Finansministeren Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg presenterer regjeringens vurdering av økonomiske konsekvenser av koronaviruset.

Regjeringen: Kan bli flere måter å beregne «redusert omsetning» på

Vurderer rammeverket for kontantstøtten.

Publisert Sist oppdatert

Den varslede digitale portalen hvor coronarammede bedrifter kan søke om støtte til å dekke faste utgifter, skal etter planen være klar 17. april. Der skal bedrifter i utgangspunktet få støtte basert på det månedlige inntektsbortfallet sammenlignet med samme periode i fjor, eller, for vekstbedrifter, sammenlignet med de to første månedene inneværende år.

Disse rammene kan imidlertid bli utvidet eller endret slik at støtten favner enda bredere, bekrefter regjeringen.

Hull i ordningen

Før helgen gikk blant andre Checkd-gründer Tom-Erik von Krogh-Martinsen og Askeladden & Co-partner Martin Schütt ut og roste kontantstøtten - men påpekte samtidig at noen av landets mest suksessrike vekstbedrifter kan bli ekskludert fra krisepakken om rammene som så langt er offentliggjort blir de eneste gjeldende.

Et eksempel er bedrifter med abonnementsløsninger; Checkd er blant dem som ser at kunder allerede skyver på betalingene. Von Krogh-Martinsen tror derfor at fakturerte summer i denne perioden ikke vil tilsvare den faktiske omsetningen til selskapene.

Schütt mener på sin side at flere må få søknadene sine behandlet individuelt, eller at den automatiserte søknadsbehandlingen må omfatte flere forretningsmodeller.

«En annen periode»

Videre forteller Askeladden & Co-partneren at han av departementet har blitt forespeilet en slik, mer individuelt tilpasset løsning.

I en epost til Shifter skriver Finansdepartementet at reduksjonen i omsetning skal måles i prosent sammenlignet med en «normal og sammenlignbar periode».

Denne perioden trenger imidlertid ikke å være en av de to som så langt er kommunisert ut.

«Hvordan reduksjonen i omsetning skal fastsettes, vil bli nærmere konkretisert i forskrift og vil fremgå tydelig i søknadsportalen,» skrives det.

Under en pressekonferanse med regjeringen og partene i næringslivet i forrige uke, ble det understreket at kontantstøtte-søknader skal behandles helautomatisk.

I eposten skriver departementet nå at det jobber mot en «mest mulig automatisert løsning».

«Inntektsreduksjonen skal beregnes på en objektiv måte, for eksempel mot samme periode året før. For yngre selskaper vil sammenligningsgrunnlaget bli en annen periode, som defineres i søknadsportalen,» skriver departementet.

Kontantstøtte-forslaget behandles av Stortinget denne uken, og opposisjonen har allerede understreket at strenge kontrollrutiner blir nødvendig. Denne uken vil både MDG og Arbeiderpartiet foreslå et offentlig register som viser hvem som søker- og hvem som får krisemilliardene, melder VG.