InnovasjonsStøtte

Staten skal bruke millioner på å få fart på eksporten av norsk design, men gründeren fikk nei til støtte

Lillian Ayla Ersoy i design-plattformen Novooi fikk avslag på oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge, selv om hun prøver å få til akkurat det regjerigen sier at den ønsker.

Næringsminister Jan Christian Vestre (t. v.) og Lillian Ayla Ersoy (t. h.)
Publisert Sist oppdatert

– Det hjelper ikke at regjeringen setter mål når det ikke følges opp med konkret handling. Det virker som et litt overfladisk tiltak fra toppen, sier Lillian Ayla Ersoy, gründer og daglig leder i design- og interiør-oppstarten Novooi. 

I januar bevilget Regjeringen 20 millioner kroner til Innovasjon Norge for å gjennomføre en eksportsatsing på vareproduksjon og design i 2024. 

Dette er saken

  • Regjeringen har bevilget 20 millioner til Innovasjon Norge for å gjennomføre en eksportsatsing på vareproduksjon og design i 2024. 
  • Norsk vareproduksjon og design inkluderer et stort spenn av produkter: Alt fra vinglass, peiser, tekstiler, møbler, fritids- og sportsutstyr. Næringen produserer også deler til forsvarsindustri, maritime og marine næringer, og fornybar energiproduksjon. 
  • Ifølge Menon Economics eksporterer bedrifter innen vareproduksjon og design for 77 milliarder kroner. 
  • Det jobber over 60.000 mennesker i næringen fordelt på mange tusen bedrifter over hele landet.

Ersoy reagerer på at Novooi – som hun mener driver akkurat med det regjeringen ønsker mer av – ikke får drahjelp når pengene skal fordeles mellom gründere i andre deler av støttesystemet. Hun mener det er et paradoks at Innovasjon Norge sa nei til å gi selskapet andre runde av oppstartstilskudd.

– Det regjeringen har bestemt at skal være et mål stemmer ikke overens med hvordan støtte fordeles i praksis, mener Ersoy. 

– Rart

Selskapet, som ble startet i 2021, er en markeds-plattform der over 100 norske designere og møbelprodusenter kan selge produktene sine, både lokalt og internasjonalt. 

Nylig søkte de altså om midler fra Innovasjon Norge til å satse mer på kommersialisering og videre satsing på eksport av kunst og design-møbler til utlandet. 

Fra før har selskapet mottatt tilsammen 697.000 kroner i offentlig tilskudd fra blant annet Kulturetaten og Norsk Kunstfond. I 2022 dro de inn 830.000 kroner i inntekter. 

I avslagsbrevet som kom i slutten av februar står det: «Vår vurdering er at foreliggende prosjekt ikke oppfyller kriteriene i tilstrekkelig grad og støtte kan derfor ikke innvilges. Ved vurderingen har vi særlig lagt vekt på unikhet, teknologisk kompleksitet og gjennomføringsevne».

– Det er det jeg virkelig ikke skjønner. Gjennom plattformen har vi skreddersydd en portal som gjør det smertefritt for profesjonelle å selge til kjøpere. Vi jobber altså med å få til sømløs og automatisk håndtering av frakt og eksport til profesjonelle kjøpere, interiør arkitekter og forbrukere nasjonalt og internasjonalt. Det kan virkelig bidra til å øke eksporten til utlandet for over 300 store og små produsenter, designere og kunsthåndverkere, sier Ersoy.

– Med de nye målene regjeringen har satt så er dette rart.

Ikke i gang ennå

Innovasjon Norge har ikke vært tilgjengelig for intervju, men skriver til Shifter over mail at de fikk oppdraget med å gjennomføre regjeringens eksport-satsning for syv dager siden.

Avdelingsleder for Innovasjon Norge i Oslo Viken, Joachim Thorsen, skriver videre at midlene de nylig mottok vil gå til å etablere et eksport-program for bedrifter innen vareproduksjon og design, som de håper å lansere nærmere sommeren. 

– Eksportsatsingen er fokusert på tiltak som kan utløse eksport på kort og mellomlang sikt, her kommer det en rekke eksportaktiviteter fremover som selskapet også kan delta på, skriver han. 

Han understreker videre at de har forståelse for at finansierings-avslag fra Innovasjon Norge kan medføre frustrasjon: 

– Imidlertid har vi en begrenset pott med midler, som langt fra er tilstrekkelig for å støtte alle prosjekter med potensiale for å bidra til norsk vekst og verdiskaping. I hver enkelt sak må vi gjøre en helhetlig vurdering, og vårt arbeid innebærer tøffe prioriteringer rundt hvilke prosjekter som støttes, og med hvor mye.

Han lister videre opp viktige vurderingskriterier som Innovasjon Norge går gjennom når de skal bevilge støtte, deriblant at løsningen skal bringe noe nytt til markdet (Se faktaboks!).

Vurderingskriterier for Oppstartstilskudd 2

  • Innovasjonshøyde: at løsningen bringer noe helt nytt inn i markedet, og risiko i prosjektet
  • Gjennomføringsevne: både relevant kompetanse ifht. prosjektet, økonomisk gjennomføringsevne og en tydelig og troverdig kommersiell plan 
  • Dokumentert markedsaksept 
  • Synliggjort potensiale for bedriftsøkonomisk lønnsomhet og verdiskaping i Norge.

Etterspør føringer

Ersoy er svært positiv til at satsingen kommer på plass, fordi hun opplever at kunst- og designbransjen lenge har blitt nedprioritert.

Hun er også innforstått med kriteriene Innovasjon Norge stiller til oppstartsselskaper som får oppstartstilskudd, men reagerer likevel på avslaget - særlig siden det kom etter at regjeringen hadde signalisert hvor viktig det var å eksportere norsk design. 

Hun etterspør klarere føringer fra regjeringen til Innovasjon Norge for hvilke kriterier som skal gjelde for å få godkjent tilskudd etter den nye satsingen. 

– Faktum er at små produsenter nesten ikke klarer å overleve fordi det er altfor dyrt å produsere møbler, og man får ikke støtte. Da er det bare de som produserer store volum som vinner. Hvordan skal vi da bli kjent som en nasjon som designer flotte ting? spør Ersoy. 

Ersoy peker på Sverige og Danmark der hun mener man i større grad har lykkes å markere seg innenfor design og kunst i en internasjonal sammenheng og innenfor eksport. 

Sendte brev

Ersoy har selv derfor sendt et brev til næringsminister Jan Christian Vestre som leder departementet som bevilger pengene til Innovasjon Norge fra regjeringens side. I tillegg har hun sendt inn en klage på Innovasjon Norges beslutning, der hun ber om en revurdering av avslaget. 

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.