Energi

Startet selskap ved siden av fulltidsjobb: Kapret en tredjedel av markedet på seks måneder

Oppstartsselskapet Straumr vil hjelpe norske nettselskaper å gjøre bedre investeringer. Med en stressminimerende startup-filosofi har de kapret over 30 betalende kunder på et halvår - parallelt med fulltidsjobber i Cognite.

Hauk Bjørnland, Christian Nærup Børke og Petter Svingen i Straumr
Hauk Bjørnland, Christian Nærup Børke og Petter Svingen i Straumr
Publisert Sist oppdatert

– Det finnes flere måter å definere hva som er en «suksessfull» startup. For vår del har vi ikke nødvendigvis noen globale vekstambisjoner med Straumr, men løser et problem som vi synes er viktig i vårt eget tempo. Da klarer vi å ha det gøy samtidig.

Dette er ordene til Christian Nærup Børke, som sammen med kompisene Hauk Bjørnland og Petter Svingen har utviklet Straumr: et beslutningsverktøy som i løpet av det siste halvåret har fått innpass i mer enn en tredjedel av den norske kraftbransjen. 

Nå skal de fortsette å vokse samtidig som de beholder fulltidsjobbene i Cognite.

Startet selskap ved siden av fulltidsjobb: Vinn-vinn for alle utenom fritida

Solen stråler når Shifter møter de tre gründerkompisene på en benk ved Fornebuparken. De mener været er alt for fint for å oppholde seg innendørs og vi begir oss nedover mot stranda.

Allerede før vi er fremme er det klart at det her er snakk om en høyt presterende trio: To kommer fra indøk-miljøet på NTNU og sistemann energiprofilen på NHH. Etter å ha testet ut blant annet konsulentbransjen, venturekapital og aktive eierfond (private equity) møttes de tre i «Power og Renewables»-avdelingen til softwareselskapet Cognite. 

Ideen bak Straumr fikk de over en lunsj, hvor temaet penslet inn på investeringsbehovene nettselskapene står ovenfor. Gode digitale verktøy for å håndtere disse investeringene så de på som en stor bransjeutfordring, og tok oppgaven med å utvikle en løsning i egne hender. 

– Med en gang vi hadde bestemt oss for at vi ville starte eget prosjekt, var vi raske til å avklare det internt i Cognite. Vi fikk grønt lys, så lenge vi holdt det utenfor arbeidstiden, forteller Børke.

Ved spørsmål om hvorfor de tror arbeidsgiveren var positivt innstilt, antar de at de også så at det kunne være synergieffekter mellom fulltidsjobben og fritidsprosjektet.

– Både det jeg gjør i Straumr og Cognite handler om å utvikle digitale løsninger i fornybarsektoren. Da er det klart at jeg drar nytte av erfaringer fra begge arenaer, sier Svingen. 

Børke supplerer med at han personlig føler at det er mye mer nyttig og lærerikt å få  førstehåndserfaringen av å bygge selskap og lansere et produkt i markedet, enn å høre podcaster eller lese bøker om hvordan andre har gjort det.

– Det er en vinn-vinn for alle, utenom fritida, konkluderer Bjørnland

Les også: Forsker om hvorfor arbeidsgivere bør støtte gründere

Utvikler inntektsrammeverktøy for å fremme grønn omstilling

– Dersom vi skal lykkes med grønn omstilling er vi nødt til å både hente ut mer kapasitet fra det eksisterende strømnettet og samtidig bygge ny kapasitet, sier Børke og fortsetter: 

– Vi står overfor en enorm satsing på infrastruktur, summene er rett og slett helt ville. Han viser til et estimat fra fornybardirektør i Pareto Securities, Lars Ove Skorpen, som mener Norge må investere 420 milliarder kroner i strømnett og ny kraft innen 2030. 

Fordi det å drifte strømnett er et såkalt naturlig monopol reguleres inntekten hver aktør kan ta gjennom inntektsrammer som settes av regjeringen gjennom Reguleringsmyndigheten for Energi (RME). De har gjort både modellen de bruker og dataen om de ulike aktørene offentlig tilgjengelig. Likevel er erfaringen at mange kraftselskaper synes det er krevende å forstå regelverket og beregne hvilken effekt ulike tiltak kan få for deres inntektsramme.

For å hjelpe kraftselskapene å forstå reguleringen og å mer effektivt kunne gjøre bedre investeringer, har Straumr derfor utviklet et eget inntektsrammeverktøy. Her har kraftselskapene blant annet mulighet til å 1) simulere hvordan ulike investeringer slår ut i RME sin modell, 2) visualisere data for å fremme forståelse, og 3) sammenligne seg selv med konkurrenter for å finne forbedringspotensialer.

