Deler av Consigli-teamet, her ved Anne Wingo (CTO), Ingebjørg Daae (COO), Janne Aas-Jakobsen (CEO), Ulin NA Qohar, Rossana Rojas, Fatima Hedari, Asma Swapna og Giang Pham.

Proptech-nykommer henter 19 millioner og får tungvektere på laget: «Kan snu opp ned på hele næringen»

Ett år gamle Consigli bygger en datadrevet plattform for eiendomsbransjen.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet henter til sammen 19 millioner kroner, bare ett år etter oppstart.

På eiersiden sto allerede engleinvestor Trond Riiber Knutsen og Bjarne Melbyes 2M2B, blant flere. Nå bidrar også AB Invest og Møller Eiendom Norge, i tillegg til en rekke andre profilerte aktører, med mer kapital for å skalere veksten ytterligere.

Entra, et av landets ledende eiendomsselskaper, står på kundelisten.

– Det har vært snakk om effektivisering og digitalisering i mange år, og vi har kommet et godt stykke på vei. Men teknologien Consigli utvikler, har potensial til å bli en «game changer» og kan snu opp ned på hele næringen slik vi kjenner den i dag, sier Pål Oroszko, som leder det tekniske fagteamet i Entra.

Lang erfaring

Consigli-gründer Janne Aas-Jakobsen har vært en del av bygge- og eiendomsbransjen i snart 25 år. Hun har blant annet ledet skandinaviske NIRAS og i alle roller vært opptatt av å skape bedre kvalitet og lønnsomhet med teknologi.

Det er likevel noe annet å starte et teknologiselskap for eiendomsbransjen nå enn for ti år siden, forteller Aas-Jakobsen, som er sivilingeniør på konstruksjon i bunn.

– For meg, som også var med allerede på dott com-bølgen, er det fantastisk å se hva som har skjedd på denne arenaen i Norge de siste årene. Vi kjenner eiendomsbransjen godt, og vet at det er viktig at vi utvikler tett med de flotte aktørene vi har her på hjemmebane, sier hun og viser til at øvrige investorer har bransjebakgrunn fra Neptune Property, Entra, Statsbygg, Betonmast, Rejlers og Byggevareindustrien.

Datadrevet innsikt

Selskapet bygger en datadrevet plattform for eiendomsbransjen. Etter å ha kjøpt, logget og lagret data i enorme mengder i mange år, kan kunstig intelligens og matematisk optimering nå gi raske beslutningsunderlag, forklarer Aas-Jakobsen.

Tjenesten heter «Selvprosjekterende ingeniører»; en analogi til selvkjørende biler.

– Vi tar frem tjeneste for tjeneste som gir byggherrene datadrevet innsikt for sine beslutninger, sier gründeren og legger til:

– Etter hvert skal vi prosjektere bedre bygg en de menneskelige ingeniørene. Bygg som bruker mindre energi, krever mindre materialer og leverer bedre for de som skal bruke byggene til å leve, lære, drive forretning eller bli friske, sier hun.

Betalende kunder

Plattformen er en SaaS-løsning, og Consigli har allerede betalende kunder på lisens, deriblant Entra, Stor-Oslo Eiendom, JM Bolig, Neptune Property, Ålesund Kommune og Bodø Kommune.

Selskapet regner ifølge Aas-Jakobsen med å lande på cirka 6 millioner kroner i omsetning i 2021, hvorav inntektene er en miks av støtte og konsulenthonorar, i tillegg til ovennevnte lisensinntekter.

– Det er først nå i høst at vi er kommet i kommersiell fase, siden selskapet ble startet i fjor høst, understreker gründeren.

Betale lønninger

Consigli har globale ambisjoner og sitter ifølge gründeren i det beste hjørnet av verden for å utvikle denne tjenesten. Hun viser blant annet til nivået på den digitale forståelsen generelt, og ikke minst det voksende økosystemet innen «proptech».

Vekstkapitalen er hentet for å betale lønninger, primært på det tekniske teamet.

– Vi har vært heldige å få tak i superskarpe hoder med solide akademiske utdanningsløp bak seg, sier Aas-Jakobsen.

Potensiell konkurranse

Gründeren deler videre opp konkurransebildet i flere deler.

På den ene siden vet de fleste programvare-leverandører at kunstig intelligens kan være nyttig for bygge- og anleggsnæringen, og de har ifølge Aas-Jakobsen startet jakten på å se hvordan de selv kan utnytte dette i sin produktutvikling.

– De utgjør dermed en stor potensiell konkurranse for vår idé, sier hun, men:

– Det vil kreve en stor omlegging av forretningsmodell dersom de skal slutte å utvikle funksjonalitet for kundene sine og heller selge tjenesten direkte til kundens kunder, sier Aas Jakobsen, og kaller konkurransen mot dagens teknologileverandører en konkurranse om nettopp forretningsmodell.

Digital forståelse

Dagens rådgivere, fortsetter hun, er store brukere av programvare og kjenner godt til dagens utfordringer. Utgangspunktet for å utvikle tjenester basert på maskinlæring av disse dataene, er derfor gode.

– Disse bedriftene har hatt mulighet til å innovere næringen i lang tid, uten å gripe, sier hun og fortsetter:

– Forretningsmodellen til rådgivende ingeniører er å få betalt per time arbeid, og det er sterke krefter som jobber for at næringen skal få beholde denne, selv om kundene ønsker en annen forretningsmodell, sier Aas-Jakobsen.

– Konkurransen mot denne gruppen vil derfor være på digital forståelse og forretningsmodell, i tillegg til å ha riktig styre, ledelse, administrative systemer og mennesker som kan utvikle verdens beste SaaS-tjeneste på området.

Høy fart

Hun sier det også finnes en rekke oppstartsselskaper, nasjonalt og internasjonalt, som også ønsker å komme inn i store kapitalstrømmene i bygge- og anleggsnæringen, og at flere kan representere en sterk konkurranse for Consigli.

Hun mener imidlertid at ingen her ingen deler akkurat deres idé, eller at noen andre har klart å tiltrekke seg tilstrekkelig erfaring til å kunne gjennomføre den.

– Vi regner imidlertid med at det eksisterer slike og at de vil holde oss fokusert på å holde høy fart videre, sier Aas-Jakobsen.