Finansminister Jan Tore Sanner (H), nringsminister Iselin Nyb (V), landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF), administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer og leder i LO, Hans-Christian Gabrielsen deltok på pressekonferanse om kompensasjonsordning til bedrifter fredag.

Staten skal dekke faste kostnader for alle bedrifter som rammes

«Det handler om de som trenger cash, ikke kreditt.»

Publisert Sist oppdatert

I tredje krisepakke-bølge foreslår regjeringen å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Eksempler er husleie og forsikringer.

Dette vil koste staten mellom 10 og 20 milliarder kroner - i måneden.

– Nå er vi i fase 2. Det handler om de som trenger cash, ikke kreditt, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) under en pressekonferanse mandag morgen.

Ifølge administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge, som har vært sentral i arbeidet med denne pakken, skal ordningen gjøres nærmest helautomatisk gjennom en digital portal.

Regjeringen tar sikte på å sørge for at pengene kommer er på bedriftenes konto innen 3 uker, helst før.

En rekke aktører i oppstartsmiljøet har sagt tydelig fra om at en slik ordning er nødvendig for å unngå en konkursbølge. Det har også blitt understreket at en slik ordning må omfatte serverutgifter såvel som husleie.

Detaljene er ikke klar ennå, og regjeringen vil komme tilbake til dette fredag 3. april.

Det er imidlertid utarbeidet syv prinsipper som blir grunnlaget for ordningen (se faktaboks).

Kompensasjonsordningens syv prinsipper:

  1. Ordningen skal være effektiv og virke raskt: Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Å benytte bankene og tilgjengelige registerdata, i stedet for å sette opp en ny byråkratisk organisasjon, vil bidra til det.
  2. Ordningen skal være målrette: Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.
  3. Ordningen skal være midlertidig: Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.
  4. Ordningen skal favne bredt: De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet rammer norsk næringsliv bredt og treffe næringer som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader. Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, reduserer vi sannsynligheten for å måtte innføre små spesialordninger rettet mot enkeltbransjer eller tilfeller.
  5. Ordningen skal være enkel: Det må være så enkelt som mulig både å benytte og administrere ordningen.
  6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket: Ordningen må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket.
  7. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres: Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

(Kilde: regjeringen)

Tiltaket kommer i tillegg til en egen gründerpakke på nesten 5 milliarder kroner.

«Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto,» skriver regjeringen i en pressemelding.

Under pressekonferansen fredag morgen sto regjeringen sammen med partene i arbeidslivet, og det ble understreket at dette var et samarbeidsprosjekt.

Prinsippene for tiltakene presenteres for Stortinget i dag, fredag, og behandles der i løpet av helgen.

Digital portal

Det arbeides blant annet sammen med Finans Norge med en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en sentral digital portal. Behandlingen av søknadene skal i stor grad være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata. Det vil bidra til at ordningen kan iverksettes raskt og at pengene blir utbetalt så snart som mulig.

– Norsk næringsliv står i sin tøffeste kamp noensinne, og fremtiden er veldig usikker. Derfor har vi satt i gang en rekke strakstiltak som skal bidra til å redde bedriftene og arbeidsplassene. Ikke alle bedrifter og virksomheter har blitt fanget opp av de krisepakkene vi har lagt fram, derfor jobber vi med videre tiltak. Kompensasjonsordningen skal være med på å hindre at levedyktige bedrifter må legges ned, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Det gjenstår fortsatt å få på plass avgrensning og regelverk for ordningen. Dette skal være klart om «kort tid».

– Ordningen innebærer at staten tar en del av kostnaden som virusutbruddet og smitteverntiltakene påfører norske bedrifter. Den midlertidige ordningen skal være målrettet og få virkning raskt, samtidig skal den favne bredt. Regjeringen vil i dialog med næringsorganisasjonene og LO utarbeide de konkrete rammene forordningen i løpet av kort tid, sier næringsminister Iselin Nybø (V).