Leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia, Eline Oftedal. Foto: Abelia

Nå tømmes Forskningsrådets milliardpott til næringslivet

Innovasjonsaktiviteten i næringslivet har aldri vært høyere, men nå går Forskningsrådets støttekasse tom. Abelia ber om en halv milliard ekstra for å sikre innovasjon ut året.

Publisert Sist oppdatert

Da statsbudsjettet ble lagt frem i oktober, fikk Forskningsrådet seks milliarder kroner mindre enn ønsket, og meldte at de ikke kom til å ha nok penger til å støtte prosjekter i næringslivet ut året.

Nå bekrefter Forskningsrådet at søknadsprosessen til siste rest av midlene satt av til innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) er lukket, og at potten er tom når disse pengene er fordelt.

Administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen, mente regjeringen måtte komme på banen med mer midler. Han får nå støtte av NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, Abelia, som mener rådet bør tilføres en halv milliard kroner ekstra.

– Kriser gir fart til nye løsninger og produkter. Den farten bråbremses av støttemidlene til innovasjon er tom, sier Eline Oftedal, leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia.

Rekordhøy innovasjonstakt

En ny undersøkelse hvis resultater er presentert i interesseorganisasjonens «omstillingsbarometer» for 2020 viser at det aldri før har foregått så mye innovasjon, forskning og utvikling i Norge.

– Allerede før koronakrisen var det mer innovasjon og omstilling enn noen gang. Ut fra det vi ser har dette bare skutt fart siden det, sier Oftedal, og viser til SSB-tall som sier at norske bedrifter brukte 7,7 milliarder kroner på forskning og utvikling i fjor.

Koronakrisen satte en effektiv stopper for mye av denne aktiviteten tidlig i 2020, men Abelia forteller at aktivitet har tatt seg kraftig opp den seneste tiden.

– Koronakrisen har gitt lavere aktivitet i en del virksomheter, og da har de fått tid til å ta fram gode innovasjons- og utviklingsprosjekter som har ligget og ventet på litt mer tid, sier Oftedal.

Omstillingsbarometeret til Abelia viser at det ikke har foregått mer innovasjonsaktivitet i Norge siden målingen startet for fem år siden. Det har ført til rekordstor bruk av støtteordninger for innovasjon og omstilling, som den nevnte ordningen for IPN (Innovasjonsprosjekter for næringslivet).

Men årets bevilgning er altså brukt opp, og alle bedrifter som søker om støtte til innovasjonsprosjekter får avslag resten av året, med mindre Forskningsrådet tildeles mer penger.

Innvasjonsprosjekter for næringslivet (IPN)

  • Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU).
  • Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig.
  • Hensikten med Forskningsrådets prosjektstøtte er å stimulere bedrifter til merinvesteringer i FoU som kan bidra til innovasjon og derved muligheter for bærekraftig vekst og konkurransekraft for bedriftene.
  • Støttegrenser: 2.000.000 - 16.000.000 kroner
  • Prosjektvarighet: 24 - 48 måneder