Regjeringen, her ved finansminister Jan Tore Sanner (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) foreslår en ny opsjonsordning.

Regjeringen foreslår ny opsjonsordning

Regjeringen gir etter på de fleste områdene gründer-Norge har etterspurt i en årrekke, og foreslår en så godt som ny opsjonsbeskatning.

Publisert Sist oppdatert

Kampen om en mer gunstig beskatning av aksjeopsjoner for oppstartsselskaper, har vært gründer-Norges fanesak nummer én i mange år.

Det har vært noen små bevegelser i saken i det siste, først da opsjonsfordelen ble doblet til én million kroner i 2019, og deretter en utvidelse av ordningen i fjor.

Men, påpekte blant andre Abelias leder for innovasjon og næringsutvikling, Eline Oftedal, i Shifter: «Dagens opsjonsordning er egentlig ikke en fordel».

Nå foreslår regjeringen å skrote hele ordningen og etablere en ny, opplyser flere kilder til Shifter. Hovedtrekkene er som følger:

  • Hverken tildelingen av opsjonen eller gevinst ved innløsning av opsjonen utløser skatteplikt.
  • Det er ikke lønnsbeskatning i den nye modellen, som i den gamle. Gevinst ved salg av aksjene og innløsning av opsjonene skattlegges fullt ut som aksjeinntekt, og først ved realisasjon av aksjene.
  • Større og eldre selskaper kan benytte ordningen enn før. Grensen for antall ansatte øker fra 25 til 50, grensen for omsetning eller balansesum økes fra 25 til 80 millioner kroner, og grensen for selskapets alder i tildelingsåret økes fra 6 til 10 år.
  • Forslaget vil ikke omfatte underkursopsjoner og opsjoner som kan omsettes.

Forslag til ny ordning blir omtalt i Revidert Nasjonalbudsjett, som offentliggjøres 11. mai, og sendes deretter på høring.

Regjeringen har som målsetning å fremme forslag om en ny ordning i statsbudsjettet for 2022.

Ikke helt i mål

Det nye forslaget ligger tett på den svenske ordningen, og dokumentet som en rekke profilerte gründere, startups og andre oppstarts-interessenter sendte til regjeringen i januar.

Det politiske presset rundt saken har økt i det siste, og Oslo Høyre er blant dem som har vedtatt kapitalskatt på opsjoner.

En del har imidlertid gått lenger i sine forslag enn det regjeringen nå gjør.

Hva gjelder alder på selskapene som kan benytte ordningen, legger forslaget fra regjeringen seg rundt det som er etterspurt. Grensen på 50 ansatte er imidlertid kun halvparten av det forslaget som ble oversendt regjeringen i vinter la opp til. Det samme gjelder omsetnings- eller balansesummen på 80 millioner kroner.

Øvrige begrensninger kjenner Shifter foreløpig ikke til, annet enn at forslaget ikke omfatter underkursopsjoner og opsjoner som kan omsettes. Det er i tråd med mange av ønskene fra norske gründere.

En mer gunstig opsjonsbeskatning har blitt trukket frem som et av de viktigste virkemidlene for at startups kan tiltrekke seg relevant kompetanse. Når små selskaper utkonkurreres på lønn, er tanken at de i stedet kan tilby opsjoner - som kan gi stor økonomisk gevinst om selskapet gjør det bra.