Ellen Loxley, markedssjef i SafeBikely.

Ruller ut smart sykkelparkering i norske byer: «Markedet er enormt»

Trondheim-baserte Safebikely har vunnet syv av syv anbud.

Publisert Sist oppdatert

Selskapets sykkelskap kan administreres med en app, og syklistene kan blant annet forhåndsreservere en plass i en time.

Sykkelskapene er videre basert på såkalt «narrowband»-teknologi, som gjør at de kan plasseres i bybildet uten behov for strømtilførsel eller annen infrastruktur.

Tjenesten er i dag tilgjengelig i Asker, Bærum og Kristiansand. Før sommeren blir Safebikely også å se i Trondheim, Bergen, Skien, Lier, Porsgrunn og Ringsaker.

– Markedet er mye mer modent for denne type løsninger nå enn det var for bare fem og ti år siden. Vi ser et økende fokus på sykkelen som et miljøvennlig framkomstmiddel, og stadig flere investerer i dyre sykler, for eksempel el-sykler, sier Ellen Loxley, nyansatt markedssjef i Urban Solutions, selskapet bak sykkelskapet.

– Skal bli den nye normalen

Årets mål er å få innpass i kommuner i alle landets fylker og etter hvert utvide tjenesten til også å gjelde bedrifter.

– Vi ser på kommunene som en måte å vise oss frem på; å få syklister til å bli vant til denne helt nye måten å parkere på. Når vi senere går til bedrifter, vil innsalget forhåpentligvis gå lettere.

I 2019 ble det ifølge selskapet utbetalt over 100 millioner kroner i erstatning til syklister i Norge.

I 2021 står internasjonal ekspansjon av Safebikely på planen.

– Vi er bare i startgropa ennå. Dette skal bli den nye normalen for sykkelparkering, sier Loxley, som selv har en mastergrad i teknologi og innovasjonsledelse.

– Dette arbeidet er todelt. Vi er nødt til å få kommunene til å kjøpe inn sykkelskapene, og vi må få syklister til å bruke løsningen.

Strategiske samarbeid

Strategien er ifølge Loxley å jobbe tett med kommunene, blant annet hva gjelder markedsføring og hvor sykkelskapene skal plasseres.

– Vi prøver også å inngå strategiske partnerskap i bransjen, for eksempel med en sykkelreparatør eller andre oppstartsbedrifter som deler vårt mål om å øke sykkelandelen i norske byer, gjennom ulike markedssamarbeid, sier hun.

Selskapet har også vært i dialog med Oslo kommune, som de anser som deres største marked i Norge, men så langt har det ikke ført frem til en avtale.

– Vi har møtt større motstand i Oslo, kanskje fordi de ikke er så åpne for å prøve nye løsninger. Dette er jo noe helt nytt på markedet. Det er ingen som tidligere har levert slike sykkelskap som vi gjør, uten krav om infrastruktur, sier Loxley.

Hun legger til:

– Denne nasjonale lanseringen veldig viktig, nettopp fordi dette også handler om å påvirke beslutningstakerne. Vi skal prøve å komme oss inn i Oslo på et tidspunkt, og det kan bli enklere når vi kan vise til suksess i de øvrige kommunene.

– Sykling er fort sesongbasert. Hvordan påvirke det dere?

– Vi vurderer å gjennomføre kampanjer for helårs-sykling. Vi ønsker ikke bare å øke sykkelandelen nå, men også at flere skal bruke sykkel som et transportmiddel gjennom hele året. Det kan gi oss enda flere muligheter, sier Loxley.

Slik ser sykkelskapet til Safebikely ut.

Optimaliserer produktet

Sykkelskapene produseres hos en partner i Trondheim, og det har til tider vært en krevende prosess, forteller markedssjefen.

– For hver gang vi leverer et produkt, ser vi muligheter til forbedring. Det å ha inkrementell innovasjon for hver batch er jo utfordrende, men heldigvis er vår partner en stor aktør med lang fartstid i bransjen, sier hun og fortsetter:

– Vi bestiller store batch'er av helt nye produkter for hver eneste gang vi optimaliserer produktet for hver eneste kunder. Får vi da feil produkt, risikerer vi lang leveringstid - og at vi etter hvert kan gå konkurs.

– Hvordan sikre seg?

– Akkurat nå i starten har vi et tett samarbeid med produsenten. Vi følger opp under produksjon og montering - og snakker mye med kunder og brukere, sier Loxley - som høster lovord fra selskapets daglige leder, Hallvar Bergh:

– Det er veldig artig å få en kapabel markedssjef som Ellen med på laget. Hun hopper på et tog i høy hastighet og skal lede vår kommersialisering av SafeBikely.