Funding

Nyby-gründerne jaktet like mye gode verdier som penger - hentet millioner fra «ukjente» investorer bak Pexip og Quantafuel

Flere investorer har ønsket å få en bit av teknologiselskapet Nyby, når de har sett hvordan stadig flere kommuner bruker tjenesten for å bedre helse- og omsorgstjenesten. Gründerne selv valgte en som så betydningen for samfunnet.

Fredrik Gulowsen og Kristina Tuhus i Nyby har vært attraktive hos investorene.
Publisert Sist oppdatert

Det Stavanger-baserte investeringsselskapet TD Veen leder an i runden, når Nyby henter 18,3 millioner kroner fra nye og eksisterende investorer. Gründer og CEO Fredrik Gulowsen forteller at selskapet sto igjen med tre aktører på slutten, men at rogalendingene skilte seg ut fra de andre:

– Vi sjekket referanser, og det var bare bra ting å høre om dem. De fremsto som «founder friendly», var raske og hadde ikke andre spesielle terms enn at de ønsket å være med i styret. Samtidig passet deres visjon bra med visjonen til Nyby: Det er ikke en god investering, hvis det ikke også er en god investering for samfunnet.

God match

Nyby-plattformen er utviklet gjennom partnerskap med norske kommuner siden 2016, og hjelper helse- og omsorgssektoren med å frigjøre helseansatte sin tid og samtidig få flere hender til de mest sårbare. Den lar helsepersonell formidle oppdrag til ledige ressurspersoner, som er kvalifisert gjennom organisasjoner, arbeidstreningsprogram på NAV, introprogram, praksisplasser og lignende. Vanlige oppdrag er praktisk hjelp, følging til lege, trimtur og generell sosialisering

Mens Nyby har fått mye oppmerksomhet i både nasjonale og lokale medier, er TD Veen blant de investorene som holder hodet lavt. Investeringsselskapet ble opprettet av Tor Dagfinn Veen i 1986, og en del av kapitalen i dag kommer fra salget av Skagen Fondene til Storebrand. Veen eier i dag selskapet sammen med døtrene Camilla og Silje. I porteføljen finner man en rekke kjente selskaper, blant annet Pexip, Quantafuel og Disruptive Technologies.

– Vi opplevde at de stilte gode spørsmål og forstod bredden i det vi skulle gjøre, både med tanke på samfunnsperspektivet og de store trendene der ute. Dessuten hadde de erfaring med å investere i skalerbare teknologiselskaper, sier Gulowsen.

Stavanger-investorene var først ikke på radaren til Nyby-gründerne, men etter å ha fått øynene opp for dem, bestemte Oslo-selskapet seg for å ta turen over til Stavanger.

– Det var viktig for oss å møte dem. Vi har jo alle latt oss lure til å tro at video er veldig bra i slike situasjoner, det er jo det også, men å møte investorene i samme rom blir noe helt annet, mener Gulowsen, og får støtte av fra gründerkollega Kristina Tuhus når vi møter dem på behørig koronaavstand ved Ormøya i Oslo.

- Vi opplevde veldig match på langsiktighet og felles tro på et fremtidsscenario med kombinasjon av finansiell avkastning og skalerbar samfunnsnytte.

Vekst

Nyby har hatt en god utvikling å vise frem når de har vært på jakt etter ny kapital. Oppstartsselskapet har på rekordtid bygget seg opp et navn blant de som ser etter innovative løsninger for å avløse presset i helse- og omsorgssektoren.

Nyby ble "soft-launched" i 2019 og hadde i 2019 og første delen av pandemien stor kundevekst. Tjenesten brukes nå av over 50 kommuner og organisasjoner i Norge. Salgene begynner også å piple inn i de nye markedene i Sverige og Danmark. I Tyskland har de også tre ferske kunder.

– Tyskland ser veldig, veldig spennende ut, og potensialet er 10 ganger større der enn her i Norge. Foreløpig vil vi ikke spre oss på flere markeder enn dette, siden fokuset fortsatt er på å bevise en skalerbar vekstmodell her i Norge. For så å repetere den i nye land.

