Disruptive Technologies går nye veier for å sikre kunder av deres sensorteknologi.
Disruptive Technologies går nye veier for å sikre kunder av deres sensorteknologi.

Se Disruptive Technologies' grep for å løse pengeskvisen: Lot storkunde kjøpe aksjer til fastpris

Doblet underskuddet til minus 90 millioner kroner i fjor. Nå kjøper sensorselskapet konkurrent og selger aksjer til kunder for å snu skuta. Allerede i år regner de med å doble omsetningen.

Publisert

I vår innrømmet daglig leder Bengt-Johannes Lundberg i sensorselskapet Disruptive Technologies at de i en lang periode hadde vært for optimistiske, og at pengebruken måtte bremses.

Nå viser årsregnskapet at selskapet økte inntektene med fire millioner kroner til 31,9 millioner kroner i fjor. Samtidig økte alle kostnadspostene gjennom året, og selskapet mer enn doblet underskuddet fra minus 38,8 millioner kroner til minus 89,9 millioner kroner.

– Fjoråret sto ikke i stil til forventningene, rett og slett, sier Lundberg, som nå har tatt frem sparekniven.

Første grep ble å sparke halve staben i mars. Det ble ifølge rapporten gjort «for å få driftskostnadene mer i tråd med inntektsveksten man har sett hittil og sikre at selskapet har tilstrekkelig finansiering i en vekstperiode som blir lenger enn først antatt.» Hovedkvarteret ble flyttet fra Bergen til Oslo, og kontorene i vestlandshovedstad og Volda ble lagt ned.

– Hva er status så langt i år?

– I år regner vi med å doble omsetningen. Det ligger vi an til å klare, sier Lundberg.

Aksjer til fastpris

I årsregnskapet avsløres flere av planene Disruptive Technologies har iverksatt for å få kontroll med økonomien. Deriblant jobbes det for å sikre flere typer offentlige tilskudd og lån. I 2017 mottok selskapet 40 millioner kroner fra miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge, og de nyter godt av Skattefunn-ordningen. Nå er det særlig i arbeidet inn mot strømnettet at offentlig pengeinnsprøytning kan være aktuelt.

I tillegg har selskapet inngått en avtale med en amerikansk storkunde, som Lundberg ikke vil avsløre navnet på. Avtalen strekker seg til våren 2021 og innebærer at de kan kjøpe aksjer i det norske selskapet til fast stykkpris på 298 kroner opptil 4,5 millioner dollar, tilsvarende 40 millioner kroner - avhengig av hvor mange sensorer motparten fra USA handler. Avtalen priser Disruptive Technologies omtrent på samme nivå som før forrige emisjon, 870 millioner kroner. Om kunden benytter seg av hele garantien, kan de ta kontroll over 4,5 prosent av aksjene, og bli syvende største aksjonær - foran Norselab, bak Ferd.

Lundberg forteller videre at aksjene som eventuelt kjøpes skjer gjennom en rettet emisjon, altså en utvidelse av aksjebeholdningen. Han vil imidlertid ikke si om det amerikanske selskapet har benyttet seg av muligheten ennå.

– Er det ikke en fare ved slike avtaler at dere binder dere veldig til denne ene kunden, med tanke på handlingsrom for å justere produktet i nye retninger?

– Nei, det ser vi ikke. Tvert imot kan de være med å fokusere strategien.

– Dere har slitt med å finne «product-market fit». Er denne avtalen et eksempel på hvilke grep dere er villige til å ta for å få kunder om bord?

Ja, ett av de.

– Kommer dere til å inngå flere slike avtaler?

– Nei, per dags dato er ikke det aktuelt. Vi må ikke bli for bundet med den type kapital og eierskap.

Varsler emisjon

– Da vi snakket i vår, mente du at grepene som ble tatt sørget for at dere slapp å hente mer penger i år. Gjelder det fortsatt?

– Vi må ha en emisjon til. Det handler mer om tidspunktet for når det skal skje. Veksten vil ta lenger tid. Nå har vi sikret «financial runway» ut dette året.

– Så det vil bli en emisjon tidlig neste år?

– Det er aktuelt, ja.

Selskapet skriver også at dersom det «usannsynlige» skulle skje; at disse grepene «ikke er tilstrekkelig for å sikre nødvendig likviditet», kan flere ansatte få sparken.

– Hvor usannsynlig er det?

– Det er ikke aktuelt å nedbemanne nå. Vi har en strategi som vi følger, og har ledige stillinger ute.

Gjør oppkjøp

I årsrapporten kommer det også frem at Disruptive Technologies har kjøpt helseteknologi-selskapet Moon Labs og slått det sammen med forskningsgrenen Disruptive Technologies Research. Eierne av Moon Labs ble ifølge rapporten kompensert med 60.404 aksjer i det sammenslåtte selskapet. Hvis man legger forrige verdivurdering til grunn, ble Moon Labs priset til 18 millioner kroner i transaksjonen.

– Hvorfor er det en bra kombinasjon?

– Fordi vi fikk inn en del komptanse vi ikke hadde, spesielt på UI (user interface, journ.anm.) og applikasjon.

Powered by Labrador CMS