Eivind Olsen, Chief Investment Officer og Siri Kalvig, CEO i Nysnø Klimainvesteringer sammen med Thorsten Heller, CEO i Greenbird Integration Technology

Nysnø med ny investering: Legger millioner i Greenbird sine løsninger for smartere kraftnett

Selskapet som hjelper energiselskaper å håndtere data, blir Nysnø Klimainvesteringers nyeste investering.

Publisert Sist oppdatert

Nysnø investerer i Greenbird, et norsk IT-selskap som gjør fleksible kraftnett mulig. Med deres tjeneste Utilihive tilbys energiselskaper en skalerbar plattform for dataintegrasjon. Serie-B runden på over 5 millioner euro vil akselerere produktutviklingen for å møte økt interesse globalt.

Mens verden etterspør stadig mer ren strøm, må energiselskaper løse utfordringer fra økt fornybar kraftproduksjon og økt effektbehov hos kundene. Greenbird har utviklet en digital løsning for at nettselskaper effektivt skal kunne bruke data fra etablerte og nye målepunkter, som smarte strømmålere (AMS).

– Våre kunder er globale energiselskaper som bruker Utilihive for å håndtere data fra over 50 millioner målepunkter. På denne måten kan de drifte kraftnettet mer effektivt og med større fleksibilitet. Nå er vi klare til å bygge selskapet videre og nå ut i flere globale markeder, sier Thorsten Heller, administrerende direktør i Greenbird.

Datadrevet innovasjon

Selv om mengden og kildene til data vokser kraftig, er energiselskapenes tilgang til strukturerte data ofte en flaskehals for innovasjon og nye forretningsmodeller. Greenbird sin løsning gjør det mulig å effektivt hente inn, analysere og bruke en stadig økende mengde data. Slike verktøy er sentrale for å gjøre kraftsystemene mer digitale, fleksible og distribuerte.

– Fremtidens energisystemer trenger et smartere, sikrere og mer fleksibelt kraftnett. Denne datadrevne revolusjonen skjer nå. Energiselskaper er allerede i gang for å tilpasse seg gjennom nye forretningsmodeller, men må bruke mye tid på å samle og strukturere data. Greenbird løser dette med sin innovative integrasjonsplattform Utilihive, slik at nettselskaper bruker langt mindre tid fra datainnhenting til verdiskapning, sier Eivind Egeland Olsen, investeringsdirektør i Nysnø Klimainvesteringer.

Greenbird henter over 50 millioner kroner i ny vekstkapital, hvor Nysnø investerer sammen med det tyske kraftselskapet EnBW New Venture og engelske ETF Partners.