emisjon

Nysnø satser 100 millioner på miljøvennlig prosessering av sjeldne metaller

Reetec henter totalt 1,2 milliarder kroner fra Nysnø og flere internasjonale investorer.

Sjeldne metaller må utvinnes mer bærekraftig for det grønne skiftet. Her magnetoksider.
Publisert Sist oppdatert

REEtec har utviklet en ny separasjonsteknologi for miljøvennlig og effektiv prosessering av sjeldne jordarter som benyttes i vekstmarkeder innen energitransformasjonen.

Reetec ble startet opp i 2021 av Scatec Innovation-miljøet og har så langt ingen omsetning.

Nå henter selskapet 1,2 milliarder kroner fra LKAB, Nysnø Klimainvesteringer, Mercuria, Techmet og eksisterende aksjonærer for å bygge et fullskala industrianlegg på Herøya.

EU-kommisjonen anser sjeldne jordarter som en vesentlig innsatsfaktor for å nå klimanøytralitet innen 2050. Disse benyttes i det meste av moderne teknologi og er ansett som noen av de mest kritiske råmaterialene i det grønne skiftet.

De sjeldne jordartene Neodym og Praseodym (NdPr) inngår blant annet i vindturbiner, elbilmotorer, roboter og pumper, og vil utgjøre REEtecs hovedsatsing. Markedet for NdPr er forventet til å femdobles til 33 milliarder dollar innen 2030, primært drevet av vekst i elektrisk mobilitet og vindkraft.

Kapitalen går til utbygging av et fullskala industrielt produksjonsanlegg på Herøya.

Nysnø investerer 100 millioner kroner i investeringsrunden, mens gruve- og mineralkonsernet LKAB, råvarehandelsselskapene Mercuria og TechMet og eksisterende aksjonærer deltar med resten.

– Regjeringer og virksomheter i Europa har som mål å redusere avhengigheten av import, og EU-kommisjonen anser sjeldne jordarter som kritiske materialer for å nå klimanøytralitet innen 2050. Vi ser frem til å få Nysnø som en strategisk investor med på laget, og sammen med våre øvrige aksjonærer skape en ledende europeisk aktør innen sjeldne jordarter, sier John Andersen, styreleder i REEtec og adm. direktør i Scatec Innovation.

CO2-intensiv prosessering i dag

Verdikjeden for sjeldne jordarter er i dag tungt konsentrert i Kina, med 80 – 90% markedsandel. Dagens prosessering er svært CO2-intensiv, og REEtec anslår at sin nye prosess, hvor praktisk talt alle innsatsfaktorer gjenbrukes, vil redusere CO2-utslippene med 90% sammenlignet med andre ledende aktører.

Anlegget på Herøya skal ha en kapasitet på 720 tonn NdPr årlig fra andre halvdel av 2024, som representerer om lag 5% av den estimerte etterspørselen i EU. Råvaren, som er en konsentrert blanding av forskjellige sjeldne jordarter, vil bli levert av det kanadiske gruveselskapet Vital Metals, og salgsavtaler er allerede inngått med industrielle europeiske kunder.

– REEtec har en tydelig og troverdig plan og strategi for lønnsom vekst, og vi har stor tro på at selskapet vil oppnå en vellykket oppskalering av industrianlegg som gir reduserte klimagassutslipp og en god risikojustert avkastning, sier Bertel Ånestad, investeringsdirektør i Nysnø.

Investeringsdirektør Bertel Ånestad i Nysnø.

– I tillegg til å gi store reduksjoner i klimagassutslipp vil REEtec-prosessen vesentlig redusere HMS-risiko. Det er også positivt at ved å etablere denne typen industri i Norge bidrar vi til å flytte prosessering av viktige materialer til Europa, og gjør kontinentet mer selvforsynt med strategisk viktige råvarer, sier Ånestad.

Forekomster av sjeldne jordarter i Norge, Sverige og Finland gjør Norden til en attraktiv region med potensial til å kunne realisere en bærekraftig og fullverdig verdikjede knyttet til mineralutvinning, seperasjon og foredling til metall og magneter i nærheten av et stort og voksende europeisk marked.

Nysnø Klimainvesteringer går inn med NOK 100 millioner i REEtec AS. Det svenske statseide gruveselskapet LKAB går inn som hovedinvestor, sammen med andre investorer som råvareselskapene Mercuria (Sveits) og Techmet (USA, deleid av US International Development Finance Corporation). Andre eksisterende aksjonærer i selskapet er Scatec Innovation AS, Roht Invest, Brennebu AS og Bergfald Holding.

Sørg for å være oppdatert på det nyeste i næringslivet

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Ja, takk!

Hvilken bransje jobber du i?*