innovasjon norge

Startupen oppdager fukt før skaden har skjedd. Får millionstøtte

Innovasjon Norge deler ut 13 millioner kroner til disse fire prosjektene. 

Sensor Innovation er blant selskapene som har fått Innovasjonstilskudd så langt i år.
Sensor Innovation er blant selskapene som har fått Innovasjonstilskudd så langt i år.
Publisert

Flere enn 30 selskaper har så langt i år fått tilbud om et Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge, men kun fire av dem henter hjem et millionbeløp. 

Sensor Innovation blant dem. Verdal-selskapet får 3,6 millioner kroner. 

Se egen faktaboks om kriteriene knyttet til Innovasjonstilskudd i bunn av saken.

Sensor Innovation produserer følgelig sensorer som kan varsle om unormale fukt- og temperaturforhold før skaden oppstår. 

På kundelisten står allerede storselskaper som Obos, AF Gruppen og Forsvarsbygg. 

Tor Ove Nesset, COO i selskapet, forklarer at systemet kan benyttes både under byggefase, garantitid og senere i drift. 

– Det sikrer at konstruksjonen har en naturlig utvikling med tanke på uttørking, og det hindrer skjulte lekkasjer før de utvikler seg til en skade, sier han til Shifter og fortsetter: 

– Systemet fungerer som en alarmsentral gjennom SD-anlegg, SMS og/eller epost, slik at bygningsansvarlig kan iverksette korrigerende tiltak umiddelbart. 

Selskapet har utspring fra NTNU-miljøet i Trondheim og skal ifølge Nesset nå ta steget fra å være en startup til å rigge seg for internasjonal vekst. 

– Et stjerneeksempel på hvordan man tar en idé fra kjøkkenbenken til internasjonalt ekspansjon med høye miljøambisjoner, sier han og legger til:

– Ambisjonen er å utvikle teknologien til å bli en verdensledende løsning for å unngå vannskader på bygg. 

Disse fikk også million-tilskudd

Innovasjon Norge delte i januar også ut store summer til blant andre Wellstarter, et Trondheim-selskap som utvikler teknologi til oljebransjen. De får 5 millioner kroner. 

  Videre fikk Baring Ocean tilbud om 2,6 millioner kroner. Kristiansand-selskapet ble etablert i 2021 og har ifølge ilaks.no store planer for offshore oppdrett av laks. 

Shiftr, Stavanger-selskapet bak en autonom batteribytterobot, fikk 2 millioner kroner

Innovasjonstilskudd

Innovasjonstilskudd er relevant for prosjekter som forventes å ha betydelig effekt, både for bedriften og for samfunnet. Det innebærer at prosjektet: 

 • fører til varig verdiskapende aktivitet i Norge (kunnskap, rettigheter og arbeidsplasser utover prosjektperioden)
 • bygger opp under bedriftens langsiktige ambisjoner og strategier
 • styrker bedriften overfor globale utfordringer og markedsmuligheter
 • vil gi bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet
 • utløser potensial for bærekraftig vekst
 • har internasjonalt potensial og styrker bedriftens internasjonale konkurransekraft
 • har et betydelig marked, og bedriften kan begrunne hvorfor kundene vil komme til å velge deres løsning
 • vil resultere i løsninger/teknologier som kan kommersialiseres og har potensial for spredning – i eksisterende marked eller på nye bruksområder

I tillegg må prosjektet ha innovasjonshøyde på internasjonalt nivå. Det innebærer at: 

 • det er mulig å gi en god beskrivelse av nyhetsgraden i prosjektet sammenlignet med beste tilgjengelige løsning i markedet internasjonalt
 • prosjektet har betydelig prosjektrisiko (teknisk risiko)
 • det er mulig å oppnå rettigheter (IPR) for løsningen som utvikles, og det foreligger ikke allerede eksisterende rettigheter, herunder patenter, lover eller avtaler som hindrer kommersialiseringen.
 • prosjektets ligger på teknologinivå TRL nivå 5–7, unntaksvis TRL-nivå 4 og 8. Prosjekter som i sin helhet ligger på TRL-nivå 4, og der det er lang vei til markedet, henvises til Forskningsrådet

Det er kun kostnader relatert til prosjektet og som kommer i tillegg til selskapets ordinære drift, som kan inngå i et innovasjonsprosjekt. Ordinære, løpende driftskostnader dekkes ikke.

Alminnelig bedriftsrelatert utvikling med lav risiko og innovasjonshøyde omfattes ikke.

Kilde: Innovasjon Norge 

Powered by Labrador CMS