye regler for elsparkesykkel-etablering i kommunen. I utgangspunktet gikk reglene ut på at alle aktørene måtte ha avtale, betale leie til kommunen, og at aktørene måtte ha løpende kommunikasjon med kommunen.

Og mens Trondheim i utgangspunktet bare ville ha én aktør, var Stavanger klare på at de ville ha «et koppel av aktører». I ettertid ble det vedtatt å åpne for ti aktører med 100 elsparkesykler hver, totalt 1000. Men langt færre har sluppet gjennom nåløyet, får Shifter opplyst.

Trygve Petter Nilsen, seksjonsleder for vei i Stavanger kommune, bekrefter at det nå blir to aktører i vestlandsbyen med 130 000 innbyggere.

– De norske aktørene Zvipp og Ryde skal operere her i sommer.

Tjenesten skal etter planen starte opp i mars.

De store ville inn

Men til tross for at det ikke ble ti aktører - langt derifra, avviser Nilsen at de to aktørene som vil drive i byen ikke får maksimere kvoten på 1000 elsparkesykler.

– Nei, de får hundre sparkesykler hver.

– Er ikke 200 sparkesykler litt lite for en så stor by?

– Det får vi se, det er et pilotår.

Han forteller at flere store, internasjonale aktører var i kontakt med kommunen, men at de ikke klarte å oppfylle kravene i vedtektene.

Oslo-sjef i Tier, Lars Christian Grødem Olsen skriver til Shifter at de er positive til at byer regulerer «på en fornuftig måte som fremmer delt mobilitet». De valgte likevel å droppe Stavanger.

«Vi er i dialog med myndighetene om hvordan dette kan gjøres på en måte som gagner byene og alle deres innbyggere,» skriver Grødem Olsen.

Tidligere har også Circ gjort det klart at de ikke ønsker å gå inn i Stavanger, fordi kravene er så strenge. I en kommentar til Stavanger Aftenblad skrev daværende Norden-sjef Emil Åkersson at det ville være økonomisk uforsvarlig å gå inn i et marked med så lavt tak på sparkesykler.

Må betale leie

Den norske aktøren Ryde var de første til å etablere seg i Stavanger i fjor sommer. De ble da først møtt med at kommunen fjernet flere av sparkesyklene. Men i ettertid fikk gründerne god kontakt med kommunen. Nå får de en ny sesong i vestlands-byen. De er fornøyde med reguleringen.

– Vi synes Stavanger har gjennomført en ryddig prosess. Sparkesykler blir et helt nytt tilbud i Stavanger, og med disse retningslinjene får byen testet ut tilbudet under kontrollerte former, sier Ryde-gründer Espen Rønnneberg.

I motsetning til å fjor kreves det at selskapet må benytte nullutslippskjøretøy og betale 1 krone i leie hver dag per elsparkesykkel. Rønneberg sier at det naturligvis vil påvirke driftskostnadene til en viss grad.

– Det avgjørende er likevel at reguleringer ikke hindrer konseptet i sin helhet. Det er en fin balanse å legge opp til at tjenesten bidrar med å løse innbyggernes transportbehov samtidig som vi sørger for at sparkesyklene ikke er til hinder i bybildet.

– Hva tenker dere om antallet 200 elsparkesykler?

– Sett fra byens perspektiv virker dette som et fornuftig antall for å komme igang med konseptet. Det er viktig at utleie av el-sparkesykler integreres på en god måte som tar hensyn til alle som oppholder seg i byen.

Krever regulering

Aktøren Zvipp går også inn i Stavanger. Fra før har selskapet operert i Oslo og Drammen.

Gründer i Zvipp, Andreas Strømsheim-Aamot, sier at selskapet ikke kommer til å etablere seg i flere byer som Oslo, med mindre det kommer reguleringer på plass.

– Vår forretnings-modell, som er basert på en bærekraftig driftsmodell, har høye kostnader. Blant annet bruker vi vi elektriske biler i innsamlingen av sykler, samt at vi fjerner syklene fra gatene hver kveld. Det gjør at vi ikke kan konkurrere i uregulerte markeder.

Han legger til at de også vurderer Trondheim som mulig by, men avventer de endelige konkurransebetingelsene.