Kremena Tosheva.

Snö Ventures' nye startup-jeger jakter særlig to ting, og mener ett marked er spesielt interessant

Kremena Tosheva blir Snö Ventures' første ansatte.

Publisert

Gjennom en serie artikler intervjuer vi investorer om deres strategi, forventinger til gründere, og hva som skal til for at de går inn i et selskap med kompetanse og kapital.

Ukens investor er Kremena Tosheva. Hun begynner som «investment associate» i Snö Ventures 2. januar 2021.

Snö Ventures

  • Nedre og øvre grense for investeringer: 5-15 millioner.
  • Tar typisk en 10-20 prosent eierandel
  • Investerer på såkornsnivå og pre-series A.
  • Har typisk en investeringshorisont på 5-10 år.

– Gratulerer med ny jobb! Du er den første ansettelsen til Snö Ventures?

– Tusen takk! Det blir utrolig gøy og et naturlig neste steg for meg. Teo og Magne (gründerne av Snö, journ. anm ) har selv bakgrunn som gründere og har bygd opp et fremoverlent VC, som jeg gleder meg til å bli en del av. I tillegg er det mye mer på gang, med større organisasjon og spennende satsing på nytt fond.

– Vi går rett på sak: Du har jobbet med startups en god stund. Hvordan vurderer du en startup? Hvilke «metrics» er du opptatt av i denne vurderingen?

– Det er spesielt to ting jeg vil trekke frem: Teamet bør bestå av eksepsjonelle tech-gründere som har det som trengs for å drive vekst. Og for å få til den veksten, må produktet eller teknologien enten skape eller ta et stort marked. Et område jeg er veldig interessert i er fremtidens arbeidsplass; «future work». Markedet for løsninger knyttet til arbeidsplassen, er verdt 6,4 milliarder dollar og vokser stadig. Klarer man å «tappe» inn i det er man godt på vei.

– Hva er et ideelt gründerteam?

– Et team med komplementær kompetanse. Personligheten til medlemmene er også sentral, for blant annet å skape en attraktiv arbeidsplass som både holder på og tiltrekker seg nye talenter. I tillegg bør alle tenke på kunder fra første dag. Ansvaret for salg og kundetilfredshet må ligge i alle ledd i bedriften.

– Hva bør man ha klart før man tar kontakt med deg?

– En PMI (Product Market Fit, journ.anm) bør mer eller mindre være klar, og man må ha en god forståelse av hva slags verdi ideen eller selskapet vil gi kunden.

– Apropos kontakt. Hvordan bør man kontakte deg?

– Jeg får mange pitcher på LinkedIn, men foretrekker e-post. Der har jeg et system som er veldig oversiktlig. Alle e-poster blir lest og besvart. Det å overvelde meg med meldinger på sosiale medier er kanskje ikke det beste veien ... Men snart er jeg i gang i Snö, og der vet jeg at henvendelser via nettsiden er det mest vanlige, i tillegg til at de møter veldig mange av gründerne ute i økosystemet på eventer og gjennom anbefalinger fra andre i nettverket.

– Er du den første som sier ja, eller er du avhengig av at andre investorer hopper ned fra gjerdet og leder an før deg?

– Det avhenger av casene, men Snö er som oftest lead investor og har flere ganger vært første investor. Men det er også stor er verdi i co-investering. Vi co-investerer både med engleinvestorer og andre fond, og har spesielt hatt suksess i casene så langt med å co-investere med internasjonale fond. Det gjør at vi får inn andre nettverk, kompetanse og mer kapital, og at sjansen for suksess i porteføljeselskapene våre øker.

– Følger dere opp investeringene?

– Vi er veldig dypt involvert i alle porteføljene-selskapene og følger opp der det er behov. Vi setter oss på samme side av bordet som gründere, og bidrar tungt inn med nettverk, kompetanse og mye tid. Kapitalmessig gjør vi også ofte oppfølgningsinvesteringer.

– Hva slags selskaper investerer dere i?

– Snö investerer i selskaper innenfor digital tech innen både B2B og B2C. Magne Uppman, Teodor Bjerrang og Max Samuel, som er ny partner, har bred teknologibakgrunn, og er opptatt av å investere i selskaper de kan forstå, sette seg inn i og dele kunnskap med. Det viktigste er likevel å finne de riktige gründerteamene, de som har en x-faktor og som kan lykkes med å ta et selskap fra start til et stort, modent og vellykket selskap.

– Hva er din turn-off, det verste en gründer kan gjøre eller være i møtet med deg?

– Hvis man tar kontakt, er det viktig at gründeren setter seg litt inn i investorens jobb. En fin tommelfingerregel er å stille seg selv spørsmålet «Er jeg den de ser etter?», «Er mitt selskap innenfor investorens strategi?». Gründer og investor er litt som dating. Det er ikke alltid en match.

– Hvordan er prosessen fra første møte til endelig investering?

– Det er ikke noen fast tid i uker, måneder eller år. Men ting tar tid. Det er mange møter og runder for å bli kjent og bygge en relasjon. Det er litt som et ekteskap, man skal være mye sammen i mange år fremover, så det er ikke noe man hopper ut i. Tipset til gründerne er gjerne å ta kontakt med oss tidlig i prosessen, så har vi muligheten til å bli godt kjent før runden skal lukkes.

– Hvorfor skal en gründer velge deg som investor fremfor andre, din 30 sekunders pitch?

– Snö er gründere som hjelper andre gründere. Man kjenner og har erfaring med de utfordringene gründere ofte møter på. Vi har også laserfokus på å se mye større enn Norge så fort som mulig, der vi hjelper til å koble selskapet mot mye større markeder av kunder, co-investorer og rådgivere. I tillegg blir man en del av en veldig sterk portefølje av selskaper og gründere som man kan lære mye av. Sist, men ikke minst: vi anbefaler alltid gründere å snakke med andre vi har investert i. Det er like viktig å gjøre referansesjekk på oss, som den vi må gjøre på gründerne.

– Innen hvilke områder vil vi se vekst i fremover?

– Automasjon av komplekse prosesser og oppgaver internt i bedrifter har vi bare skrapet overflaten av. All form for automatinger av analyse på tvers av sektorer, funksjoner og prosesser innad i bedrifter, vil vi se mye mer av fremover.

– Hvilke områder er hypet?

– Jeg tror uansett hvilken sektor man ser på finner man deler som er hypet.

– Hva er den viktigste trenden innen investeringer akkurat nå?

– Det er mye som skjer innenfor demokratiseringen av venturekapital. Globalt har VC tidligere være begrenset rundt hvem som kan investere og hvem som kan motta investeringer. Nå kan man mye enklere hente investeringer og invester over landegrenser. Og selskaper som tidligere kanskje ikke klarte å hente kapital, kan nå gjøre det mye enklere. Den trendene vil nok bare fortsette å utvikle seg.