Kyle Havlicek-McClenahan har startet selskapet Scales, men nå gjør norske regler det vanskelig for selskapsbyggingen.
Kyle Havlicek-McClenahan har startet selskapet Scales, men nå gjør norske regler det vanskelig for selskapsbyggingen.

Norske myndigheter vil ha ham ut: Den amerikanske gründeren tjente for lite da han startet selskap

Oppstartsselskapet var for ferskt til å betale ut lønn, og inntektene fra side-jobben tørket ut. Nå vil norske myndigheter sende Kyle Havlicek-McClenahan hjem til USA fordi han har tjent for lite.

Publisert Sist oppdatert

Den joviale amerikaneren har blitt et kjent ansikt blant mange startups de siste årene. Molekylærbiologen fra San Fransisco har både underveis og etter utdanningen på NTNU engasjert seg i oppstartsmiljøet både i Trondheim og Oslo - blant annet i konferansen Technoport og Katapult-akseleratoren, samt som konsulent for flere tech-selskaper.

Da han gikk i gang med en ny startup i fjor, visste han lite om at det kunne bli begynnelsen på slutten for hans opphold her i landet.

UDI sier nei

Som gründer tok han ennå ikke ut noen lønn, og pandemien satt en effektiv stopper for konsulentoppdragene han tidligere hadde hatt for å tjene til livets opphold. Det gjorde at det ble lite penger i kassa for Kyle Havlicek-McClenahan.

Tidligere i år kom brevet fra UDI om at han hadde tjent for lite i 2020 til å kunne få forlenget oppholdstillatelsen. Nå henger hans tilværelse her i landet i en tynn tråd. UDI har avslått hans klage der han peker på gründervirksomheten og Covid19-situasjonen. Saken er klaget inn til Utlendingsnemnda, der han venter på en endelig beslutning.

– Jeg vet ikke om jeg er her neste måned. Du kan si jeg er analytisk, og ganske rolig av meg når det kommer til utfordringer, men akkurat nå er jeg veldig skuffet. Jeg spør meg hvorfor jeg som har jobbet så hardt og bidratt så mye i så mange år, må oppleve dette.

31-åringen forteller om et krevende 2020, der han måtte ta måned for måned, og derfor havnet under det såkalte underholdskravet til norske utlendingsmyndigheter på 273 648 kroner før skatt.

– Jeg har for det meste levd av sparepenger det siste året. Jeg har vært ærlig med meg selv, og tenkt at hvis ikke dette går nå, så må jeg droppe selskapet og gå tilbake til arbeidslivet.

Norge er hjemme

For det nystartede selskapet hans går det imidlertid ganske godt. Statupen har landet fire betalende pilotkunder i Norge, og Antler-programmet har også investert. Nå er han og teamet godt i gang med en ny investeringsrunde.

Ved siden av startup-livet er amerikaneren som en gjennomsnittlig friluftsinteressert nordmann å regne. Han går i fjellet, drar på telttur, står på ski og plukker sopp og bær på høsten.

Dette sier Utlendingsforskriften

§ 25:

  • ”En utlendings som er fylt 18 år, og som skal drive varig selvstendig næringsvirksomhet i Norge, kan få oppholdstillatelse dersom det godtgjøres at det er økonomisk grunnlag for driften.”
  • Det økonomiske grunnlaget er godtgjort dersom det er sannsynlig at den selvstendig næringsdrivende vil få tilstrekkelige midler fra drift av virksomheten til å oppfylle kravet til underhold.
  • Inntektskravet er i dag på minst 273 648 kroner før skatt.

– Jeg har også veldig gode venner her. Det eneste jeg ikke har, er familien min. Men når det ikke er pandemi, pleier jeg å besøke faren og søsteren min noen ganger i året.

– Du har ikke flyttet hjem igjen til USA, slik mange expats har gjort under pandemien?

– Dette er jo hjemmet mitt, og det valget tok jeg allerede for åtte år siden. Selv om det har vært noe jeg har måttet kjempe for, sier amerikaneren.

Krevende for utlendinger

Han tenker ikke bare på seg selv og sin egen situasjon, men rister på hodet over hvordan Norge behandler utenlandsk arbeidskraft - særlig de som kommer utenfra EØS-området.

– Du kan si mye om USA som samfunn, men de har iallfall klart å lage et innvandringssystem som har gjort at selskapene kan tiltrekke seg verdens beste talenter. Hvis Norge skal vinne frem i den internasjonale konkurransen, må også de gjøre noe for få inn de beste talentene, påpeker gründeren, og legger til:

– Norge er jo ikke i sentrum av Europa, og det kan derfor i utgangspunktet være krevende å tiltrekke seg utenlandsk kompetanse.

Han viser til hvordan immigrasjonssystemet derfor burde vært bygget for å fasilitere for at utlendinger kommer hit, mens det i stedet er bygget for å holde folk borte.

– Hvorfor skal man velge Norge, når det er så krevende å få jobbe her, spør amerikaneren.

Se til Estland

Havlicek-McClenahan mener Norge bør se til Estland, der de har et eget gründervisum som gjør det lettere for utlendinger å starte og utvikle selskaper.

Når han nå må bruke tid og krefter på dialogen med utlendingsmyndighetene, og nå også blir sendt ut av landet, blir det også noen ekstra utfordringer for selskapet.

– Jeg vil ikke la meg knekke av min situasjon med de norske myndighetene. Enten møter du utfordringene, eller så møter utfordringene deg. Det verste scenario er at jeg blir sparket ut og så må jeg prøve å søke meg tilbake igjen etter noen måneder, nå når selskapet har kommet seg på beina. På mange måter er jeg jo utrolig heldig også.

Vil ha bredere vurdering

Advokatfullmektig Dennis Obeng hos Advokatfirmaet KPU har nå påklaget UDIs vedtak på vegne av Kyle Havlicek-McClenahan. Saken ligger nå hos Utlendingsnemnda.

– Generelt ønsker jeg meg en bredere vurdering av underholdskravet, særlig med tanke på konsekvensene av Covid19. Pandemien har ført til en nedgang i inntekt for de fleste som driver næring. Likevel opprettholder man underholdskravet, noe som kan slå uheldig ut for mange.

Han viser også til oppstartsfasen gründeren er inne i, der inntektene naturlig nok ikke er høye.

– Når man starter et selskap, tar det tid før man kommer ordentlig i gang.

– Hva tenker du er den ideelle ordningen?

– Jeg skjønner at man må sette grensen et sted. Nå under pandemien er det imidlertid gjort så mange unntak fra vanlige regler på så mange områder, at det er vanskelig å skjønne hvorfor man ikke kan gjøre noe av det samme med underholdskravet.

For ordens skyld: Kyle Havlicek-McClenahan leverte som frilanser ukentlige engelske oppsummeringer av norske startup-nyheter til Shifter i perioden mars til juni 2019.

Powered by Labrador CMS