Aina Lemoen Lunde, merkevare- og markedsdirektør i DNB, har kommet til enighet med Heidi Aven, gründer av SHE Community.

SHE Community og gründer Heidi Aven har inngått forlik med DNB

Partene har kommet til enighet etter flere forhandlingsrunder i høst.

Publisert Sist oppdatert

Det har siden i sommer vært hyppig kontakt mellom DNB og gründeren bak SHE Community, Heidi Aven, etter at Næringslivets konkurranseutvalg konkluderte med at storbanken brøt god forretningsskikk gjennom storsatsingen «#huninvesterer». Samtidig ble det fastslått at DNB ikke hadde gjort en ulovlig etterligning av kampanjen SHE Invests.

Nå har partene inngått et forlik, får Shifter bekreftet av begge.

Detaljene i avtalen er foreløpig ikke kjent, men Shifter erfarer at det skal være snakk om en finansiell kompensasjon til Aven og SHE.

– Vi er glade for at SHE og DNB har løst denne saken og kan fortsette å jobbe med å få flere kvinner til å investere. Det vil ta 200 år å tette kapitalgapet mellom kvinner og menn om vi ikke tar grep. SHE Invests bidrar med kompetansebygging og nettverk for å få flere kvinner til å gjøre gode investeringsvalg, sier Heidi Aven i en skriftlig uttalelse sendt til Shifter.

Shifter har snakket med både Aven og DNB, men partene har blitt enige om om å ikke utdype avtalen ytterligere.

Fortsetter fra hvert sitt «ståsted»

I uttalelsen heter det at «partene har nå kommet til enighet om veien videre, og legger tidligere uenigheter bak seg.»

«Fremover vil både DNB og SHE fortsette å ta ansvar for å tette kapitalgapet og heie på hverandres arbeid fra hvert sitt ståsted,» skrives det videre.

– Vi heier på alle gode krefter som ønsker å bidra til å redusere de økonomiske skjevhetene mellom kvinner og menn. Dette er en sak mange har tatt til orde for over flere tiår, og som vi nok dessverre vil fortsette å snakke om inn i de neste tiårene. Dersom vi skal lykkes med å bidra til økt kunnskap og bevissthet, trenger vi mange tydelige stemmer og bidragsytere i samfunnet. Her spiller både DNB og SHE en viktig rolle, sier Aina Lemoen Lunde, markedsdirektør i DNB.

Dette er saken: Heidi Aven vs. DNB

  • DNB lanserte høsten 2019 storsatsingen #huninvesterer, som skal oppmuntre kvinner til å investere.
  • Gründer Heidi Aven i SHE Community mener konseptet ligger for tett mot hennes egen merkevare, «SHE Invests», og at DNB bryter markedsføringsloven.
  • DNB spurte Aven i forkant av kampanjen om det var «ok» å bruke navnet «huninvesterer». Hun svarte nei, men DNB valgte likevel å bruke navnet, ifølge VG.
  • I august 2020 fikk Aven delvis medhold av Næringslivets konkurranseutvalg, som mente DNB hadde brutt god forretningsskikk Samtidig ble det fastslått at DNB ikke hadde gjort en ulovlig etterligning av kampanjen SHE Invests.
  • I november inngikk partene et forlik.

Ba om lov, fikk nei

Saken startet for et knapt år siden, da Heidi Aven anklaget DNB for å ha kopiert navnet og deler av konseptet til SHE Invest i bankens storsatsing, #huninvesterer. DNB hadde på forhånd kontaktet gründeren og bedt om lov til å bruke navnet, en forespørsel som ble avslått. Banken gikk likevel videre med sine planer. DNB beklaget senere håndteringen.

I august fikk Aven delvis medhold i saken, av Næringslivets konkurranseutvalg. Organet tar for seg tvister mellom næringsdrivende om hvorvidt en form for markedsføring er i strid med markedsføringsloven. Deres konklusjoner tillegges normalt stor vekt ved en eventuell rettssak:

«Det er derfor utvalgets syn at DNBs opptreden ved avslutningen av samarbeidet sammenholdt med lanseringen av likeartet virksomhet som klager under betegnelsen «huninvesterer» handlet i strid med god forretningsskikk», skrev utvalget i en uttalelse. DNB gjentok da sin beklagelse.

Samtidig ble det fastslått at DNB ikke hadde gjort noen ulovlig etterligning av SHE Invests.

DNB lot seg ikke stilne etter uttalelsen, og i løpet av høsten rullet de ut en oppfølger av kampanjen, med blant andre Robyn og Röyksopp som frontfigurer.

Shifter kjenner til at det samtidig har vært hyppig kontakt mellom DNB og Aven, og at gründeren skal ha opplevd forhandlingene som trege. Gründeren har tidligere uttrykt overfor Shifter at beløpet ved et forlik måtte være betydelig.