Adm. dir. Bernhard Steen i Lavo.tv.

Lavo.tv bøtelagt igjen

– Helt riktig, sier administrerende direktør Bernhard Steen, som ble hentet inn for å rydde opp i selskapet.

Publisert Sist oppdatert

Oslo Børs har vedtatt å ilegge Lavo.tv et overtredelsesgebyr på 50.000 kroner for «vesentlig brudd» på forpliktelsene knyttet til offentliggjøring av års- og halvårsrapport.

I praksis betyr det at Lavo.tv ikke har levert årsrapport og halvårsrapport i tide.

– Det er en helt riktig vurdering. Børsen har en ekstremt viktig oppgave å gjøre, og da er det fint at man straffer selskaper som ikke følger reglene, sier administrerende direktør Bernhard Steen til Shifter.

Tips oss!

Vet du noe vi bør vite?

Send oss dine innspill!

Siste sjanse

«Det gjøres samtidig oppmerksom på at både fremtidige brudd og andre forhold av betydning for Selskapets egnethet for opptak til handel, vil kunne medføre at Oslo Børs iverksetter en prosess som leder frem til strykning av Selskapet fra Merkur Market,» skrives det i en melding fra Oslo Børs.

– Så lenge jeg sitter her skal vi levere på alle børsens krav, og i så fall er det ingen fare for at vi blir strøket, slår Steen fast.

Han garanterer samtidig at fjorårets regnskaper kommer til å være i havn godt innenfor fristen neste år.

– Nå sørger vi for at alle rutiner er på plass, slik at dette ikke skjer igjen. Vi har blant annet byttet regnskapsfører, og har nå total oversikt over selskapet, sier han.

Vanskelig ryddejobb

I går avslørte Shifter flere uryddige forhold i opptakten til at selskapet ble tatt opp til handel på Oslo Børs' Merkur Market, som blant annet førte til at gründer Tom Roger Sokki ble tvunget ut av selskapet.

Steen returnerte til selskapet i mai i fjor, for å rydde opp i selskapet som da var truet av konkurs.

– Den jobben har vært ekstremt mye mer krevende enn jeg så for meg, forteller han nå.

– Denne boten er et resultat av det lite oversiktlige regnskapet som var tilgjengelig for selskapet, og mye annet som måtte ordnes opp i. Vi ville også ha tilsagn om videre finansiering på plass, sier Steen.

Ikke første gang

«Offentliggjøring av finansiell informasjon er en grunnleggende forpliktelse, og selskapets brudd på reglene for Merkur Market er vesentlige,» heter det i meldingen fra Oslo Børs.

Årsrapporten for 2018 ble offentliggjort 15. november 2019, det vil si fem og en halv måned etter fristens utløp 31. mai 2019. Halvårsrapporten for andre halvår 2019 ble offentliggjort 23. desember 2019, noe som utgjorde en overskridelse av fristen 30. september 2019 med to måneder og 23 dager.

Selskapet ble også i juni 2019 ilagt et overtredelsesgebyr på 300.000 kroner knyttet til brudd på informasjonsplikten i slutten av 2018 og begynnelsen av 2019. Dette har vært et skjerpende moment denne saken, opplyser børsen.

Men selv om bruddene anses som alvorlige, har Oslo Børs valgt å se hen til den vanskelige finansielle situasjonen selskapet har befunnet seg i, samt selskapets lave markedsverdi, som i skrivende stund kryper ned mot 6 millioner kroner.