77 prosent å jobbe som fjernarbeider i en periode etter pandemien, og 53 prosent fortrekker en hybrid modell, viser ny studie.

Ny studie: Krevende å lykkes med en hybrid arbeidsplass

Bedrifter må jobbe hardt for å inkludere de ansatte, viser Kahoots nye rapport.

Publisert Sist oppdatert

Ansattes oppfatning av hva det innebærer å jobbe som fjernarbeider i etterkant av pandemien, vil skape utfordringer for bedriftskulturen i en hybrid arbeidshverdag.

Det viser en studie utført av Kahoot, i samarbeid med Workplace Intelligence.

Undersøkelsen viser blant annet at fjernarbeidere tradisjonelt blir sett på som mindre tilknyttet kollegaer.

Mange mener det også er en større sannsynlighet for at disse ikke blir inkludert i viktige diskusjoner, og at fjernarbeidere ikke får tilstrekkelig opplæring.

– Kulturelle utfordringer

Motsatt viser studien at mange mener kontorarbeidere har større sannsynlighet til å bli lenger i selskapet enn ansatte som jobber fra en annen plass.

Likevel ønsker 77 prosent å jobbe som fjernarbeider i en periode etter pandemien, og 53 prosent fortrekker en hybrid modell.

– Vi ser at en hybrid arbeidsplass vil gi noen kulturelle utfordringer for både ansatte og arbeidsgivere, uttaler James Micklethwait, visedirektør Kahoot.

Fremme sunn kultur

Bedrifter som ønsker en hybridmodell, må ifølge rapporten jobbe for å snu disse oppfatningene og fremme en sunn bedriftskultur der alle føler seg like inkluderte, fortrinnsvis gjennom ulike teknologiske løsninger som fremmer godt samarbeid.

Studien inkluderer svar fra over 1600 HR-ledere og ansatte som jobbet heltid, mellom 18 og 65 år, i USA, opplyser Kahoot.

Også norske Videocation og Futureworks tror det kan bli krevende å holde på de ansatte i den nye kontornormalen. De sverger til OKR for å lykkes med å engasjere de ansatte, og deler i denne saken tips til hvordan det best kan gjennomføres.