MOBILITY

Norsk gründer i Canada henter 127 millioner kroner

Det Vancouver-baserte oppstartsselskapet Spare Labs, med den norske gründeren Kristoffer Vik Hansen i spissen, girer opp satsingen på mobilitetsplattformen som får alle typer transporttjenester til å snakke sammen.

Spare Labs-gründerne f.v.: Kristoffer Vik Hansen, Josh Andrews og Alexey Indeev. Vik Hansen flyttet til Vancouver for å studere i 2010, og ble værende.
Spare Labs-gründerne f.v.: Kristoffer Vik Hansen, Josh Andrews og Alexey Indeev. Vik Hansen flyttet til Vancouver for å studere i 2010, og ble værende.
Publisert

Spare Labs ble grunnlagt i Canada i 2015, av blant andre nordmannen Kristoffer Vik Hansen. Selskapet lager algoritmer og systemer for «on-demand»-kollektivsystemer og selvkjørende kjøretøy.

Det er snart tre år siden Shifter sist omtalte selskapet, da det inngikk en storavtale og hentet seks millioner kanadiske dollar, tilsvarende 38 millioner kroner, fra Mitsubishi. Bilkonsernet ble samtidig hovedaksjonær.

Nå har oppstartsselskapet gjennomført en ny emisjon, denne gangen betydelig større. Spare Labs girer opp med 18 millioner dollar, tilsvarende 127 millioner kroner. Prisingen er foreløpig ikke kjent.

Hovedinvestor i runden er det kanadiske ventureselskapet Inovia Capital. Blant de øvrige investorene er Kensington Capital, Link VC, Ramen VC, Ridge Ventures, TransLink Capital and Japan Airlines (JAL Innovation Fund) og Nicola Wealth.

Ifølge en melding på selskapets egne nettsider, skal pengene brukes på å videreutvikle mobilitetssystemet. Målsetningen er å legge til rette for bedre samarbeid mellom ulike tilbydere av transporttjenester, å tilgjengeliggjøre kostnadseffektiv samkjøring, og oppfordre til mer bruk av kollektivtrafikk.

Gründer og daglig leder Vik Hansen viser i meldingen til erfaringene fra koronapandemien, og peker på at modellen med fast rutetrafikk ikke alltid er svaret.

– Da pandemien var på sitt verste, og transport-aktører kuttet i sine tilbud på grunn av lavere passasjertall, hjalp vår «on demand»-teknologi dem med å opprettholde avgjørende tjenester.

– Folk burde ikke være nødt til å velge mellom beleilighet, tilgjengelighet og bærekraft, legger han til.

Fremover kommer Spare til å skalere opp bemanningen på tvers av organisasjonen, og særlig innen forskning og utvikling.

– Spare bygger operativsystemer for fremtidens mobilitet. Visjonen deres for hvordan offentlige og private transporttjenester bør kunne samarbeide uten teknologiske hindre, for å tilby en mer positiv og rettferdig delt reiseopplevelse til folk overalt, ga gjenklang hos oss, sier partner Todd Simpson i Inovia Capital i meldingen.

Kundene til Spare strekker seg fra transportselskaper som Dallas Area Rapid Transit i Texas og Nishitetsu i Japan - til Kolumbus i Rogaland.

Powered by Labrador CMS