PROPTECH

Marketer rigger seg for oppkjøpsraid i europeisk proptech - høstens første er allerede i boks

Etter et halvt år med heftige kostnadskutt, har selskapet som spesialiserer seg på digital markedsføring av eiendom hentet inn friske millioner og trappet opp vekststrategien. – Godt posisjonert for å spille en ledende rolle i konsolideringen av Europas proptech-sektor, mener gründeren.

Gründer Amir Alexander Folkestad Habhab i Marketer jakter en lederposisjon når europeisk proptech går inn i en konsolideringsfase.
Gründer Amir Alexander Folkestad Habhab i Marketer jakter en lederposisjon når europeisk proptech går inn i en konsolideringsfase.
Publisert Sist oppdatert

– Proptech-landskapet har eksplodert de seneste årene, med veldig mange nyetableringer. Bransjen har hatt vind i seilene i lang tid, men mange opplever at veksten stagnerer nå. Kanskje har det vært en overetablering. Det er et fragmentert marked modent for konsolidering. Samtidig sliter mange med å hente penger. Da er det gode muligheter for å gjøre M&A. Det er utgangspunktet, sier Ludvig Kraft.

Han kom til oppstartsselskapet Marketer Real Estate Technologies fra konsulenthuset BCG i 2022, og har rollen som strategisjef (CSO). Sammen med gründer og daglig leder Amir Alexander Folkestad Habhab varsler han nå en opptrapping av selskapets oppkjøpsstrategi. 

– Vi mener at vi er godt posisjonert for å spille en ledende rolle i konsolideringen av Europas proptech-sektor, og har god støtte fra våre majoritetseiere og investorer for dette, sier Folkestad Habhab.

En håndfull selskaper

Å vokse gjennom oppkjøp er ikke en helt ny strategi for Marketer. Siden etableringen i 2019 har de slukt fem selskaper (se faktaboks), men det har vært snakk om små transaksjoner. 

– Det har vært en tre-års plan. Vi har satt sammen et styre som er kompetente på dette, og nå trapper vi opp, sier Folkestad Habhab.

Marketers oppkjøp

  • Homefair (nå Plot AI)
  • Eve Images
  • Journey Technologies
  • Vy Communications
  • Inviso Media
  • Selskap i Nederland (ukjent)

Selskapet fikk blant annet med seg Geir Olsen, partner og Head of Europe i konsulentselskapet Kearney i 2021, og Stuart Clarke, med over 18 års erfaring fra Deutsche Bank som COO og rådgiver for Blackstone, som nye styremedlemmer.

– Vi tar sikte på en ambisiøs agenda for fusjoner og oppkjøp fremover, med mål om å lande avtaler med over en håndfull selskaper i løpet av årets andre halvdel, sier Folkestad Habhab. 

Høstens første i boks

Disse oppkjøpene skal hovedsakelig bli finansiert gjennom en kombinasjon av kontanter og aksjer.

– Vi har en sterk merkevare, så det er flere selskaper som kommer til oss. I tillegg sitter vi og følger nøye med, mer proaktivt, sier Kraft.

Høstens første oppkjøp er allerede gjennomført. Det er et nederlandsk selskap, men Folkestad Habhab vil ikke si hvilket ennå. Ifølge gründeren gir dette oppkjøpet Marketer en markedsandel på 50 prosent i det nederlandske bruktboligmarkedet.

– Selskapet vi har kjøpt er alene et cash positivt selskap med markedsledende posisjon i sitt felt, hevder han.

Kostnadskutt og lønnsomhet

Siden oppstarten Marketer vokst kraftig. I fjor omsatte selskapet totalt for 212,3 millioner kroner. Veksten har imidlertid ikke kommet av seg selv. I samme periode økte kostnadene til 327,9 millioner kroner, mens årsresultatet før skatt endte med et underskudd på drøyt 125,8 millioner kroner.

