Direktør for «M&A og Ventures» i Posten, Einar Kirkebø.
Direktør for «M&A og Ventures» i Posten, Einar Kirkebø.

Slik når du helt frem i kampen om Postens venture-millioner

Postens venture-direktør Einar Kirkebø avslører hvilke selskaper de vil åpne lommeboka for, og hvilken type partner de vil være for norske startups.

Publisert

Nylig gjorde Posten sin første ventureinvestering i Norge.

Ved å ta 10 prosent eierskap i lagerkonseptet Wanda, går det tradisjonsrike statlige selskapet opp en helt ny sti. I bedriftens 373 år lange historie har regelen vært å eie virksomheter hundre prosent, og utvikle nye løsninger på egen hånd.

– Det handler ikke hovedsakelig om penger. Da hadde vi gått bredere i venture. Det er for å tilføre kompetanse og få lærdom. Det skjer så mye i kundegrensesnittet innen logistikk nå, og vi har mange egne innovasjonsaktiviteter, men vi tror ikke at vi sitter på alle de beste ideene og alltid det beste teamet. Så da er dette en fin måte for Posten å knytte til seg kompetanse og å være med på å videreutvikle bransjen, sier Einar Kirkebø.

Han er direktør for «M&A og Ventures» i Posten. Hittil har første del av tittelen blitt viet så godt som all oppmerksomhet. Kun én gang tidligere har de gått venturesporet, da de i fjor gikk inn i det svenske cleantech-selskapet Inzel, som lager elektriske varebiler.

Men fremover skal aktivitetsnivået innen venture økes betydelig, i Norge og i Sverige.

– Dette er god timing. Posten har bestemt seg for å gå inn i venture, og har satt av penger til å gjøre det, sier Kirkebø.

Hvem investerer Posten i?

– Vi skal gå inn i selskaper tilknyttet Postens virksomhet. Det må være i bransjen. Og dette er «spot on» i bransjen, sier han om Wanda-investeringen, som i stor grad baserer seg på å ta i bruk ubenyttet eiendomskapasitet til lagring, samt henting og levering av det som skal oppbevares.

– Er det virkelig det? Skal ikke dere levere brev til alle landets kriker og kroker?

– Vi leverer også pakker og gods. Vi er store på «same day delivery». Og vi driver lagervirksomhet. Så det er absolutt tilknyttet vår bransje, sier han og utdyper:

– Hvis du tenker logistikk med brev, pakker eller gods fra A til Å, så er det virksomheter tilknyttet det, som vi ikke driver med selv, som kan være aktuelle prosjekter. Så spørs hvor langt du strekker dette begrepet med hva som er “tilknyttet” og støtter opp om det vi gjør. Wanda vil jeg kalle veldig rett inn i kjernen, i den forstand at det er et kundetilbud som er nytt og som vi ikke hadde tenkt å utvikle, men som vi tror er kjempespennende.

Foruten bransjebegrensningene sier Kirkebø at Posten vil være en ganske «klassisk» ventureinvestor, hvor ideen, teamet, medinvestorer og teknologien vektlegges.

– I tillegg må det være noe som kan tilføre oss noe, og hvor vi kan tilføre noe, innenfor den virksomheten vi allerede har eller utvikler. Det er begrensningen.

– Hva med størrelsesorden; vil dere alltid gå inn på et så tidlig stadium som Wanda er i nå, eller er dere fleksible?

– Både og. Men jeg håper at dette er en ganske typisk investering, der vi kan være med tidlig, og hvor vi også kan være med i nye runder.

Hvor mye investerer Posten?

I Wanda-emisjonen er Proventure lead med om lag 60 prosent av runden på totalt 16 millioner kroner. Posten står for cirka 30 prosent av summen, mens 2M2D samt gründerne Karl Munthe-Kaas i Kolonial og Andreas Thorsheim i Otovo står for resten.

For investeringssummen på rundt 5 millioner kroner får Posten 10 prosent av aksjene.

– Dette er en struktur vi gjerne vil ha flere av, sier Kirkebø.

Kirkebø sier at Posten har «noen tanker» om hvor mange ventureinvesteringer de vil gjøre den neste tiden, men de har ikke tallfestet noe.

– Dette er relativt nytt for oss. Vi har en del midler vi kan gå inn med. Så det handler mer om hvordan dette utvikler seg.

Investeringsprosessen

Wanda-investeringen er i det hele tatt ganske talende for hvordan Posten ønsker å opptre som investor og eier, ifølge Kirkebø. Han omtaler det som «spesielt viktig» at Proventure ledet investeringsarbeidet.

– Det løsnet for oss da Lars kunne si at de hadde med Proventure. Da falt brikkene på plass, med investorbasen vi måtte ha.

– Det er ikke vi som driver dette, men vi vil gjerne være med å tilføre kompetanse, sier Kirkebø.

– Er det da fånyttes for en startup som leter etter en investor å pitche til dere?

– Nei. Vi er for eksempel partner i Startuplab. Der pitches det blant annet helt nyetablerte selskaper, så det skal vi høre på.

– Men da opprettes det en dialog med flere investorer samtidig, om det skulle være aktuelt å investere?

– Ja, gjerne det. Fordi det gjerne trengs flere kapitalrunder også i tidlig venturefase. Da er det fornuftig å være flere, både når det gjelder kompetanse og penger.

Hvilken type partner er Posten?

Administrerende direktør Ove Sætre i Bring Express Norge går inn i styret til Wanda på vegne av Posten. Særlig vektlegger Wanda-gründer Lars Syse Christiansen «same day»-kompetansen han kan tilføre.

– Hva med deres sterke tilstedeværelse også utenfor Norge, kan den spille inn?

– Her følger vi utviklingen selskapet ønsker, sier Kirkebø og legger til:

– Vi investerer i selskaper i Norden. Men, om selskapet vil videre ut, så er det kanskje en av grunnene til at vi gjør det på denne måten. Posten vil begrense seg til Norden. Men Wanda skal ikke det.

– Og hva med Postens eiendommer, blir de nyttige i denne sammenhengen?

– Både eiendommene og virksomheten vår forøvrig. Vi jobber jo tett sammen på det allerede, sier Kirkebø, som understreker at slike avtaler må inngås på «forretningsmessige betingelser».

– Men eierskap gjør det enklere å ha den løpende dialogen, legger han til.

Powered by Labrador CMS