eldreteknologi

No Isolation får 20 millioner til å hjelpe eldre å bo lenger hjemme

Mens inntektene har økt kraftig og Karen Dolva og co satser for fullt i Tyskland, lander selskapet nå en norsk storavtale.

Komp i bruk hos Hans Jørgen Hanssen (88) fra Stavern.
Publisert Sist oppdatert

Mandag morgen kom nyheten om at No Isolation og prosjektet BoVEL får 20 millioner kroner fra Forskningsrådet, som en del av Pilot Helse-ordningen. Ordningen skal gjøre det enklere for offentlig sektor og bedrifter å ha et innovasjonsløp sammen, og prosjektet tildeles No Isolation sammen med bydelene Østensjø, Nordstrand, St.Hanshaugen og Solfjellshøgda Helsehus Sykehjemsetaten, i tillegg til OsloMet.

– For en oppstart er det å komme seg inn i offentlig sektor er kjempevanskelig, spesielt om man håper å oppnå volum. Derfor er dette ekstra stas! Vi har jobbet med Oslo kommune i flere år, og dette er et godt eksempel på hvordan de kan få implementert viktig teknologi bredt og samtidig målt effekten, forteller Karen Dolva, administrerende direktør og medgründer i No Isolation, i en melding til Shifter.

Karen Dolva i No Isolation. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Øker livskvaliteten

Midlene skal gå til å undersøke om Komp, en datamaskin som er utviklet for de mest analoge i samfunnet, hjelper pleietrengende eldre med å bo lenger hjemme med økt livskvalitet. Det har Dolva stor tro på at vil skje:

Vi ser at Komp øker livskvaliteten allerede. De som bruker Komp har svært stor nytte av den, sammen med familien og nettverket rundt dem. Komp blir som en livslinje for dem når de ikke kan bruke nettbrett eller smarttelefon, og i tillegg kanskje må holde seg inne på grunn av mobilitets- eller eller helseutfordringer. Vi vet at økt livskvalitet fører til at man bor lenger hjemme, så jeg håper dette prosjektet vil understreke hvor viktig det er å satse på denne typen teknologi i alle kommuner.

Vekst

Selskapet ønsker ikke å si noe om forventet resultat for 2021 før fjerde kvartal er over, men både salg og bruk av Komp og roboten AV1 har økt solid de siste årene.

Det er nå over 7500 Komp-brukere knyttet til godt over 50 000 månedlige Komp app-brukere, og siden 2018 har over 6 millioner bilder og meldinger blitt delt med Kompene. Til sammenligning var det rundt 600 Komp i bruk før mars 2020.

– Vi åpnet kontorer i München vinteren 2020 og opplever bra trykk i det tyske markedet så langt. Fremover satser vi videre i Norden, Storbritannia og Tyskland med både Komp og AV1. Vi åpnet kontorer i München vinteren 2020 og opplever bra trykk i det tyske markedet så langt.

Fakta om Pilot Helse

Prosjektet gir offentlig sektor og bedrifter mulighet til å ha et innovasjonsløp som skal gi både bærekraft i helse- og omsorgstjenesten og verdiskaping i næringslivet. Målet er at nye løsninger skal komme raskere ut til pasienter og innbyggere og brukere skal være involvert i innovasjonsprosessen. Følgende fire prosjekter har fått mellom 20 og 25 millioner kroner.

  • Prosjektet "Ung meistring" har som mål å redusere sykdom og øke livskvalitet for ungdom med psykiske plager og lidelser. Prosjektet skal utvikle nye digitale behandlingsprogram for angst, ADHD, depresjon og spiseforstyrrelser som er tilpasset ungdom og kan brukes både med og uten veiledning fra helsepersonell både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Prosjektet kommer fra Helse Bergen HF sammen med Helse Fonna HF, Helse Stavanger HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Bømlo kommune og bedriftene YouWell AS, Attensi AS og Visual Engineering AS. Helse Vest IKT, Sykehusinnkjøp og Helsedirektoratet er også med i samarbeidet. I tillegg bidrar Universitet i Bergen med FoU-tjenester.
  • Prosjektet "CaReScreen" har som mål å legge til rette for at kreftpasienter får tilpassede og effektive rehabiliteringstilbud og å redusere variasjon i kvaliteten på tilbudene. Prosjektet skal utvikle klinisk beslutningsstøtte for kreftrehabilitering i tillegg til nye (digitale) rehabiliteringstjenester og tjenestemodeller på tvers av tjenestenivå. Prosjektet kommer fra Unicare AS sammen med Checkware AS og de offentlige virksomhetene St. Olavs hospital HF og Helseinnovasjonssenteret AS. Kreftforeningen er også med i prosjektet og SINTEF Digital, NTNU og Forskningsstiftelsen FAFO bidrar med FoU-tjenester.
  • Prosjektet "Grasp og Grasp Buddy" har som mål å utvikle bedre løsninger for å vurdere og monitorere smerter hos pasienter både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Prosjektet skal teste og validere en løsning for mer objektiv og kontinuerlig vurdering og avstandsoppfølging av akutte og kroniske smerter for voksne og prosjektet skal også utvikle, pilotere og validere en lignende løsning for barn. Prosjektet kommer fra Grasp AS og de offentlige virksomhetene Helse Bergen HF og Kvam kommune. Universitetet i Bergen og Ilder AS i tillegg til to utenlandske bedrifter bidrar med FoU-tjenester. Helsebanken Legekontor ANS og flere brukergrupper i Helse Bergen er også involvert i prosjektet.
  • Prosjektet "BoVEL" har som mål å undersøke om sosial teknologi kan bidra å redusere ensomhet og sosial isolasjon slik at pleietrengende eldre kan bo lengre hjemme med økt livskvalitet. Prosjektet skal utvikle team som bruker sosial teknologi for økt sosial kontakt for hjemmeboende eldre i tillegg til samordningsmodeller for sosial teknologi i kommunen med sømløs overgang mellom kommunale helse- og omsorgstjenester. Prosjektet kommer fra No Isolation AS sammen med Oslo Kommune Bydeler Østensjø, Nordstrand og St.Hanshaugen og Solfjellshøgda Helsehus Oslo Kommune Sykehjemsetaten er også med på prosjektet og OsloMet bidrar med FoU-tjenester.

Kilde: Forskningsrådet