fjordtech solutions

Ny båt-startup vil gjøre båtlivet grønnere

Norges én million fritidsbåter er en stille miljøversting. Det vil gründerne av Fjord Tech Solutions løse - med ny maling og båtvask-maskin. Selskaper kommer i rekken av mange startups knyttet til fritidsbåter.

Erlend Nordbak og Anders Øgaarden i Fjordtech Solutions
Publisert Sist oppdatert

For mange nordmenn er ikke sommeren den samme uten et tur på sjøen. Antallet fritidsbåter har de siste årene skutt i været. I Norge er det nå rundt én million fritidsbåter, det høyeste antallet i verden, justert for folketall, i følge Båtbransjeforbundet i Norge.

Alle disse båtene som seiler rundt, kommer derimot med en mindre idyllisk bakside.

En ting er forsøplingen fra selve båtene og avfall knyttet til bruken. Vedlikehold og bunnsmøring av skrog innebærer imidlertid bruk av gift og andre miljøskadelige stoffer.

Bunnstoff brukes for å unngå at marin begroing fester seg på skroget. Et begrodd skrog medfører redusert fart, økt drivstofforbruk samt økte utslipp av klimagasser.

Problematikken med begroing på skroget må løses, men gründerne bak Fjord Tech Solutions mener at løsningen ligger i en mer bærekraftig praksis der gift ikke benyttes.

– På høy tid

Fjord Tech Solutions (FTS) er en Norsk start-up som utvikler miljøteknologi for fritidsbåtbransjen.

FTS skal gjøre det mulig å oppnå økt skrogytelse, 0-utslipp under vannlinjen og redusere behovet for vedlikehold av båtskrog, ved å introdusere et nytt konsept for bransjen.

Selskapet utvikler en vaskemaskin for båtskrog i samarbeid med maling-giganten AkzoNobel.

– Skrogvask av store fartøy og skip har blitt utført i mange tiår, og praksisen er økende. I senere tid har subsea høytrykksvask av skipsskrog, i kombinasjon med miljøvennlig coating med lang levetid, gjort det mulig for skipsfarten å oppnå fartsøkning, redusert drivstofforbruk samt reduserte utslipp av klimagasser, sier gründer og daglig leder, Anders Øgaarden.

– Vi mener at det det er på høy tid at premium skipsmaling tilgjengeliggjøres for fritidsbåter, som er vant med en praksis som innebærer årlig skraping, sliping og bunnsmøring av skrog, sier han.

Flere selskaper satser på fritidsbåter

Fjordtech Solutions er ikke den eneste startupen som ser muligheter i det enorme markedet av fritidsbåter, både i Norge og internasjonalt.

Florøbaserte Evoy har fått stor oppmerksomhet for sin satsing på hurtiggående elbåter, og vant blant annet «100 pitches» under DNB NXT-konferansen i vår.

Florø-startupen sikret seg i fjor 45 millioner kroner i støtte fra EU, gjennom akselratorprogrammet til innovasjonsrådet (EIC).

Skipperi driver en slags Nabobil-plattform for fritidsbåter. Kruser har en egen pool av båter for å leie ut.

Øgaarden sier markedet for fritidsbåter historisk sett har vært rimelig konservativ, og har vært preget av tradisjoner og satte tankesett.

– Vår oppfatning er at det globale miljøfokuset er i ferd med å endre dette. Nye aktører, samt enkelte etablerte, jobber nå med nye konsepter som krever endring i tankesett og handlingsmønster i bransjen.

– Fremdrift med elektrisitet eller hydrogen, infrastruktur for lading og fylling, mer energieffektive skrog, foiler, båtdelingstjenester og ikke minst miljøvennlig coating m.m, er alle satsningsområder som vil tilrettelegge for et nødvendig grønt skifte i et stort marked.

– Mer tid til å nyte båtlivet

FTS har tilhold i Asker og drives av gründerene Erlend Nordbak og Anders Øgaarden. Selskapet er en spin-off av det 3-årige «Grønn Marina»-prosjektet på Vollen Marina (2017-2019) som gjennom statlige midler kartla, testet og kvalitetssikret eksisterende alternativer til miljøskadelig bunnstoff.

Selskapet utvikler et slags båtvaskeri til kais, kalt Fast Track Hull Cleaning, som på sikt blir et helautomatisk skrogvaskeanlegg, som både ligger i vann og bruker vann til å rengjøre båtskrog som benytter miljøvennlig coating.

– Systemet er optimalisert for rengjøring av såkalt FRC, foul release coating. Gjennom pilotsesongen 2022 i Vollen marina, vil en rekke testbåter få påført det markedsledende FRC-produktet Intersleek 1100SR fra Akzo Nobel for å gjennomgå vaske- og ytelsestester.

FRC anses å være fremtidens foretrukne bunnstoff som følge av ytelses- og miljøkrav fra bransjen, forteller gründerne. De fleste internasjonale produsentene av marin maling har FRC i sitt sortiment, og det satses tungt på videreutvikling.

– Gjennom en abonnementsløsning via app, vil båteiere se tilgjengelighet i ulike anlegg, booke tid samt få tilgang til videodokumentasjon av vaskeprosess og resultat.

– Fort inn og fort ut, med mer tid til å nyte båtlivet.

Global tilstedeværelse innen 2025

I tillegg til utvikling av Fast Track lanserer selskapet i vinter ToxiClean, et plug-and-play renseanlegg. ToxiClean hjelper havner og marinaer med å eliminere utslipp av mikroplast og tungmetaller fra marin maling knyttet til spyling og vask av båter på land.

Systemet er utviklet i samarbeid med AquateamCOWI og støttet av blant annet Innovasjon Norge, Handelens Miljøfond og Eurofins.

Slik vil protomodellen av Fast Track Hull Cleaning se ut når den første blir satt ut i Oslofjorden

Første anlegg installeres på Blommenholm båtforening i Sandvika, og vil fungere som et utstillingsvindu for bransjen. Løsningen kommer for salg kommende vår.

– 2022 blir en pilotsesong for Fast Track Hull Cleaning. Ved å oppnå «proof of concept» ved sesongslutt skal vi bevise overfor bransjen, myndigheter og båteiere at det både er mulig og fordelaktig å nærme seg et grønt skifte i fritidsbåtbransjen.

I skrivende stund har 80 båteiere i Oslofjorden meldt interesse til å delta i pilotgruppen, forteller gründerne.

Selskapet har et tydelig mål om å ha en global tilstedeværelse innen 2025, fortsette videreutvikling og bli en foretrukket bransjeaktør i årene som kommer.