– Med et så massivt investeringsbehov er det viktig at selskapene har gode verktøy for å sammenligne ulike alternativer opp mot hverandre og god innsikt i de bedriftsøkonomiske konsekvensene av investeringer. Det vil tross alt gi utslag i form av nivået på nettleien du og jeg betaler til nettselskapene fremover, sier Børke

Forretningsmodellen går ut på å ta betalt for en årlig lisens, til dels differensiert etter bedriftsstørrelse og tilgang til ulik funksjonalitet. Fordi gründerne ønsker å fremme felles forståelse i alle deler av kundeselskapene, har det vært viktig med det de kaller en demokratisk prising, der hver lisens gir fri bruk i hele selskapet. De mener også at de kan få stabile inntekter ettersom kraftmarkedet er en svært konjunkturstabil bransje: 

– Behovet for gode vurderinger av investeringer og operasjonelle tiltak er der hvert år, uavhengig av makroøkonomiske forhold, sier Børke.

Stressminimerende Startup-filosofi

De tre gründerne kan fortelle at det har vært mye jobbing i helger og på kveldstid for å få løsningen opp og stå. Bjørnland foretrekker å jobbe kvelder, Svingen har best fokus på søndag.

For at det skal være mulig å drive selskapet parallelt med fulltidsjobbene, har trioen gjort flere grep inspirert av prinsippene i Paul Jarvis sin bok: Company of One.

– Det har vært viktig for oss med gode forventningsavklaringer både internt og eksternt. Vi har blant annet gitt kundene klar beskjed om at de ikke kan forvente svar innenfor normal arbeidstid, sier Børke.

Gründerne har også vært nødt til å gjøre programmet så intuitivt og enkelt som mulig, slik at det kan brukes av alle slags kunder uten tett oppfølging fra deres side.

Straumr-trioen har heller ikke ønsket å hente noe kapital utenfra:

– For det første er markedsstørrelsen relativt begrenset, og vi ser ikke på oss selv som et veldig typisk VC-case. Dessuten har vi ikke ønsket å ha ansvaret som følger med å hente andres penger hengende over oss, sier Børke.

Bjørnland supplerer: – Vi liker å kunne styre hverdagen selv, uten å måtte svare til andre enn oss selv og kundene. Da unngår vi heller stresset og bygger stein for stein.

Fra MVP til 30 betalende kunder på et halvår

Til tross for fokus om å bygge stein for stein, har selskapet raskt fått fotfeste i markedet. Da kompisene hadde gjort klar en såkalt MVP (Minimum Viable Product) og sendte e-post til fem pilotkunder, fikk de svar allerede samme dag hvor samtlige ville hjelpe til å utvikle verktøyet. Et halvt år senere har de gått fra MVP til 30 betalende kunder, fra de aller største nettselskapene som Lede og Norgesnett, til næringspolitiske organisasjoner som Fornybar Norge og Distriktsenergi.

Ifølge de nyeste tallene fra NVE er det i dag 97 nettselskaper som operer i Norge. Dermed nærmer Straumr seg en markedsandel på én tredjedel. Nå har de landet en samarbeidsavtale med THEMA Consulting group for å utvikle flere moduler i programmet og sikter seg inn mot å kunne legge til enda flere nettselskaper på kundelisten utover høsten.

Trioen bak Straumr diskuterer strømnett i sommerlige omgivelser
Trioen bak Straumr diskuterer strømnett i sommerlige omgivelser

Får det beste av begge verdener

Skyggene har blitt lange etter hvert som solen forsvinner bak trærne i Fornebubukta. Det nærmer seg tid for å avslutte intervjuet og vi stiller kompisene et siste spørsmål:

– Hvor lenge ser dere for dere å bli værende i Cognite?

De tre gründerne ser på hverandre og forteller flirende at de visste det spørsmålet kom til å komme. Til slutt er det Bjørnland som svarer på vegne av trioen:

– Vi har ingen planer om å slutte i Cognite. Vi lærer masse der og det er oppriktig gøy. Spør du meg om jeg er der om 20 år, er nok svaret nei. Vi lever tross alt i et dynamisk arbeidsmarked, sier han og avslutter: 

– Det er gøy å bygge noe selv, men det er også gøy å være med på en global reise. Jeg opplever at vi får det beste av begge verdener.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Powered by Labrador CMS