Ingvild Meland er strategi- og kommunikasjonsdirektør i Nysnø.

Nysnø la planen for å investere 900 klimamillioner, men så ringte næringsministeren

Regjeringen barberer budsjettet til statens klimainvestor med 400 millioner kroner. – Vil redusere omfanget av det vi kan få til, sier strategidirektør Ingvild Meland i Nysnø.

Publisert Sist oppdatert

I oktober foreslo den avtroppende Solberg-regjeringen å tilføre Nysnø Klimainvesteringer 900 millioner kroner ekstra.

– Vi tenker langsiktig, og hadde begynt å legge planer for de pengene som var skissert til oss i første runde av budsjettet, sier Ingvild Meland, strategi- og kommunikasjonsdirektør i det statlige investeringsselskapet.

Men mandag morgen ringte den ferske næringsministeren Jan Christian Vestre med beskjeden om at de barberte bort 400 millioner kroner. Kuttet kommer overraskende, fordi statsminister Jonas Gahr Støre nylig hadde gått ut i VG og skrytt av at de ville legge en ekstra «grønn milliard» på toppen av det borgerlige budsjettet som ble lagt frem i oktober.

Også Meland i Nysnø ble tatt på senga.

– Budsjettendringen kom litt overraskende på oss fordi vi ser på Nysnøs aktivitet som både god klimapolitikk og god næringspolitikk, sier hun, og forteller at endringen vil få konsekvenser for investeringsselskapet:

– Så, det er klart at et kutt vil redusere omfanget av det vi kan få til for klimasaken.

Varsler møte

Samtidig forteller Meland at næringsminister Vestre var tydelig på at han har et langsiktig perspektiv for Nysnø.

I Hurdalsplattformen pekes det blant annet på behovet for omstilling av Norge til et lavkarbonsamfunn, og at utvikling av nye grønne næringer krever store investeringer som staten må ta del i.

– Nysnø er et redskap som kan bidra med dette. Vi skal ha et snarlig møte hvor vi skal ha utdypende dialog med vår nye eier, sier Meland.

Kan invester én milliard

Gjennom tre år har Nysnø Klimainvesteringer blitt gradvis oppkapitalisert til 2,4 milliarder kroner via overføringer fra statsbudsjettet.

Selv om årets budsjettforslag nå er 400 millioner kroner mindre enn det som ble forespeilet selskapet i oktober, får de en halv milliard kroner mer å rutte med i 2022 - gitt at saken blir vedtatt i Stortinget.

I kombinasjon med tilgjengelig kapital fra tidligere overføringer, har Nysnø muligheten til å investere nærmere én milliard kroner i klimateknologiselskaper neste år, ifølge Meland.

– Vi kommer til å jobbe for å finne nye spennende prosjekter hvor vår vekstkapital kan bidra til både finansiell avkastning og reduserte klimagassutslipp, sier hun.

Næringsministerens svar

Næringsminister Vestre har foreløpig ikke besvart Shifters spørsmål, men sendte i stedet følgende i en e-post etter at denne saken ble publisert:

– Da jeg tiltrådte sa jeg at næringslivet skulle merke forskjell allerede før jul. På tre uker har vi rukket å sette sammen en pakke som samlet kan mobilisere tre milliarder kroner mer i grønne investeringer i Norge enn det Solberg-regjeringa la opp til. Vi styrker eksportsatsningene med nesten 30 millioner kroner sammenlignet med forrige regjering. Og vi reverserer store deler av forrige regjerings foreslåtte kutt i Innovasjon Norge, som ville fått veldig negative konsekvenser for små og store bedrifter som vil omstille seg i grønn retning.

– Nysnø tilføres en halv milliard kroner neste år og har nå investeringsevne på det dobbelte. Jeg er opptatt av at vi skal bruke alle virkemidlene vi har til rådighet mest mulig effektivt, og vi vil fortsatt satse på Nysnø som en av flere viktige verktøy for å få opp tempoet i det grønne skiftet, skape nye jobber, øke fastlandsinvesteringene og kutte klimagassutslipp med begge hender.