eldretech

Oversikt: Disse tech-selskapene rir eldrebølgen

Sterk økning i andelen eldre, kan føre til at helse- og omsorgstjenester blir en av de største vekstnæringene i Norge. Se hvem som allerede satser.

Ifølge SSB antas befolkningsveksten i Norge å flate ut, mens antall personer over 80 år vil gå rett i været; et samfunnsproblem mange mener enda flere, deriblant investorer, bør ta på alvor.