Medgründer og Monner-sjef Jarle Holm.

Monner måtte stramme inn etter corona-knekk, men nå snur markedet

Underskuddet økte til 8,2 millioner kroner første halvår. – Men vi ser at markedet har snudd tilbake, sier Monner-gründer Jarle Holm.

Publisert

I fjor doblet Monner inntektene til 4 millioner kroner og reduserte underskuddet noe, til minus 14 millioner kroner.

Men våren har vært tøff for oppstartselskapet som ble kjøpt av Sparebank 1 SR-Bank i fjor. I første halvår økte underskuddet igjen. Den seneste kvartalsrapporten til banken viser at datterselskapet har levert et underskudd på 8,2 millioner kroner siden januar.

Et negativt resultat er i tråd med forventningene, bemerker banken, ettersom selskapet er i en utviklingsfase.

Inntektene ble imidlertid redusert kraftig på vårparten grunnet virusutbruddet, og i rapporten kommer det frem at selskapet har gjennomført «kostnadsbesparende tiltak».

– Hvilke tiltak er det snakk om?

– Vi har redusert forecasten for året med en del. Vi forventet betydelig vekst, og den har vært mindre enn den vi planla, sier Jarle Holm, gründer og daglig leder i Monner.

– Men vi ser at markedet har snudd tilbake, så nå er vi over planen for juli og august. Det har vært en tydelig V-form, forteller han.

Jungelordet som ligger til grunn

I notene til eget regnskap skriver Monner at de forventer at tiltakene som er iverksatt for å begrense spredningen av viruset fører til en økt risiko i investorenes låneportefølje. Samtidig forventer de at en del bedrifter vil utsette nye satsinger og at långivere vil redusere sin eksponering - spesielt i utsatte bransjer. Monner tror også at krisen fører til at flere lån må refinansieres.

«Disse faktorene vil mest sannsynlig påvirke volumutviklingen og inntektene til Monner mens utbruddet pågår, og det forventes at det vil ta en stund etter utbruddet er over til den økonomiske situasjonen har stabilisert seg igjen», skriver selskapet i årsregnskapet.

– Hva har dette å si for selskapet på kort og lang sikt?

– Slik vi ser det, er vi i en situasjon hvor en sånn krise vil skape større behov for våre tjenester. Vi er ikke bare en crowdfundingplattform. Vi leverer tjenester til gründere, sier Holm.

Han påpeker at ambisjonen om å være en gründertjeneste var noe av det viktigste da SR-Bank besluttet å kjøpe selskapet i fjor.

– Det sies at det er under kriser at de beste selskapene fødes. Hva vil det bety for dere?

– Det er det jungelordet vi legger til grunn når vi nå sier at vi er bedre posisjonert enn før krisen. Nå kommer det masse nye selskaper, og da blir våre tjenester enda mer relevante.