Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) på Stortinget.

Regjeringen foreslår 3,6 milliarder til grønn omstillingspakke

Regjeringen foreslår å bruke 3,6 milliarder kroner på en grønn omstillingspakke i kjølvannet av koronakrisen.

Publisert

Pengene er en del av en større tiltakspakke som blir offentliggjort senere fredag, skriver NRK.

Totalt 3,6 milliarder kroner skal gå til ekstra tiltak for å støtte næringslivet og samtidig få ned klimagassutslippene i Norge.

2 milliarder kroner går til Enova under et eget mandat.

– Dette vil særlig rette seg inn mot industrien og klimateknologi der, og så peker vi ut noen områder der vi mener det er særlig potensial. Det handler blant annet om leverandørindustrien og maritim næring, men nøyaktig hvilke prosjekter som får støtte får ekspertene bestemme, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Temaer som hydrogen, batteriteknologi, havvind og grønn skipsfart kan være aktuelt, sier han.

Forskning og utvikling

I tillegg foreslås det 1 milliard kroner over tre år til en såkalt grønn konkurranseplattform. Denne skal være et samarbeid mellom tre andre statlige virksomheter. Det første året får Forskningsrådet 192 millioner kroner, Innovasjon Norge 102,5 millioner kroner og Siva 38,5 millioner kroner.

Disse midlene er mer rettet inn mot forskning og utvikling. Samtidig kan det være aktuelt for bedrifter å søke penger både i denne og Enova-ordningen.

600 millioner kroner går til andre tiltak.

Positivt

Abelia, landsforeningen for teknologi- og kunnskapsbedrifter, gleder seg over nyheten.

– Det er veldig positivt at regjeringen gjør en tydelig kobling mellom det grønne skiftet, teknologi og forskning, sier administrerende direktør Øystein E. Søreide.

Han trekker spesielt fram midlene til Enova.

– Jeg skulle gjerne sett en kraftfull satsing på forskningsinstituttene som har avgjørende klimaprosjekter klare, dersom regjeringen vil satse på det, sier Søreide.

– Sneversynt av regjeringen

Virke på sin side er sterkt kritisk til at det satses tungt på grønn omstilling i industrien, og ikke i handels- og tjenestenæringen.

– Det er her åtte av ti jobber, og sektoren har et kjempepotensial for å skape en mer sirkulær og bærekraftig økonomi i Norge. Hvis dette stemmer, så er det sneversynt og gammeldags av regjeringen, sier direktør Ivar Horneland Kristensen.

Å gjøre transporten grønn gjennom å satse på ladeinfrastruktur er et eksempel som ville hatt stor effekt, ifølge Kristensen.