Børsnotering

Oslo Børs og Pareto Securities med ny storsatsning på vekstselskaper

Det nye programmet i regi av Oslo Børs og Euronext kan sammenlignes med et akseleratorprogram, men hvor målet her er å rigge selskapet for en børsnotering.

Global Head of ECM (Equity Capital Markets) i Pareto Securities, Marianne Musæus Vazquez og direktør for Førstehåndsmarkedet på Oslo Børs, Eirik Høiby Ausland.
Publisert Sist oppdatert

I 2020 ble 54 nye selskaper notert på Oslo Børs. Strømmen av selskaper til Oslo Børs fortsatte med full fart i 2021, med 68 nye selskaper notert.

Blant disse er det flere som stadig er å finne i Shifters spalter, inkludert, Huddly, Airthings, Otovo, Huddlestock.

Oda, Cognite og Remarkable har også sagt at de sysler med tanken om en børsnotering på et eller annet tidspunkt.

Direktør for Førstehåndsmarkedet på Oslo Børs, Eirik Høiby Ausland ,har ansvar for opptak-/noteringsprosesser på alle børsens markedsplasser

Nå starter Oslo Børs og Euronext, i samarbeid med meglerhuset Pareto Securities, advokatfirmaet Thommessen, revisorene i Pwc og kommunikasjonsbyrået Crux, et program for at flere skal rigge selskapet sitt optimalt for en suksessfull børsnotering.

Programmet heter IPOready og ledes av direktør for Førstehåndsmarkedet på Oslo Børs, Eirik Høiby Ausland.

– IPOready er et program for ledere som ønsker mer kunnskap om veien til børsnotering og hva som kreves av forberedelser. Programmet passer for selskaper som vurderer børsnotering eller de som lurer på om børsnotering er det rette valget, sier han.

Dette er IPOready

  • Programmet er et tilbud Euronext har til selskaper som vurderer en børsnotering over hele Europa. Nå skal selskapet tilby en nordisk versjon av programmet tilpasset det norske kapitalmarkedet.
  • I utgangspunktet 8-12 selskaper få tilbud om plass i denne første runden av IPOready. Søknadsfristen gikk ut i starten av januar, men Ausland sier de vil kjøre programmet årlig.
  • Programmet passer for selskap som vurderer børsnotering i løpet av 1-3 år. Det er ingen krav til bransjer eller sektorer.
  • I løpet av programmet vil selskapene være med på felles workshops i Oslo, samt en europeisk samling, hvor de vil møte de andre selskapene som deltar, dele erfaringer og råd om veien mot børsnotering. I tillegg får selskapene tilbud om individuell rådgivning med partnere.
  • Programmet koster 35.000 kroner første året, og dekker deltakelse for to sentrale ledere/styremedlemmer.

De som er best forberedt, blir best mottatt

Global Head of ECM (Equity Capital Markets) i Pareto Securities, Marianne Musæus Vazquez, er ansvarlig for Paretos rolle i programmet.

Meglerhuset har de siste årene slått seg stort opp på kapitalinnhenting for teknologiselskaper. Selskaper som Pexip, EcoOnline og Mercell, har gått på børs med Pareto som tilrettelegger.

Pareto jobber også med å bistå private vekstselskaper, som Tise, Bookis og Xeneta i å hente kapital, ofte fra utenlandske stor-investorer.

Marianne Musæus Vazquez er ansvarlig for teamet i Pareto som jobber med å hjelpe selskap å reise egenkapital og å gjennomføre børsnoteringer.

– En børsnotering er en milepæl i et selskaps utvikling, og noe som mange selskaper forbereder seg til i lang tid. Vi ser at de som er best forberedt med en tydelig, langsiktig og gjennomarbeidet «equity story» blir godt mottatt av markedet, sier Vazquez.

– Kan programmet sammenlignes med et akseleratorprogram, som skal hjelpe selskaper fra en vekstfase til en ny fase, som børsnotert?

