STYRER

Norske bedrifter trenger 13.000 nye styremedlemmer. Lær hvordan du kan bli en av dem. 

200 kvinner var samlet i Bergen denne uken for å lære om hvordan de skal ta plass ved styrebordet. Fem erfarne styremedlemmer deler sine beste tips. 

STYREKVINNER: Investor og gründer Wenche Teigland i Fount (fra venstre), teknologi- og bærekraftsjef Laila Knarvik i Bremnes Seashore, rådgiver og profesjonell styremedlem Inga Lise Moldestad, partner og styreleder i Bønes Virik Hege Solbakken og gründer Hege Rødland i Matae ga sine tips til kvinner som ønsker styreplass.
Publisert Sist oppdatert

— Jeg startet bedriften i samme sekund som jeg hørte om at Vestre la ut de nye reglene på høring, sier Hege Rødland, fersk gründer i Matae og tidligere leder for Visindi i Bergen. 

Fra 2024 kan Stortinget vedta regler med krav om kjønnsbalanse i styrer. Per nå er bare 20 prosent av styremedlemmer i norske aksjeselskap kvinner, mot 15 prosent for 20 år siden. Utviklingen går for sakte, mener næringsminister Jan Christian Vestre. 

Med de nye reglene ønsker han å få fortgang i kjønnsbalansen. Beregninger viser at det frem mot 2028 vil det bli behov for 13.000 flere styremedlemmer hvis loven blir innført, flest kvinner. 

Lovkrav om kjønns­balanse i styrer

 • Krav om minst 40 prosent kvinner/menn i styrer i aksjeselskap. 

 • I løpet av 2024 vil reglene gjelde for 8000 selskaper, selskaper som har mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts - og finansinntekter. 

 • Reglene vil utvides til å gjelde flere selskaper år for år. Fra 2028 vil reglene inkludere selskaper med mer enn 30 ansatte og 50 millioner kroner i samlede drifts - og finansinntekter. 

 • I 2024 vil det være behov for 6600 nye styrerepresentanter, de fleste kvinner. Totalt vil det være behov for 13000 nye inn mot 2028, viser beregninger. 

 • Lovendringen var oppe til første behandling i Stortinget 12.desember. Da uttalte saksordfører Linda Hofstad Helleland (H) blant annet at: «selv om vi har kommet langt nok på mange områder for likestilling i Norge, ligger vi fortsatt et stykke bak for næringslivets del. Det er både for få kvinner som etablerer egen virksomhet, det er for få kvinner i toppledelsen av de store norske selskapene, og det er for få kvinner i styrene». Frp var det eneste partiet som uttalte seg negativt til forslaget om lovendring. 

 • Saken skal opp i Stortinget en gang til før den kan vedtas som lov og vil kunne tre i kraft. 

Kilde: Regjeringen.no

Inviterte: Gøril Selvik i Connect Vest inviterte kvinner i Bergen til å lære mer om styreverv. Det ble fullt hus på Media City Bergen.

Skal lære å ta plass 

Rødland blir presentert på scenen i Media City Bergen som en nestor innen rekruttering og styrearbeid. I salen sitter rundt 200 kvinner som har møtt opp på Connect Vest, NHO Vestland og VIS - Vestlandets innovasjonsselskap sitt arrangement «Kvinner: Hvordan ta plass ved styrebordet».

Rødland beskriver seg som en «matchmaker», der hun spesialiserer seg på å koble selskaper med de rette styrekandidatene. Hun startet Matae i januar 2023. Timingen må sies å være god med tanke på de kommende regelendringene. 

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Rødland, Wenche Teigland, Laila Knarvik, Inga Lise Moldestad og Hege Solbakken har bred erfaring fra styrebordet, rekruttering og gründerskap. De delte sine tips med deltakerne. 

Les de konkrete tipsene om hvordan du tar plass ved styrebordet nederst i saken!

 – Mange bedrifter leter bare i sitt eget nettverk når de skal finne kandidater til sitt styre. Vår oppgave er å hjelpe selskapene til å tenke mer på mangfold når de skal sette sammen sitt styre, sier Rødland. 

Det gjelder både kjønn, alder og fagbakgrunn. 

— Mange sier de vil ha styremedlemmer fra samme bransje. Det ønsker vi å utfordre dem på. Vi ser at team med ulik kompetanse og mer mangfold øker verdiskapingen, sier Rødland. 

Som både gründer, mangeåring styremedlem og rekrutterer, merker hun at gründererfaring er nyttig inn i styrer i etablerte bedrifter. 

Kapasitet og hardt arbeid 

— Noe av det viktigste selskapene er på jakt etter, er folk som har kapasitet og som vet det er hardt arbeid også mellom styremøtene. De som har vært med å bygge opp en startup har vært gjennom tøffe tider og vært våkne om natten. De kjenner suksessfaktorene og fallgruvene, sier Rødland og fortsetter: 

— Det handler om å skape verdier og ta risiko. Dette er kunnskap som de etablerte selskapene trenger, understreker Rødland. 

