Kongsberg Maritime er en av flere industripartnerne som bidrar med kompetanse inn mot porteføljeselskaper tilknyttet Kongsberg Innovasjon. F.v. Einar Eilertsen (Kongsberg Innovasjon), Svein-Olav Torø (Kongsberg Innovasjon) og Rannveig Fadum (Investinor).

Nytt norsk fond satser 100 millioner kroner på «deep tech»-startups

Interessen for det nye fondet til Kongsberg Innovasjon var så stor at de måtte doble størrelsen.

Publisert

I utgangspunktet skulle Kongsberg Innovasjon hente inn mellom 30 og 50 millioner kroner til et fond som skal investere i såkalte «deep tech»-startups.

Interessen for satsingen var imidlertid så stor at selskapet måtte doble størrelsen på fondet, og har nå besluttet å hente opptil 100 millioner kroner.

Hittil har fondet fått inn halvparten, og resten skal hentes i løpet av de neste seks månedene. Blant de som allerede er med, er statlige Investinor, som satser 10 millioner kroner på fondet.

– Kongsberg Innovasjon har en unik industriell forankring i det europeiske innovasjonsmiljøet. De har bevist at de kan skape verdier for teknologibaserte oppstartsselskap i hele Norge. Deres ESG-profil og fokus på bærekraftige investeringer underbygger vår satsning på morgendagens næringsliv, sier Rannveig Fadum, investeringsdirektør i Investinor.

Det er totalt seks investorer i fondet hittil, men Kongsberg Innovasjon kommenterer foreløpig ikke hvem de øvrige er. De seks har tegnet seg for beløp fra tre til 12 millioner kroner.

Det nye fondet skal investere i 10-15 tidligfase teknologiselskaper over hele landet, og særlig innen maritim og fornybar sektor, samt i industriell digitalisering. Et ufravikelig krav, er at selskapene det investeres i må levere på FNs bærekraftsmål.

Kongsberg Innovasjon legger vekt på at de vil ha et aktivt eierskap i selskapene det investeres i. Tilgjengeliggjøring av industriell kompetanse blir et særlig viktig bidrag fra dem, ifølge Einar Eilertsen, operasjonell leder i Kongsberg Innovasjon.

– Vi vet at det tar tid å utvikle høyteknologi og er opptatt av å bistå selskapene vi investerer i over flere år. Gjennom å kombinere investeringer med kompetanse fra vårt industrinettverk tilbyr vi unik teknologiekspertise til våre porteføljebedrifter slik at bedriftene reduserer tiden til markedslansering, sier han.

I dag har Kongsberg Innovasjon 14 aktive investeringer, i selskaper som Kyoto Group, N2 Applied og Applied Autonomy.

Kongsberg Innovasjon eies av Kongsberg Gruppen, TechnipFMC, Equinor, Kongsberg Automotive, Siemens Energy, Semcon, KIWA, Handelshøyskolen BI, Vardar og SIVA.