elsparkesykkel

Nå er det promille- og aldersgrense på elsparkesykler

Høye skadetall fikk regjeringen til å stramme inn elsparkesykkel-reglene. Nå har en rekke nye regler trådt i kraft, blant annet regler om promille- og aldersgrense.

Publisert Sist oppdatert

Sommeren 2019 dukket det opp en rekke utleiere av elsparkesykler i flere norske byer. Med en app på mobilen kunne man når og hvor som helst enkelt plukke med seg en elsparkesykkel og suse av gårde dit man skulle.

I starten var det få regler og begrensninger, noe som etter hvert utøste politiske debatter om nøyaktig hvor man skulle sette grensene. I de tre årene som har gått, har flere norske byer tatt grep og begrenset utleien av sparkesyklene, blant annet i Oslo, Bergen og Trondheim.

Onsdag trådte en rekke nye regler i kraft som har som mål å få kontroll på den utbredte bruken og få ned ulykkestallene.

– Med den eksplosive økningen i bruk av små elektriske kjøretøy vi har sett de siste tre årene, har vi dessverre også sett et uakseptabelt høyt antall skader. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i slutten av forrige måned.

Promille- og aldersgrense

Nå er elsparkesyklene omklassifisert fra sykkel til motorvogn, og med det følger en rekke endringer.

Man mister nå førerkortet dersom man fyllekjører med elsparkesykler. Den alminnelige promillegrensen på 0,2 gjelder nå også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.

Brudd på nye elsparkesykkelreglene beholder dagens satser, ifølge Samferdselsdepartementet.

Nå er det dessuten forbudt for barn under tolv år å kjøre elsparkesykkel, i tillegg til at det er påbud om bruk av hjelm for alle under 15 år.

Fra september vil elsparkesykkel-utleierne ha krav om ansvarsforsikring, og det samme vil private eiere også måtte gjøre fra 1. januar.

Færre aktører

I flere av de største byene har legevakten meldt om mange skader relatert til kjøring med elsparkesykler. Flere har innført forbud mot utleie på nattetid.

I juni i fjor sommer ble det registrert hele 436 skader på skadelegevakten i Oslo. I år har det hittil vært færre skader enn tidligere etter at det ble satt inn ulike begrensninger.

Det var rundt 25.000 elsparkesykler i Oslos gater i fjor sommer. Mot slutten av sommeren strammet Oslo kommune kraftig inn og satte et tak på 8.000 sparkesykler fordelt på tolv aktører.

I vår strammet kommunen inn antall aktører som får lov til å leie ut.

Dermed måtte ni aktører pakke vekk sine sykler. Selskapene Voi, Tier og Bolt trakk det lengste strået og vant anbudet om å få leie ut i Oslo, med rundt 2.600 sykler hver. Anbudet gjelder fram til 31. mars 2023.

Delte meninger

Det har også vært diskusjon rundt forbud mot kjøring på fortau, slik man har innført i en rekke europeiske byer

Regjeringen har ikke gått inn for det, noe elsparkesykkel-aktørene har vært positive til.

Halvparten av befolkningen ønsker imidlertid et slikt forbud, viste en undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Trygg Trafikk og Tryg Forsikring i april.

I tillegg svarte nær én av fire at de ønsker et totalforbud mot elsparkesykler.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*