Girer opp kommersielt

Frem til nå har de fleste nye kunder vært via innkommende henvendelser. Først nå i mars ansatte selskapet sin første selger. Etter å ha testet ut forskjellig salgsmetodikk, er Nyby nå klar til å gi gass med å ansette et større team innenfor salg, customer success og kommunikasjon.

– Noe av kapitalen vil bli brukt til å styrke tech-teamet, men primært skal vi bygge opp det kommersielle, nå som vi har bevist betalingsvilje og at kundene blir værende, sier Gulowsen.

Særlig innenfor kommunikasjon tror han det er et stort potensial. Nyby har blitt nevnt i nærmere 200 nyhetsartikler, uten å gjøre noe aktivt for å komme i media.

– Vi har ekstremt mange gode og ekte historier, som gjør at vi kan bygge enda mer kjennskap. Så vi jakter på skikkelig dyktige merkevare-storytellers.

Han viser til den store oppmerksomheten og samfunnsdebatten rundt ubalansen i velferdsmodellen, med en aldrende befolkning og økt behov for omsorg. Planen er imidlertid å ekspandere utover denne vertikalen.

– Nyby er en plattform for oppgaver og oppgavedeling. Det begrenser seg ikke til en sektor. Vi har likevel begynt med helsevesenet der det er for få ledige hender, og der vi kan bidra med ledige hender fra andre deler av samfunnet.

– Hvorfor kan ikke det offentlige bare sette opp en plattform som dette, der de matcher ledige ressurser i samfunnet med oppgaver som skal gjøres?

– Det burde ikke være uoverkommelig. Men så ser vi at det er en utfordring for det offentlige å samarbeide på tvers av siloene. Kommunene ser at gevinstpotensialet er stort, ved at en kommune kan få igjen 50 til 100 ganger investeringskostnaden de legger inn.

Tester nye vertikaler

Forretningsmodellen er enkel. Kommunene abonnerer på plattformen, priset ut i fra størrelsen, men minimum 100.000 kroner per år. I fjor steg inntektene ganske kraftig, men har nå stabilisert seg. Inntektene i år vil ligge omtrent på det samme som i fjor.

– Vi fikk masse fart og kjennskap fra pandemien i begynnelsen av 2021, men i det store og hele opplever vi at koronahåndtering har kommet mye i veien for alle nye prosjekter, så vi krysser fingrene for at vi snarlig kommer ut på andre siden, sier Gulowsen.

Gründer og CFO Kristina Tuhus peker på at veksten består i å bygge nye kunder her i landet, og også bevise at Nyby kan lykkes i utlandet. Dessuten at plattformen også fungerer i andre vertikaler.

Nyby har økt prisene ganske betydelig fra et år til et annet, uten at kundeflukten har vært tilsvarende betydelig.

– Vi har et gevinstpotensial for kundene som er på 50-100x prisen, dette gir oss et stort mulighetsrom, sier Tuhus

Solid økonomi

Hun understreker at finansieringen gjennom privat kapital og støtteordninger fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet gjør at Nyby kan fortsette den nevnte eksperimenteringen og testingen, for å gjøre totalmarkedet større.

Den totale finansieringspakken består foruten 18,3 millioner kroner i privat kapital, i ti millioner fra Innovasjon Norge og fem millioner fra Forskningsrådet.

I tillegg til TD Veen har flere av de eksisterende investorene gått inn på ny. Blant investorene som har gått inn flere ganger er Kahoot-gründerne Johan Brand og Jamie Brooker sammen med We are human-partner Sindre Østgård, samt Oda-gründerne Karl Munthe Kaas og Jon Kåre Stene. Etter investeringen er det fortsatt en solid majoritet for gründerne og de ansatte, med nærmere 70 prosent av eierskapet.

– Hvor lenge skal disse pengene vare?

– Vi har en runway på to år, men kommer til å gå i gang med ny finansieringsrunde med en gang vi har den skalerbare, repeterbare salgsmaskinen på plass, sier Kristina Tuhus.