KOMPETANSEKRISEN

Startup vil sertifisere uskolerte kodere

– Det skal være enkelt og gratis å teste kompetansen sin, for deretter å få dokumentasjon og bevis på hva man kan, sier medgründer Carl-Arne Meyer Melin i oppstartsselskapet Yire.

Publisert

– Ved hjelp av teknologien vi rår over, kan vi hjelpe mange. Ikke bare de som trenger å komme seg ut i jobb, men næringslivet, med å få mer kompetanse enn det som faktisk er der ute i dag. HR-veggen stopper mange fra å kunne bruke evnene sine i markedet, sier medgründer og daglig leder i oppstartsselskapet Yire, John Ivar Liverød.

Han etablerte selskapet sammen med markedssjef Carl-Arne Meyer Melin tidligere i år. Gründerne, som primært har erfaring fra retail og teknologiutvikling, inkludert automasjon, IoT og proptech, har nå kjøpt rettighetene til å bruke en teknologiplattform utviklet av et annet ungt selskap, Polyfai, og gründer Benjamin D. Brodie.

John Ivar Liverød er gründer og daglig leder i Yire.

Ifølge partene er teknologiplattformen basert på 12 års forskning innen adferds- og relasjonspsykologi. Brønnøysundregisteret viser at Polyfai, som ble etablert i fjor sommer og er heleid av gründeren, omsatte for 2,4 millioner kroner og leverte positivt resultat i debutåret.

Den samme teknologien skal blant annet være benyttet av Volkswagen og Deloitte, hevder Liverød, men da til mer HR-rettede oppgaver, som å avdekke hvilken kompetanse som sitter hvor i organisasjonen, og eventuelt flytte den for optimal utnyttelse av ressurser.

Sertifisering og matching

Sandefjord-selskapet Yire har kjøpt rettighetene til å bruke teknologien innen rekruttering. Nøyaktig hva de betaler, er avhengig av fremtidige resultater. Prisen beregnes som en prosent av inntektene Yire genererer fremover.

Nærmere bestemt er startupen i gang med å bygge et system rundt plattformen, som kan dokumentere selvlært IT-kompetanse. Med andre ord vil de sertifisere uskolerte kodere.

– Skal vi ta tak i teknologiutfordringene vi står overfor, må vi ta i bruk alle ressurser som har kreativitet og vilje. Digitalbransjen vil finne mye av dette i spillmiljøer, og må bli mer proaktive i rekrutteringen av fremtidens IT-folk.

Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse, laget på vegne av akademikerforeningen Tekna, har sysselsettingen i IKT-næringen har vokst med 25 prosent de siste 10 årene, og behovet er forventet å vokse med ytterligere 66 prosent fram mot 2030. NHO anslår at Norge mangler rundt 50.000 personer med IT-kompetanse.

Shifter har flere ganger skrevet om den prekære mangelen på utviklere.

– Markedet hungrer etter digital kompetanse. Denne skal Yire skaffe til veie på en trygg og sikker måte. Vår ambisjon er å skape 1000 nye arbeidsplasser innen fem år, sier Meyer Melin.

Etter at sertifiseringen er gjennomført, skal Yire bidra til å matche brukere som har fått dokumentert sin kompetanse, med relevante arbeidsgivere.

– Det er en veldig avansert chatbot, kan du si, som kommuniserer med både brukersiden og behovsiden. En karriereveileder i tillegg til en innkjøpsveileder, sier Liverød.

Carl-Arne Meyer Melin er kommersiell sjef i Yire.

Stort marked

Yire har gjennom flere markedsundersøkelser kommet frem til at mellom 50.000 og 70.000 kompetente IT-folk ikke jobber i bransjen i Norge. Globalt vokser tallet ifølge deres undersøkelser til 10 millioner selvlærte kodere.

– Hele ideen er å finne og kvalifisere folk, slik at virksomhetene med trygghet kan engasjere dem, sier Liverød.

Av den anslåtte brukergruppen, er opp mot en tredjedel helt arbeidsledige, ifølge gründerduoen.

– Det er bortkastede ressurser, og hovedgrunnen for det vi har gjort.

Forretningsmodellen til Yire er lik den eksempelvis Wa.works bruker, nemlig ved å kun ta betalt fra selskapet når leads fører til rekruttering. I tillegg forventer gründerne at tjenesten vil samle inn mye data som kan være relevant i andre kommersielle sammenhenger.

Det finnes flere selskaper som driver med matching av teknologikompetanse og selskaper, som nevnte Wa.works og finske Talented, og en del som jobber med å formalisere kompetansen til selvlærte IT-hoder, som norske Greps. Men få gjør begge deler.

– Det skal være enkelt, og gratis å teste kompetansen sin, for deretter å få dokumentasjon og bevis på hva man kan, sier Meyer Melin.

– Vi er opptatt av at de som har selvlært digital kompetanse får mulighet til å arbeide med det de kan og er gode på.

Piloter og finansiering

Neste år planlegger Yire å kjøre pilotprosjekter med 15 håndplukkede selskaper. De har også satt sammen en rådgivningsgruppe som skal evaluere erfaringene og gjøre justeringer i produktet etter denne testperioden. Deretter satser Yire på full lansering i markedet i 2023.

I mellomtiden planlegger selskapet å hente penger via Folkeinvest. Styret og gründerne har forhåndstegnet 1,75 millioner kroner. Men selv om interessen rundt selskapet har vært god, mener Liverød at norske investorer har en del å gå på.

– Vi har en amerikansk tilnærming på funding. Her til lands er investorer mer interessert i eksisterende kontantstrømmer som de kan være med på å utvikle.I Silicon Valley ser de etter egenskapene til folk, og har mer troa på gjennomføring. Hittil har det å investere i eiendom vært lukrativt i Norge, men i eiendommene skapes jo kun verdiene av de menneskene som er der. Jeg savner en litt annen mentalitet blant investorer.