STATLIGE INVESTERINGER

Nysnø investerer sammen med oljegiganten Shell

Norsk varmepumpe-startup henter 60 millioner kroner.

Nysnø-sjef Siri Kalvig.
Publisert Sist oppdatert

Statlige Nysnø Klimainvesteringer investerer i det norske selskapet Heaten, som utvikler klimavennlige varmeløsninger for industrien.

– Heatens produkter har et enormt potensial for å redusere klimagassutslipp i deler av industrisektoren hvor det er få gode alternativ. Ved å investere i Heaten ønsker vi å få fart i dekarboniseringen av industrien, sier Jean Baptiste Curien, investeringsansvarlig i Nysnø, i en pressemelding.

Shifter har tidligere skrevet om hvordan gründerne gikk konkurs med banebrytende miljøteknologi, men de ansatte nektet å gi opp og satset på ny.

Dermed ble Kristiansand-selskapet etablert i 2020. Det lager høytemperatur varmepumper til industriell bruk. Teknologien nyttiggjør spillvarme slik at energieffektiviteten øker og fossildrevet varmeforsyning erstattes.

– Sirkulære og fossilfrie løsninger for industrisektoren er avgjørende for å nå de globale klimamålene. Vår strategi er å gjøre utvalgte investeringer i fremoverlente selskaper som utvikler og implementerer ny teknologi. Heaten er et godt eksempel på nettopp dette: Et klimateknologiselskap med stort potensial både kommersielt og for klima, sier Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø, i meldingen.

Shifter fikk i fjor opplyst at Heaten hadde lagt et fundingløp frem mot serieproduksjon i 2025, der det skal hentes inn til sammen 100 millioner kroner.

I 2021 gikk det norske familieeide investeringsselskapet Valinor inn som såkornsinvestor med 20 millioner kroner. I tillegg fikk Heaten støtte fra Innovasjon Norge i fjor.

Nå henter Heaten til sammen 60 millioner kroner. I tillegg til Nysnø, trer amerikanske Azolla Ventures og venturearmen til oljekjempen Shell inn på eiersiden.

– Dette er kompetente eiere som kan bidra til vår utvikling og vekst gjennom verdifull kompetanse, komplementerende kunnskap og relevante nettverk, sier Dr. Peter Breithaupt, administrerende direktør i Heaten, i meldingen.

Varme er det største sluttforbruket av energi og utgjør rundt 50 prosent av det totale energiforbruket globalt, ifølge det internasjonale energibyrået (IEA). Halvparten av varmen blir igjen brukt i industrielle prosesser hvor fossilt brennstoff dominerer som energikilde for varme. Industriell varmepumpeteknologi vil gi mer effektiv og klimavennlig varmeproduksjon.

Heaten planlegger for at produktet deres skal være i salg i mindre skala innen 2023.