Erna Solberg og Iselin Nybø på dagens pressekonferanse.
Erna Solberg og Iselin Nybø på dagens pressekonferanse.

Ny milliardhjelp til gründere i krise: Slik fordeles pengene

Unge vekstselskaper får 2,5 milliarder kroner i støtte, potten til innovasjonslån økes med 1,6 milliarder kroner, og Investinor får en ny milliard til å vise muskler.

Publisert Sist oppdatert

Fredag morgen la regjeringen frem en ny krisepakke til bedriftene. Ved lunsjtider kom en ny pakke som er direkte rettet mot gründerbedrifter og vekstselskaper.

- Mange gründere er i en sårbare fase når de bygger opp bedriften sin, derfor har vi satt sammen en pakke med ulike tiltak. Den vil også stimulere til vekst fremover, sa næringsminister Iselin Nybø da regjeringen holdt sin pressekonferansen.

- Hvordan skal dere ivareta de vekstselskapene som ikke tjener penger og som ikke kan måle tapte inntekter, men likevel har faste kostnader?

- Den pakken vi legger frem i dag gir tilskudd på 2,5 milliarder kroner. Vi gir også Innovasjon Norge en mulighet til å utsette avdrag og renter for selskaper som har utgifter, men ikke inntekter. I tillegg vil vi gi 50 millioner kroner til de private innovasjonsmiljøene rundt i landet, for å holde opp aktiviteten der. Og vi øker investeringskapitalen til Investinor. Vi har tro og håp om at dette kan treffe bedriftene i tidligfase, svarte Nybø på Shifters spørsmål fra salen.

Hun viste til at en del unge selskaper vil falle innunder den generelle ordningen som ble lagt frem fredag morgen, der bedrifter får støtte til faste kostnader.

Fra regjeringens side presiseres det at ordningene er midlertidige, i første omgang to måneder.

- Vi har satt en dato, for å tydeliggjøre at dette ikke er varige ordninger, men at de er reverserbare, påpekte finansminister Jan Tore Sanner.

De viktigste punktene

* Tilskudd til unge vekstbedrifter – 2,5 milliarder kroner. Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 milliarder kroner og etablerertilskudd med 500 millioner kroner

* Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 milliarder kroner, til 3 milliarder kroner. Innovasjonslån kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Regjeringen foreslår at økt ramme særlig skal rettes mot likviditetslån.

  • Rentestøttefond – 300 millioner kroner. Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.
  • Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 millioner kroner. Støtteordningen skal bidra til at disse miljøene kan opprettholde sitt tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.
  • Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 milliard kroner. Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.

Partner Anne Worsøe i Farmhouse Capital, en av de som har fulgt det norske tech-miljøet tettest og lengst, er meget positiv til den nye pakke som nå er lagt frem.

- Det virker som at regjeringen har lyttet til behovene, sier Anne Worsøe, partner i Farmhouse Capital.

Hun mener de foreslåtte tiltakene er både målrettet og effektive.

- De har vist handlekraft, og har fått til mye på kort tid.

- Det som er uavklart, er dette med arbeid i permitteringstiden. For oppstartsselskaper er det utrolig sårbart å permittere, for de har ofte veldig få ansatte, men med unik kompetanse, særlig innenfor tech-utivkling. De er veldig sårbare for å miste spesialkompetanse.

Investor Anne Worsøe. Foto: Kimm Saatvedt
Investor Anne Worsøe. Foto: Kimm Saatvedt

Forventer flere endringer

På spørsmål fra Shifter viste både statsministeren og finansministeren til at det finnes fleksibilitet i systemet, for eksempel at arbeidsledige i dag har lov til å starte for seg selv, og få støtte den første tiden. Det ble også vist til at permitteringsreglene la opp til at man kunne jobbe 40 prosent uten at det skulle by på problemer.

- Jeg tror ikke regjeringen kommer til å straffeforfølge de som jobber mens de er i persmisjon. Jeg tror at de lot være å adressere dette nå, rett og slett fordi det er for komplisert å endre regelverket i Nav på kort sikt.

- Vi forventet selvfølgelig ikke at de skulle gjøre noe med opsjoner og formueskatt nå, når vi snakker om en krisepakke!

Powered by Labrador CMS