Hørselvern

Smart hørselvern lykkes med ny forretningsmodell: Dobler salgsomsetning, og ligger an til ny dobling i 2023

Hørselvern-selskapet Minuendo lanserte en løsning for seks måneder siden som allerede utgjør 45 prosent av salgsinntektene.

Stian Håland (til venstre), Stian Aldrin og Olav Kvaløy på kontorets lab i Oslo.
Publisert

Fra å selge hørselvern utelukkende via B2C-kanaler, startet de i desember 2022 med B2B-salg av øreproppene med en abonnementsmodell på toppen.

– Det utgjør allerede 45 prosent av salgsinntektene våre i 2023, sier Stian Aldrin, daglig leder og medgründer av Minuendo.

Selskapet har siden 2018 utviklet et smart hørselvern som bygger på teknologi fra Sintef.  

Han forteller at hørselvernet har innebygd støymåling som kan varsle både brukeren og bedriften som har ansatte som jobber i støyutsatte områder.

Dette gir data og innsikt som bedriften og den enkelte ansatte kan agere på, slik at de unngår hørselsskader hos de ansatte.

Det er altså kombinasjonssalget av hardwaren og Saas-produktet på toppen, som er den store, nye vekstmotoren. 

– På sikt ønsker vi at størstedelen av inntektene kommer fra en abonnementsmodell, men i dag må vi forholde oss til markedet og at selskaper fortsatt har utstyrsbudsjetter som finansierer dette, sier han.

Omsetningstallene går ned, men salget dobler seg

Ser man på årsregnskapet til Minuendo, går totalomsetningen ned fra 11,8 til 9,7 millioner kroner , samtidig som underskuddet øker. 

Men ser man dypere i regnskapet, viser det at salgsinntektene har økt fra 3,5 til 8 millioner kroner. Andre inntekter, dvs tilskudd fra EU og Forskningsrådet, utgjorde i 2021 8,3 millioner kroner, og i 2022 1,8 millioner kroner.

– Vi hadde store kostnader med å få på plass B2B-løsningen i 2022, og kostnadene økte med nesten 10 millioner kroner (fra 28,9 til 37 MNOK). I inneværende år forventer vi at kostnadene er tilbake på 2021-nivå, sier Aldrin.

Han poengterer videre at så langt i år allerede har passert salgsomsetningen for fjoråret.

--Vi sikter mot en dobling i salgsinntekter, mot ca 16 millioner kroner i 2023, sier han. 

Av dette utgjør 80 prosent rent hardware-salg, mens  omlag 10 prosent er gjentagende abonnementsinntekter, sier han.

Hva har de lært om B2B-salg?

--At det tar veldig lang tid. Salgssyklusen er lang. Selv om kundene elsker produktet, forstår det umiddelbart og har budsjett til å kjøpe det, så tar det minst et halvt år, sier han

--Var det overraskende?

--Ja, det var overraskende. Man er forberedt på mange avslag osv, men at det tok et halvt år å lande en kontrakt overrasket meg. Vi må samtidig huske på at det eneste vi tenker på er vårt produkt, men kunden har 1000 andre ting å tenke på og ting de skal gjøre.

Han understreker at dette er viktig innsikt med tanke på planer og budsjetter og hvordan man best mulig kan bygge en effektiv salgsorganisasjon.

--Trenger dere mer penger?

--Ja, vi skal hente mer penger i løpet av året for å skalere salget av begge produktene våre. Vi har nå to ansatte i Storbritannia som har stått for mesteparten av salget. Jeg har bodd i Tyskland i våres og bygget opp vår satsning der, og vi er også på vei til USA.

--Er det pitchen din?

--Ja, de produktene vi har som er nyttige for folk og bedrifter, at vi har mer enn doblet salgsinntektene to år på rad, samt opprettholdt takten i år. Kostnadene går tilbake, og det ser ut som vi kan bli lønnsomme. Vi har bevist at vi kan selge B2B-produktet til nye kunder, og bevist at vi kan selge utenfor Norge. Faktisk så selger vi mest utenfor Norge, sier han.

Først og fremst vil de satse på å få med eksisterende investorer videre, men ønsker også nye investorer og helst de rette investorene.

--Gjerne industrielle investorer innen vårt domene, eller som har investert i lignende case og som forstår fasen vi er på vei inn i, sier han.

--Hvor mye skal dere hente?

--Rundt 30-40 millioner kroner.

--Hva blir den største utfordringen i kapitalinnhentingen?

--Akkurat nå, i den tiden vi lever i nå, så er det prisingen av selskapet. Vi må rett og slett bli enige om pris. Vi vet jo at prisingen og verdivurderingene er annerledes enn før, samtidig skal vi hente 30-40 millioner uten at det blir en usaklig utvanning, så det blir prising det står på, sier han.

Selskapet gjennomførte en emisjon i 2022 og hentet 50 millioner kroner. 

De største eierne i Minuendo nå er Sintef Venture (29,38%), Eic Fund (10,59%), Halden Kommunale pensjonskasse (9,37%) og Construct Venture (8,43%). 

Stian Aldrin har også en betydelig eierpost. Det samme har DSD, MP Pensjon og StartupLab. 

I 2019 kom AF Gruppen og Obos inn som investorer gjennom Construct Venture.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.