Politikk

Regjeringen varsler strengere krav til statlige selskaper

Regjeringen har lagt fram den nye eierskapsmeldingen og varsler at hvis sterke interesser tilsier det, vil regjeringen øke det statlige eierskapet.

Næringsminister Jan Christian Vestre lover at staten skal stille strengere krav til statlige selskaper.
Publisert

– Det er ikke lenger et mål å redusere statens eierskap. I det ligger et pragmatisk syn om at vi både kan øke og redusere eierskapet etter hva som tjener landet best. I den forrige regjeringens eierskapsmelding var det et klart mål å redusere statens eierskap, sa næringsminister Jan Christian Vestre i en pressekonferanse.

For å kunne øke statlig eierskap hvis sterke samfunnsinteresser tilsier det, vedtar også regjeringen en rekke nye begrunnelser for statlig eierskap. For eksempel blir samfunnssikkerhet og tilgang på energi og naturressurser nye begrunnelser.

Strammer inn på lederlønninger

Som Vestre har varslet tidligere gjennom flere medier, vil staten sterkt begrense ledernes lønnsvekst.

Hvis statlige bedrifter ønsker en høyere lønnsvekst for ledere enn andre ansatte i selskapene, i kroner, må de begrunne det særskilt.

Adgangen til å gi bonuser skal også begrenses.

– Det tror vi skal bidra både til å dempe lønnsveksten for ledere i statlige selskaper og å minske lønnsgapet, sa Vestre på pressekonferansen.

Han tror ikke dette vil føre til vansker med å rekruttere gode ledere.

– Når du har en lønn i mangemillionersklassen, er det ikke bare lønnstillegget som avgjør om du er motivert, sa han.

Begrunnelse må være god

Torsdag spurte VG Vestre hva som vil være en god nok begrunnelse for å gi høyere lønnsvekst enn ansatte får.

– Da blir det kjedelige svaret at vi må vurdere hvert enkelt tilfelle. Men om en leder har en konkurransedyktig lønn, og mener at en trenger høyere lønnsvekst enn de andre i selskapet for å være motivert, så gleder jeg meg til å høre den begrunnelsen, sa han til VG.

Staten kutter også grensen for bonuser til ledere fra 50 til 25 prosent i selskaper med statlig eierskap som tilhører kategori 1, mens selskaper i kategori 2 ikke får ta ut bonus.

Dette er selskaper hvor staten ikke lenger begrunner eierskapet med sektorpolitiske interesser, som for eksempel Flytoget og Aker Solutions. Selskaper i kategori 2 – blant annet Equinor og Posten, er selskaper som staten har en sektorpolitisk begrunnelse for å eie.

Kutte utslipp til null

Vestre gjør det også klart at de vil skjerpe kravene til bedriftenes arbeid for å kutte klimagassutslipp og bevare natur.

– Vi tar sjumilssteg på klima, og det vi gjør her, har global betydning. Alle statlige bedrifter må gi et troverdig svar på hvordan vi kan komme til netto null utslipp innen 2050, i tråd med Parisavtalen, sa Vestre i pressekonferansen.

Han gjorde det også klart at bedrifter vil være forpliktet til å sette nye vitenskapsbaserte mål for klima og bevaring av natur etter hvert som vitenskapen gjør framskritt.

Ifølge Vestre er det få statlige bedrifter som allerede oppfyller dette kravet.

– Det er bare 2 av 70 statlige selskaper som har statlige klimamål, konstaterte han.

Andre nyheter

Andre nyheter i eierskapsmeldingen er følgende:

  • Ny forventning om at selskapene benytter fag- og yrkesopplæring og læreplasser der det er relevant for selskapet.
  • Tydeligere forventninger til selskapenes arbeid med menneskerettigheter og styrkede forventninger om anstendige arbeidsforhold.
  • At selskapene skal inkludere arbeidet med FNs bærekraftmål i strategier og jobbe aktivt med å følge dem opp i driften.
  • Styrket forventning om at selskapene er ledende i arbeidet med åpenhet og rapportering.

(©NTB)

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*