Oslo-skole tilbake til Whereby: Rektor mener videoverktøyet er både sikkert og mer brukervennlig

Skolen har gjort en grundig risikoanalyse, lært opp lærerne, og foreldrene støtter bruk av tjenesten, men kommunen sier fortsatt nei til den norske videotjenesten.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke opplevde en gruppe unge jenter på Ammerud Skole at en voksen mann tok seg inn i Whereby–rommet de var i. Skolen reagerte straks og anmeldte saken, i tillegg til at de ga beskjed til Oslo kommune om hendelsen. Utdanningsetaten valgte da å legge ned forbud mot å bruke plattformen for alle skoler i kommunen, og ba skolene gå over til Microsofts plattform Teams.

– Seriøst firma

Men på skolen hvor det hele startet, foretrekker de fremdeles den norske plattformen.

Rektor på Ammerud Skole, Kiet Minh Dang, forteller at de valgte å gå tilbake til å bruke Whereby-appen.

– Den hendelsen som skjedde hos oss i forrige uke var meget beklagelig og gjorde at vi måtte stenge bruken umiddelbart for å iverksette nødvendig tiltak for å sikre at all bruk av appen fremover skulle skje på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Whereby er en app som oppfyller alle krav til informasjonssikkerhet og personvern, og som eies av et seriøst norsk firma. Vi har også inngått en databehandlingsavtale med dem. Dessuten bruker Bærumskolene, BI og andre utdanningsinstitusjoner dette videokonferanseverktøyet.

Dang forteller at de nå har gjort en grundig risikoanalyse og iverksatt tiltak for å sikre rommene.

– Vi har sikret rommene vi bruker slik at de alltid er låst, rådført oss med plangruppen og FAU, og sikret at de ansatte har fått grundig nok opplæring i hvordan plattformen skal brukes på en forsvarlig måte.

Noe av det beste med hjemmeskolen

Det var ganske tilfeldig at skolen begynte å bruke den norske plattformen da landet stengte 12. mars, sier han.

– Da vi ble kastet ut i dette, tenkte jeg at vi var nødt til å få opp et kommunikasjonsverktøy med en gang, slik at vi ivaretok elevenes opplevelse av felleskap, tilhørighet og inkludering. Tilbakemelding fra FAU er at dette har vært noe av det beste med hjemmeskolen. Opplevelse å kunne se kontaktlærer og klassevennene sine har vært helt sårt nødvendig for elevene. En av undervisningsinspektørene våre hadde brukt plattformen på BI, forklarer han og legger til:

– Vi hadde behov for et digitalt klasserom der vi kunne kommunisere direkte med elevene i større grupper. Vi hadde andre programmer som Showbie som ivaretok kommunikasjonen, utdeling av oppgaver og dialog med elever og foresatte.

Samler elevene

Han sier at alt skjedde så fort så de ikke fikk gjort en grundig undersøkelse av andre programmer, men legger til:

– Whereby er meget brukervennlig. Og med de grepene vi nå har gjort er den også mer trygg og sikker med tanke på informasjonssikkerhet og personvern, og det å ha kontroll over alt som skjer i rommet. På andre plattformer som Teams kan fremmede få video- og chatkontakt med elever, og elever kan opprette chatgrupper der det kan forekomme utestenging, nettmobbing eller andre uønsket oppførsel som skolen ikke alltid har kontroll over. Slikt kan ikke skje i et Whereby-klasserom, hevder rektoren.

Enkelt

Dang forteller at det var at enkeltheten i Whereby var en av hovedgrunnene til valget.

– De andre video-plattformene krevde mye opplæring av de ansatte og elever. Teams er en plattform med flere funksjoner, men akkurat på video-kommunikasjonsdelen er Whereby bedre, synes rektoren.

Han legger til at det handler om å kunne se elevene.

– Der har læreren mulighet til å samle halve klassen på video, og se hver enkelt elev, mens i Teams er det kun læreren og tre elever som sees. Akkurat det å kunne samle elevene, se og oppleve klassefellesskapet og tilhørighet i denne tiden er viktig, sier Dang.

Kan ikke gå god for sikkerheten

Etter intervjuet med Shifter, ble Dang kontaktet av Utdanningsetaten med beskjed om at tjenesten ikke skal brukes, og nok en gang har de fått beskjed om å gå tilbake til å bruke Teams.

– Utdanningsetaten har sagt at ingen skoler kan bruke Whereby fordi i forrige uke opplevde noen elever at en naken mann dukket opp i deres digitale rom. Det er ikke gjort en risikovurdering av Whereby, det foreligger ingen databehandleravtale og det er ikke gjort en DPIA, sier Trine Lie Larsen, kommunikasjonsdirektør i Osloskolen.

Hun legger til at det er rektoren på den enkelte skolen som bestemmer hvilke plattformer og verktøy som skal brukes, men at det ikke er tillatt å bruke Whereby, siden kommunen ikke ser på plattformen som sikker nok.

– I Whereby er det så åpent at det ikke er behov for passord, og navnet på det digitale rommet inngår i navnet på lenken. Da er det vanskelig å holde uvedkommende ute. Reglene våre og reglene til Datatilsynet er til for å sikre trygge løsninger for elevene, og slik Whereby er designet kan vi ikke gå god for sikkerheten i verktøyet.