Tom-Erik von Krogh-Martinsens Checkd har vokst voldsomt siden i fjor. Nå strekker regjeringen ut en hånd til vekstbedriftene.

Slik vil regjeringen sikre vekstbedriftene

Vekstbedrifter får legge nyere omsetningstall til grunn for regnestykket som skal bevise korona-tap. Men alle hull er ikke tettet.

Publisert Sist oppdatert

Foretak som skal søke om kompensasjon for omsetningssvikt grunnet viruskrisen kan bruke omsetningen i januar og februar inneværende år som grunnlag for utregning av omsetningsfallet i mars, april og mai.

Det har regjeringen bestemt. Torsdag kveld kom det kraftige reaksjoner på at det i utgangspunktet var lagt opp til å regne ut omsetningsfallet basert på inntekter i fjor vår. Partner og medgründer i Askeladden & Co, Martin Schütt, uttalte til Shifter at ordningen «ekskluderer alle suksessfulle vekstbedrifter».

– Jeg er positiv til intensjonen, og jeg vet det jobbes godt og hardt med dette i departementet, sier han nå.

Martin Schütt, partner og medgründer i Askeladden & Co.

Individuell behandling?

Ifølge Schütt har departementet forespeilet ham en ordning gjennom forskrift som i større grad skal ta hensyn til selskapenes individuelle forskjeller. Departementet har ikke ennå bekreftet dette overfor Shifter.

– Det bør komme. Forskriften bør da åpne for individuell saksbehandling, ikke tvinge bedriftene til å sammenlikne med enten mars 2019 eller januar og februar 2020. Dette har effekt for våre selskaper, men ikke minst mange andre, for eksempel innen reiseliv og turisme, påpeker han.

Samtidig ser han paradokset med at individuell behandling og rask behandling ikke nødvendigvis lar seg kombinere.

– Jeg håper den manuelle behandlingen blir håndterbar. Hvis ikke kan rett og slett tiden renne ut for mange. Man kunne sett for seg tre-fire modeller som dekket behovet til 99 prosent av selskapene og på den måten automatisert mer, foreslår han.

«God presisering»

Også daglig leder Tom-Erik von Krogh-Martinsen i Checkd, en digital plattform for blant annet befaring og HMS-arbeid på byggeplasser, reagerte på regjeringens ordning torsdag. Selskapet solgte for mer enn dobbelt så mye i mars i år sammenlignet med fjoråret. Han er derfor svært positiv til endringen som nå kommer.

– Dette er en god presisering som gjør at ordningen faktisk vil fungere for de fleste, sier han.

Daglig leder Tom-Erik von Krogh-Martinsen i Checkd.

Å benytte omsetningstallene fra januar og februar vil være særlig aktuelt for de som har startet opp etter mars 2019, samt foretak som har hatt betydelig vekst i omsetningen i perioden mars 2019 - februar 2020, skriver regjeringen i en pressemelding. Men det kan også være andre som av ulike årsaker hadde unaturlig lav omsetning i løpet av våren 2019, som får benytte ordningen.

Likevel understreker regjeringen at for de fleste foretak vil fjoråret være et naturlig utgangspunkt for sammenligning.

– Vi ønsker at denne ordningen skal treffe bredt og hjelpe sunne, levedyktige bedrifter gjennom denne tøffe tiden. Det gjelder selvfølgelig også gründere og vekstselskaper som skal ta Norge gjennom en nødvendig omstilling, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Tetter ikke alle hull

Det er likevel noen hull som fortsatt ikke er tettet ennå, påpeker von Krogh-Martinsen i Checkd. Han viser til at ordningen kun baserer seg på omsetning, og ikke nysalg. For bedrifter med abonnement-modeller kan det få mye å si. Hans egen bedrift er et godt eksempel:

Fra i fjor til i år har nysalget deres mer enn doblet seg, men i mars bråbremset så godt som hele bredden i norsk næringsliv, og salget til Checkd ble redusert til samme nivå som i fjor. På dette området kan selskapet benytte seg av regjeringens presisering og sammenligne tallene med salget i januar og februar. Men i samme periode har selskapet også hatt inntekter fra abonnenter, som i foregående måned ble fakturert som vanlig, og dermed utløser moms for bedriften. Allerede er det likevel tydelig at noen av abonnentene skyver på betalingene, og etterslepet er spådd å øke i tiden fremover.

– Det må skilles mellom inntekt og fakturering. I det vi har sendt ut, ser vi ikke et fall. Men det kommer etter hvert som flere ikke klarer å betale regningene sine, og det blir ikke tydelig før om noen måneder, påpeker von Krogh-Martinsen.

Skal til Stortinget

Formålet med kompensasjonsordningen er å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser, understreker finansminister Sanner.

– Hver eneste arbeidsplass vi klarer å trygge nå, vil utgjøre en forskjell den dagen samfunnet vårt er tilbake til normalen igjen. Vi må ikke miste det langsiktige perspektivet av syne, sier han.

Hvis alt går etter planen skal bedriftene kunne levere søknad om kompensasjon for tapt omsetning i mars via en helautomatisk portal fra 17. april.

Det forutsetter at Stortinget vedtar regjeringens forslag og at ESA godkjenner ordningen.