Innlegg

Startups er amatører på politisk påvirkning, nå trenger vi en egen interesseorganisasjon

For å få gjennomslag for våre interesser, må vi koordinere oss bedre og snakke med en felles høy og tydelig stemme, skriver Anders Mjåset, og etterlyser en Association for Norwegian Tech Startups.

Politisk interesseorganisasjon for startups?

Startupscenen har kommet langt det siste tiåret. Fra å være en neglisjerbar nisje av næringslivet, har det blitt en viktig sektor med kraft og reell påvirkning på samfunnet rundt oss. Politisk er vi derimot lett å overse, og påvirkningen vår er umoden og amatørmessig sammenlignet med andre sektorer i næringslivet.

Der modne sektorer er representert og organisert, er startupmiljøet mer som en oppstart i oppstartsfasen - mye avhenger av enkeltpersoner, sterke meninger og dårlig tid.

Jeg er selv en av kanskje 50-100 aktører som brukes mye politisk. Totalt har jeg brukt mange hundre timer på politisk arbeid, i tillegg til å mene ting på eventer og i media. Problemet er at 50-100 andre personer og miljøer gjør det samme uten at vi samhandler eller samkjører oss i noen særlig grad. Det blir kaotisk, ineffektivt og uproft fra en politikers ståsted. Det er en rød tråd i hva startup- og vekstgründere mener om opsjonsbeskatning, arbeidsgiveravgiften, virkemiddelapparatet, formuesskatten, talent-tilgang, offentlige anskaffelser og så videre, men det er 100 ulike varianter på disse meningene, i tillegg til reell uenighet og en begrenset mulighet til å gå dypt, som gjør oss lite effektive politisk.

I dag representeres derfor startup-scenen i stor grad indirekte av de store interesseorganisasjonene (Abelia og IKT-Norge), og av det statlige virkemiddelapparatet som politikerne jobber med til daglig. Disse gjør en viktig jobb, men interesseorganisasjonene har medlemsbaser som naturlig vrir hovedfokuset inn mot etablert aktører og virkemiddelapparatet har så mange bindinger og føringer at deres lobbyisme ikke nødvendigvis er til det beste for startups og vekstbedrifter til enhver tid. Jeg tror derfor at vi trenger en uavhengig interesseorganisasjon som har hovedfokus på å legge best mulig til rette for rask vekst blant startup og vekstbedrifter. Jeg tror denne må komme fra oppstartsmiljøet selv for å ha det fokuset, legitimiteten og kraften det trenger for å representere startup og vekstbedrifter effektivt.

I Danmark har seriegründer Esben Gadsbøll startet The Association for Danish Tech Startups, en organisasjon med 10 initiativtakere og backing fra 50 vekstselskaper. Organisasjonen har raskt vokst til å bli en sterk kraft politisk og et kontaktpunkt for de som ønsker å interagere med startupscenen. Noe tilsvarende etableres nå også i Finland og det er snakk om noe lignende i Sverige også.

Jeg synes vi bør se på muligheten for å starte en Association for Norwegian Tech Startups. Vi var med å støtte den danske organisasjonen frem med vår danske hub, Matrikel1, og vi blir gjerne med å støtte frem noe lignende i Norge.

Om vi klarer å koordinere oss bedre og snakker med en felles høy og tydelig stemme, så tror jeg ikke bare vi vil bli lyttet til, jeg tror politikere og større interesseorganisasjoner vil ønske oss varmt velkommen inn i den politiske miksen.

Noen som føler seg kallet til en politisk venture?

Sørg for å være oppdatert på det nyeste i næringslivet

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Ja, takk!

Hvilken bransje jobber du i?*