CEO i DigitalNorway, Liv Dingsør

Ny sjef i DigitalNorway: «Lang vei fra å snakke om tillit og samarbeid, til faktisk å realisere og skalere innovasjonskraft»

Liv Dingsør savner diskusjonen om løsninger på datadreven økonomi: – Vi har et godt utgangspunkt, men vi må ikke tro at det er nok, sier den nye DigitalNorway-sjefen.

Publisert Sist oppdatert

Liv Dingsør tar over sjefsrollen i DigitalNorway - Toppindustrisenteret, etter at Tor Olav Mørseth gikk av i mars.

Selskapet ble startet i 2017 av 15 norske næringslivsaktører, med støtte fra offentlig sektor. Initiativet skal gi virksomheter den kunnskapen og nettverket de trenger «i en digital verden».

Under ny ledelse er det særlig to områder det skal satses på fremover.

– Det ene er koordinert satsning på digital kompetanse nasjonalt, og det andre er gode premisser for at flere skal kunne ta del i den datadrevne økonomien, også de mindre virksomhetene, sier Dingsør.

Godt rustet

Dingsør får opprykk i selskapet etter to år i rollen som COO. Hun har også bakgrunn fra Aker ASA og DNB. I tillegg har hun ledet to selskaper gjennom store endringer. På toppen av det hele har hun i mange år reist verden rundt som snowboarder.

– Siden DigitalNorway er eid av de store og jobber for de små, er det fint å ha erfaring fra begge leirer, sier hun.

– Hvordan blir det å nå ta over topp-stillingen?

– DigitalNorway er heldigvis et lagspill, og nå vil vi bygge videre på det gode arbeidet som er blitt gjort, og de gode relasjonene som er skapt. Vi står bedre rustet enn noen gang, og har fokus på å gjøre det vi kan for å bidra til rask verdiskaping i tiden «etter etterpå».

Lang vei igjen

I vinter ble hun også med i regjeringens ekspertgruppe for datadeling i næringslivet. Dingsør savner løsninger i markedet på dette området.

– Det er ikke mangel på møteplasser hvor det snakkes om muligheter, utfordringer og mål. Men jeg syns det er relativt få som adresserer «hvordan», gjennom å peke på praktiske, konkrete og realiserbare løsninger som tar oss fremover i en datadrevet økonomi. Som nasjon har vi store muligheter innen industriell digitalisering som bør gripes nå, og globalt er det størst vekst på områder der det offentlige spiller en sentral rolle. Skal vi ha den farten vi trenger, trenger vi mer effektiv koordinering på tvers, sier hun.

Hun trekker frem de typiske «konkurransefortrinnene» men gjerne peker på i Norge; et samfunn basert på tillit, dugnadsånd og samarbeid.

– Og jeg tror det i stor grad gjelder i det private livet. Men vi må passe oss for å forenkle, og erkjenne at det er lang vei fra å snakke om tillit og samarbeid, til å faktisk realisere og skalere innovasjonskraft i norsk næringsliv, sier hun og legger til:

– Vi har et godt utgangspunkt, men vi må ikke tro at det er nok.

Vanskelig omstilling for de små

Og i motsetning til den klassiske cruiseskip/speedbåt-analogien, mener hun at det er spesielt små bedrifter som fremover vil slite med å omstille seg.

– Forretningsmodeller endres, men begrenset kapasitet og intern kompetanse hindrer SMB-ene i å omstille, selv om de ser mulighetene. Å skape verdi av data stiller krav til å adressere komplekse tekniske, organisatoriske, kulturelle, kommersielle og juridiske utfordringer, som mindre virksomheter ikke er i stand til å løse på egen hånd, hver for seg.

Et av forslagene datadelingsutvalget har lagt frem for regjeringen er derfor å belønne store selskaper som tar inn startups som kunder.

Innovasjonskraft i underskogen

Hun legger til at kompetanseutfordringen ikke bare gjelder de små.

– Selv de store aktørene synes dette er vanskelig. Og det er der ideen om DigitalNorway kommer inn. Våre eiere gikk nettopp sammen for å kraftsamle rundt dette ett sted, på vegne av bredden av både offentlige og private virksomheter.

– Det er klart at innovasjonskraften i underskogen av leverandørbedrifter er avgjørende også for at de store skal lykkes over tid. Vi har høyt trykk på å utvikle praktiske mekanismer som kan sette flere i stand til å endre sin virksomhet gjennom datadrevet innovasjon og utnyttelse av digitale teknologier, sier Dingsør.

Veiviser-familie

Noe av det første Dingsør skal gjøre i den nye stillingen, er å lansere en ny læringsportal. Det skjer allerede i juni.

– Å være fasilitator for digital kompetanse handler om mer enn innholdet vi leverer. Det handler også om hvordan det praktisk og konkret treffer målgruppen i deres hverdag. Og det handler om å bidra til at den lærende finner det neste steget.

Hun forteller at portalen, eller «universet», bygges rundt fire veivisere: Nyskaping, som er tilgjengelig allerede, samt Teknologi, Effektivisering og Ledelse for nyskaping og vekst.

Produktserien er utviklet i samarbeid med Stiftelsen Teknologiformidling, som skal fremme teknologiutvikling i norsk næringsliv.

– Hva ser du mest fram til i den nye stillingen?

– Personlig ser jeg frem til å fortsette å være pådriver for at også små- og mellomstore virksomheter, modne som nye, skal komme i posisjon for å ta del i den datadrevne økonomien. Og det gleder meg at flere og flere, både eiere, offentlige virksomheter, virkemiddelapparatet, akademia og andre fagmiljøer ser verdien i å bidra i koordinerte krafttak som er nødvendig for fart og skalering av datadrevet og bærekraftig innovasjon i norske næringer.