Siden årsskiftet har selskapet imidlertid tatt flere grep for å stramme inn på kostnadssiden. Med fjorårets tempo hadde staben talt 180-190 i dag, anslår Folkestad Habhab, men totalt sysselsetter selskapet nå 110 årsverk. En god del av innsparingen er gjort på utviklersiden, i sammenheng med at produktet M360 ble ferdig utviklet.  I samme periode var den organiske veksten til selskapet rundt 40 prosent, ifølge gründeren.

– Vi har kuttet «burn rate» med 70-80 prosent, sier Folkestad Habhab, og forteller videre at selskapet for første gang ble såkalt EBITDA-positiv i juni, det vil si før lønnsom drift før renter, skatter, og avskrivninger.

Nye millioner på konto

Tidligere i sommer hentet Marketer inn 42,5 millioner kroner i frisk kapital, og nå er ytterligere 30 millioner kroner på plass for å realisere planene om såkalt uorganisk vekst. Selskapet prises nå til 1,4 milliarder kroner.

Omtrent en tredjedel av investeringene i år kommer fra nye investorer, inkludert Chris Bouwer, som var med i teamet til fintech-raketten Adyen fra tidlig fase. Resten av investeringene er tegnet av eksisterende aksjonærer, hvor Marketer Holding og selskapets gründere, inkludert Folkestad Habhab, står for omtrent en tredjedel av totalen.

– Vi henter løpende kapital etter hvert som oppkjøp materialiserer seg, og har god støtte fra eksisterende investorer til dette, sier Folkestad Habhab.

Første oppkjøp i boks

Selv om gründeren nå posisjonerer seg for at det europeiske proptech-markedet skal konsolideres, har han vært med å spinne ut flere konsepter fra Marketer. Så sent som i sommer ble det kjent at Metric, som ble startet av tidligere Marketer-ansatte for fire måneder siden, ble verdsatt til 85 millioner kroner. Folkestad Habhab er oppført som medgründer og styreleder i dette selskapet.

– Er ikke det selvmotsigende, om dere mener det har vært en overetablering?

– Akkurat Metric er litt spesielt. Det er på mange måter den originale idéen til Marketer, før det ble spesialisert på eiendom. Vi mener timingen var riktig nå, sier Folkestad Habhab.

– Det ble også spunnet ut nettopp fordi Metric ikke er eiendomsfokusert. Dette er teknologi som har blitt utviklet fra tidlig fase da Marketer var en ren markedsføringsapp og leverte til flere segmenter. Nå er vi kun i eiendomsteknologi, og favner mye bredere enn bare markedsføring, legger Kraft til.

Kunder i krevende marked

– Markedet dere henvender dere til er preget av økte renter og generelt økt kostnadsnivå. Hvordan påvirker det markedet generelt og Marketer spesielt?

– Markedet er dårlig, men Marketer har klart seg bra. Bruktbolig står fortsatt for majoriteten av vår omsetning. Vi oppnådde eksempelvis «all time high» omsetning fra bruktboligsegmentet nå i august. Omsetningen vår er vesentlig høyere i år enn i fjor, oppsummerer Folkestad Habhab.

Han viser til at selskapet tar en transaksjonsbasert avgift, og at det viktigste for dem derfor er hvor mange boliger som selges.

– Og volumet er ganske stabilt. Ja, vi har de siste årene hatt store kostnader i forbindelse med ny teknologiutvikling. 

Gründeren nevner spesielt utvikling av nybygg-plattformen M360

– Men vi har også hatt en sterk tilvekst av nye kunder. Nybyggmarkedet har vært historisk dårlig de siste 18 månedene, men i nybyggsegmentet er kostnadsbesparelser og effektivisering en essensiell del av vårt verdiforslag. Når utbyggere nå er mer opptatt av å være kostnadseffektive enn noensinne, så kan M360 bidra til nettopp dette. Med løsningene våre kan utbyggere håndtere mer med færre folk, og oppnå mer salg for et lavere markedsbudsjett enn de er vant til.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Powered by Labrador CMS