Stian og Peder Børresen står bak selskapet Holocap

Norsk startup landet avtale med «Europas NASA»: Skal teste romtech og hologrammer i havgapet

Et nytt prosjekt kan åpne et univers av nye muligheter for gründerbrødrene Peder og Stian Børresen.

Publisert Sist oppdatert

Duoen startet i 2017 selskapet HoloCap, som driver med AR- til VR-teknologi. Selskapet har 250 pilotkunder og samarbeidspartnere fordelt på elleve land.

Nå har de landet en prestisjetung prosjektavtale med det europeiske romfartsinstitusjonen European Space Agency.

– Det er veldig spennende. Både det at vi fikk prosjektet, og det å jobbe med en proff aktør og en stor organisasjon. Å ha et prosjekt med ESA tror vi kan være med å tilgjengeliggjøre teknologien for industrien, sier Peder Børresen.

Temaet for prosjektet er «Future Internett».

– Det er mange eksempler på hva som er med i fremtidens internett, men 3D blir ofte kalt «the final plattform». Nå er vi på et sted hvor vi interagerer med maskiner via flate (2D) skjermer, men dette er i ferd med å flytte seg over på 3D-plattformer, sier han.

Høyt og lavt

Holocap har rettet prosjektet mot maritim bransje, som er det de har jobbet mest med hittil. Sammen med den AHO-tilknyttede forskningsgruppen Ocean Industries Concept Lab har de tidligere laget en simulator av en isbryter i Nordishavet, hvor de har satt inn flere virtuelle fremstillinger av mennesker.

– Med ESA-prosjektet skal vi se på hvordan hologrammer kan benyttes i maritim industri, både for å effektivisere prosesser og for å høyne sikkerheten.

– Siden det er ESA, er planen også verdensrommet over tid?

– Løsninger som fungerer i maritim bransje vil ofte fungere i verdensrommet. Så det kan bli del to av prosjektet, sier Børresen og legger til at det er en tett link mellom «space» og det maritime.

Peder Børresen

– Det kalles ikke «ocean space» for ingenting. Det er mange av de samme utfordringene, enten det er på havets bunn eller på Mars. I rommet er det «remote» operasjoner i ekstreme omgivelser med stort fokus på sikkerhet, og mange operasjoner i den maritime industrien har liknende karakteristikk. I tillegg er maritim bransje en stor bruker av ulike «space assets», noe ESA selvfølgelig har fokus på.

Børresen forteller at de også tidligere har vært i kontakt med NASA angående å bruke teknologien til simuleringer.

– Og man er jo litt «space-fanatic». Man vil ta det til rommet.

De tre fasene

ESA betaler i underkant av én million kroner for prosjektet, som er den første av potensielt tre faser. Siste fase innebærer et større EU-prosjekt.

I første fase skal selskapet se på hvordan menneskelig tilstedeværelse i 3D kan brukes til både samhandling, skipsdesign, simulering, trening og i operasjoner.

– Det er en stigende trend med «remote operations» og teknologi som vår kan være med å ta dette til et helt nytt nivå.

Nye kunder i stjernekikkerten

– Hvordan landet dere en avtale med ESA?

– Vi fikk informasjon om muligheten via Kjeller Innovasjon. Og så har det vært ganske lange søknadsprosesser. Det er en stor organisasjon å jobbe med, så nå er vi akkurat i startgropa.

Peder Børresen tror at avtalen vil være er en god døråpner.

– ESA er et forum for selskaper på jakt etter «bleeding edge» industrielle løsninger. Mange tidligere caser har fått store kunder i disse foraene, og det er helt klart noe vi håper på.

– Målet er ikke å bli i forskningsverden, så vi håper å ta det hele veien og få med oss kunder underveis.