Terje Breivik i Venstre tror den nye opsjonsordningen vil føre til at flere lyse ideer blir realisert.
Terje Breivik i Venstre tror den nye opsjonsordningen vil føre til at flere lyse ideer blir realisert.

«Nå blir ordningen så god at mange faktisk kan dra nytte av den»

Den norske opsjonsordningens far, Terje Breivik, mener endringene som nå er foreslått er både etterlengtet og gode.

Publisert Sist oppdatert

En mer gunstig opsjonsbeskatning har blitt trukket frem som et av de viktigste virkemidlene for å gi startups muligheten til å tiltrekke seg relevant kompetanse.

Nå, etter snart åtte år med en borgerlig regjering og få måneder før et nytt stortingsvalg, legger regjeringen frem et forslag om store endringer i ordningen.

Den legger seg tett opp mot det gründermiljøet har foreslått i en årrekke.

– Det har vært lenge etterlengtet, sier parlamentarisk leder og gründerpolitiker Terje Breivik i Venstre om endringene som nå er foreslått og blir sendt på høring.

Breivik sto i 2017 i spissen for å få innført den gamle, tidvis utskjelte opsjonsordningen.

– Nå blir ordningen så god at mange faktisk kan dra nytte av den, sier han.

Forsvarer den gamle ordningen

Med det i mente, understreker han at ordningen som har eksistert siden statsbudsjettet 2018, var viktig å innføre - selv om den har måttet tåle nærmest kontinuerlig kritikk fra gründermiljøet.

– Brekkpunktet var da vi fikk på plass en ordning. Det er enklere å forbedre og tilpasse en ordning som eksisterer. Derfor er det all grunn til å skryte av regjeringen, som nå har tatt inn over seg utfordringene, sier han.

– Nå blir ordningen bedre, og vil være det verktøyet det bør være for startups og vekstselskaper. At de nå har lagt inn disse forbedringene, kan være et viktig supplement til lønn.

Leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia, Eline Oftedal.
Leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia, Eline Oftedal.

Skal studere detaljene

Også Abelia, som lenge har stått i spissen for lobbyarbeidet for en ny opsjonsbeskatning, er fornøyd med endringsforslaget til regjeringen.

– Skattereglene rundt opsjoner blir enkel å forstå, både for arbeidstager og arbeidsgiver. Skatten blir forutsigbar for begge parter, sier Eline Oftedal, leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia.

– Rett kompetanse er avgjørende for at oppstartselskap skal overleve og vokse, men disse selskapene kan ikke konkurrere med det etablerte næringslivet på lønn, godtgjørelser og jobbtrygghet. Derfor er aksjeopsjoner et viktig verktøy for vekstkraft i norske grunder- og vekstbedrifter, sier hun.

Abelia sendte selv, i samarbeid med en rekke gründerprofiler, et forslag om en ny ordning til regjeringen i vinter. Oftedal mener løsningen politikerne nå har landet på, vil gjøre det lettere for gründerbedrifter å hente inn kapital, fordi investorer også er opptatt av kompetanse.

– Norge trenger at de mindre gründerselskapene og vekstselskapene vi ser i dag får vokse til å bli fremtidens eksportmaskiner. Da er aksjeopsjoner utrolig viktig for bedriftene, men for at det skal fungere, må skattereglene være enkle. Det blir de nå.

Selv om forslaget ligger tett innspillet fra i vinter, er det også noen forskjeller. Maksimumsgrensen på 50 ansatte er kun halvparten av det Abelia har etterspurt. Det samme gjelder omsetnings- og/eller balansesummen på 80 millioner kroner.

– Selv om Abelia er svært fornøyde, vil vi nå i samarbeid med medlemmene våre, se på detaljene, og på om den er tilgjengelig for de som trenger den.

Gründer og daglig leder i FundingPartner, Geir Atle Bore.
Gründer og daglig leder i FundingPartner, Geir Atle Bore.

– Traff spikeren på hodet

En av de som har latt seg frustrere over dagens opsjonsordning, er Geir Atle Bore, gründer og daglig leder i crowdfundingtjenesten Fundingpartner.

– Endelig traff regjeringen spikeren på hodet, sier han nå.

– Dette forslaget ser ved første øyekast ut som noe som definitivt vil fungere, og stimulere til at startups tiltrekker seg flere dyktige folk.

Han legger særlig vekt på at forslaget nå går bort fra å skattlegge opsjoner som lønnsinnktekt, og heller betrakter det som kapitalinntekt på realiseringstidspunktet.

– Det var dette som gjorde den gamle ordningen i praksis ubrukelig, sier han.

– Dette forslaget gjør at Norge begynner å få rammevilkår for startups som er konkurransedyktige med Sverige, og jeg tror vi helt klart vil se effekt av dette om noen år, spår Bore, og legger til:

– Dette gir oss muligheten og motivasjonen til å satse mer og utvikle selskapet lenger, fremfor å selge til større aktører eller utenlandske selskaper.

VC-foreningen fornøyd

Interesseorganisasjonen Norsk Venturekapitalforening (NVCA) kaller den nye ordningen et «gjennombrudd» på egne nettsider.

– Norske oppstartsselskaper mener en velfungerende opsjonsordning er deres viktigste verktøy for å skape vekst i selskapene, men svært få har benyttet dagens ordning, og den har dermed hatt tilnærmet null effekt. Norske tidligfaseinvestorer har hele veien vært helt tydelige på at Norge taper konkurransekraft til nærliggende markeder når norske selskaper ikke har gode incentiver for å tiltrekke seg de beste hodene og den viktigste kompetansen, sier administrerende direktør i NVCA, Ellen Amalie Vold i en uttalelse.

Nå ser det ut til at regjeringen har forstått hvor alvorlig det er at Norge ikke har en velfungerende opsjonsordning, mener hun.

– Og de har sett til Sverige i sine justeringer. Det er veldig fornuftig, sier Vold.

Powered by Labrador CMS