En haug av mobiltelefoner går i været og fotograferer slides-ene til Rødland når hun forklarer hva som skal til for å lykkes som styrekandidat. Hun oppfordrer alle som ønsker å bli styremedlemmer om å gjøre mer enn bare «å rekke opp hånden». 

Å vise frem kompetanse

— Du må vite hvem du ønsker å hjelpe, og du må vise frem kompetansen din, sier Rødland.

Matae bruker en egen styre-CV som er mer detaljert enn en tradisjonell CV. I en styre-CV skal man for eksempel trekke frem konkrete oppnådde resultater. 

Matchmaking-bedriften holder til i Skuteviken i Bergen, men jobber med globale selskaper og styrekandidater fra hele landet. 

— Vi opererer i Norden og ønsker å åpne i Stavanger og Oslo etter hvert, mens en kollega sier vi skal åpne i København før Oslo, sier Rødland og ler.

Delte erfaringer: Deltakerne fordelte seg på kafébord og snakket sammen om styrearbeid.

— Utålmodighet skaper friksjon 

En av de andre innlederne under arrangementet, har også gått fra etablert næringsliv og over til startups. Wenche Teigland har bakgrunn som sivilingeniør og har vært toppleder innen energi, infrastruktur og mobilitet. 

I dag har hun styreverv i selskaper som spenner fra startups, børsnoterte selskaper og statsforetak.  Hun er blant annet styreleder i proptech-selskapet Really, og hun er investor. I tillegg er hun gründer i Fount, som er administrasjons- og delingstjeneste for elbil-ladere. 

 — Det er ingen som jobber så raskt og effektivt som startups som med små ressurser hver dag kjemper for å vinne markedet. Personer som jobber i startups må være modige og utålmodige, sier Teigland.  

— Dette er egenskaper etablerte bedrifter trenger mer av og gründere i styret med erfaring fra start-ups vil kunne styrke endringstakten for bedrifter som står oppe i større endringer. Utålmodighet vil skape friksjon rundt styrebordet. Vi trenger friksjon for å få noe til å bevege seg, sier Teigland. 

Hun trekker også frem at gründere ofte har stor kommersiell teft, ser muligheter og ofte er sterke på digital kompetanse, som hun mener er viktig kompetanse i et styre. 

 

Beste tips til kvinner som søker styreplass

Hege Rødland

  Hege Rødland, gründer i Matae: 

 1. Vær uredd og vis med konkrete eksempler i din styre-cv hva du har gjort som er relevant for akkurat dette selskapet og det de står overfor. Ikke tenk på begrensningene dine, men heller på superkreftene du kan komme inn med. Ingen kan alt. 
 2. Lær deg noe nytt, fremsnakk andre og søk råd av de beste i ditt nettverk som har lykkes med sin styrekarriere. 
 3. Last opp styre-cv i styredatabasene som viser hva du kan bidra med. Vær bevisst på at det er forskjell på en ordinær cv og en styre-cv. I en styre-cv viser du gjerne til mer konkrete, tallfestede oppnådde resultater og kompetanseområder på en mer presis og relevant måte enn i en vanlig cv.
 4. Velg ut de selskapene som du best kan bidra med din innsikt og kompetanse. Gjør research og vis din relevans i en egen styre-cv for hvilke problemstillinger, beslutningsgrunnlag og dilemma du kan være med å belyse. 


Wenche Teigland

  Wenche Teigland, gründer i Fount: 
  1. Bruk nettverket ditt og søk gode referanser. 
  2. La omverdenen få vite at du ønsker et styreverv.
  3. Bygg en tydelig profil som viser hva du kan. 

Laila Knarvik, teknologi- og bærekraftsjef i Bremnes Seashore: 

Laila Knarvik

  1. Bygg nettverk. 

  2. Gjør en god jobb der du er. 

  3. Oppsøk muligheter og våg å gripe muligheter som kommer. 

  4. Våg å ta plass og stole på deg selv, din kompetanse og dine perspektiv. 

Inga Lise Moldestad

Inga Lise Moldestad, rådgiver og profesjonelt styremedlem i Vest Corporate: 

  1. Gjør en så god jobb som mulig uansett hvor du er. 

  2. Vær tydelig på hvilken profil og kunnskap du besitter og hvordan og hvor du ønsker å bidra. 

  3. Legg inn cv i styrevervdatabaser og les deg opp på temaet. 

  4. Meld deg for valgkomiteer, styrerekrutteringsselskaper, databaser eller til selskapets aksjonærer.

Hege Solbakken

Hege Solbakken, partner og styreleder i Bønes Virik: 

  1. Gjør det kjent i ditt nettverk og overfor profesjonelle aktører som oss i Bønes Virik at du har kapasitet til å ta ta på deg styreverv. 

  2. Vær tydelig på hva du kan bidra med. 

  3. Dyrk det du er god på i jobben din eller i andre verv og få det frem. 

  4. Vi ser etter konkrete erfaringer og kompetanse, oppdatert informasjon for eksempel på LinkedIn er viktig.