– Ja, det kan vi nok si. Vi ser at mange selskaper som har fått fart i å skalere sin virksomhet har kapitalbehov som blir såpass stort at de nåværende eierne ikke har mulighet til å følge opp, og da kan børsnotering bli aktuelt, sier hun

Bidrar til å øke kvaliteten på selskapene og markedsplassene

Det har ikke vært mangel på kritikk av den ekstreme boomen av nye selskaper på Oslo Børs og markedsplassen Euronext Growth.

DN skrev i begynnelsen av 2021 at tidligere meglertopp Håvard Nesheim frykter at rushet på Euronext Growth kan skade resten av økonomien.

E24 gjorde en undersøkelse i fjor, som viste at meglerhusene gir nye børsselskaper kjøpsanbefaling i 97 prosent av tilfellene. Stort sett er det bare meglerhusene som er tilrettelegger for selskapet, som har dekning på aksjen.

«Da snakker vi heller om markedsføringsmateriale», sa den profilerte privatinvestoren Ole Petter Kjerkreit til E24 om analytikerens selskapsanalyser.

Pareto er en av de meglerhusene som har fått flest selskaper på børs i 2021, med totalt 20 fullverdige IPOer. Justert for ferier blir det omtrendt 2 IPOer i måneden, opplyser Vazquez.

– Det har tilsynelatende ikke vært vanskelig å komme på børs. Hvorfor trenger Norge et program ala IPOready nå?

– Målet er at programmet skal gi deltagerne god forståelse og innsikt i hva som kreves av forberedelser før en børsnotering. Det er også viktig at selskapene forstår hva det krever av organisasjonen å være et børsnotert selskap, sier Marianne Musæus Vazquez.

Eirik Høiby Ausland svarer at det normalt er en stor overgang og et betydelig arbeid som kreves for å klargjøre et selskap for børsnotering.

– Ved å få større innsikt i hva som kreves av børsnoterte selskaper, hvordan kapitalmarkedet fungerer og ulike former for kapitalinnhenting tror vi at selskapene vil være enda bedre forberedt før de faktisk noteres.

– Dette har en verdi for selskapene siden det gir de et bedre utgangspunkt for å få fullt utbytte av noteringen, samtidig som det bidrar til å øke kvaliteten på markedsplassene våre ytterligere, sier han .

– Blir vurdert hver eneste dag

Fra en leders ståsted, så er det mange fordeler med en børsnotering, mener Vazquez i Pareto.

Hun trekker frem det hun mener er noen av de største fordelene:

  • Finansiering av virksomheten; inkludert reise ny kapital, men også bruke aksjen som betalingsmiddel i forbindelse med oppkjøp.
  • Remunerasjon og insentivprogrammer for ansatte til å tiltrekke bedre og ny arbeidskraft, samt motivere både ledelse og andre ansatte over tid.
  • Kvalitetsstempel og renomme: mot ansatte, kunder, leverandører og andre stakeholders.

Når det gjelder utfordringer med å være børsnotert, så er det nok først og fremst at selskapet blir vurdert hver eneste dag og man blir veldig synlig, forteller hun.

– Selv om det viktigste er å levere gode resultater over tid, så er aksjemarkedet opptatt av hvordan et selskap leverer fra kvartal til kvartal, og det kan være utfordrende å håndtere.

– I tillegg vil prisingen av et selskap også svinge i tråd med sentimentet i aksjemarkedet generelt, noe som man også må lære seg å håndtere og planlegge for så godt man kan, sier hun.

– Noen tips til gründere, som enda ikke har børs på agendaen, men som likevel kan være gode å ha når de jobber med selskapet sitt fra dag til dag?

– Et godt råd kan være å ha i bakhodet at selskapet en dag kan bli børsnotert, med hva det innebærer av både forpliktelser og muligheter, sier Eirik Høiby Ausland.

– Med det mener jeg at det allerede fra dag en vil være fornuftig å etablere en sunn og god selskapsstyring med en klar og tydelig strategi, samtidig som man etablerer gode rutiner for informasjonsflyt og rapportering, både internt og med sine eksisterende og potensielle investorer, sier han.