Caspar Macody Lund i Vekstlandet synes ikke krisepakken favner selvstendig næringsdrivende

Kritiserer krisepakken: – Mange står på bar bakke

Men Innovasjon Norge iverksetter flere tiltak for å hjelpe gründerne.

Publisert Sist oppdatert

Fredag offentliggjorde regjeringen en rekke krisetiltak for å kontre den økonomiske nedturen som følge av virusutbruddet, men det ble ikke gjort noen endringer i Innovasjon Norges ulike låne- og garantiordninger.

– Det er så mange selvstendig næringsdrivende i Norge som nå står på bar bakke. Jeg har full respekt for at de også ønsker å hjelpe de store industriene, men det må komme noe til oss små også, sier Caspar Macody Lund, selvstendig næringsdrivende og partner i Vekstlandet, et selskap som hjelper andre å vokse.

Han beskriver meldingen fra regjeringen er «trist».

Skulle hatt flere tiltak nå

– Med tanke på de sier at de skal følge med å virkemiddelapparatet til Innovasjon Norge, håper jeg at det kommer noen tiltak etter hvert, men vi skulle helst sett at de kom nå.

Han peker på flere konkrete tiltak som kunne vært gjort allerede nå.

– De kunne for eksempel droppet arbeidsgiveravgift for selskaper med et visst antall ansatte. De kunne også vært mer fleksible på offentlige kostnader, og gjort det enklere for selvstendig næringsdrivende å få hjelp hos Nav. Blir du permittert er du dekket, men som selvstendig står du helt tom.

– Vi er lette å glemme, sier han.

Macody-Lund er likevel positiv til innsatsen Innovasjon Norge legger ned for gründerne.

– De snakker vår tale i dette. Men jeg skulle sett at de var litt mer tydelige. På den måten hadde det blitt lettere for regjeringen, hvis de kom med konkrete tiltak, så kunne regjeringen sagt «ja» eller «nei».

Dugnadsånd i næringslivet

Han opplever også klimaet i det norske næringslivet som positivt nå, til tross for krisen mange selskaper står i.

– Det er en slags dugnadsånd der, alle ønsker å hjelpe hverandre. Vi har et tett samarbeid med Sparebanken Vest, og de er tydelige på at de ser utfordringene våre og hjelper oss.

Det er en slags dugnadsånd der, alle ønsker å hjelpe hverandre.

Caspar Macody Lund, Vekstlandet

Sterkt signal

Tidligere gründersjef i Innovasjon Norge og medgründer i Gelato, Pål T. Næss, tror også at det vil komme flere endringer fra regjeringen på dette området snart.

Han viser til stortingsproposisjonen, hvor det skrives at regjeringen vil komme med forslag om å justere rammene «dersom det vurderes å være behov» for det.

– Det vil jeg helt klart si er et sterkt signal fra regjeringen.

Forenkler avdragsutsettelse

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, forteller at de iverksetter har fire tiltak.

– Det første går på lånerammer. Vi er tidlig i året, og vi har lånerammer som kan dekke bedriftene. Beskjeden fra regjeringen i dag var at de vil se på lånerammene etter hvert og se an etterspørselen. Så der kan det komme en utvidelse, og det er bra, sier han.

Dette gjelder både oppstartslån, risikolån og vekstgaranti.

Haugli forteller at de også nå gjør det lettere å få avdragsutsettelse.

– De som får vanskeligheter i denne tiden skal ha muligheten til avdragsutsettelse, og vi forenkler også prosessen rundt dette, forklarer han og legger til at Innovasjon Norge har lav terskel for avdragsutsettelse.

Haugli påpeker at alle regionkontorene vil være åpne fremover.

– Bedriftene må bare kontakte oss som før. Og vekst- og gründersenteret på Førde vil også være åpent for de som trenger å få kontakt med oss.

Følger behovene

Han forteller også at det vil bli et innspillsmøte i neste uke, der gründere selv skal få komme til orde.

– Vi kommer til å invitere et utvalg av samarbeidspartnere i gründer-verdenen til et digitalt møte i neste uke, hvor vi kommer til å ta imot innspill om veien videre.

– Vi er til for næringslivet, og gode gründere er viktig. Nå skal vi møte de behovene som er, og se etter hvert hvilke andre behov som dukker opp.

Haugli forstår at krisen skaper uro hos gründerne.

– Når kundene har det tøft, har gründerne det også tøft, og vi skjønner at dette kan være tøft. Nå må vi følge dette tett fremover, og ha en åpen kanal, sier han og legge til at krisen viser viktigheten av et innovativt næringsliv.

– Det minner oss på at vi trenger et mer differensiert næringsliv. Det er mer viktig enn før at vi får opp nye bedrifter.

Kjære leser!

Vi i Shifter har bestemt oss for å legge ut all vår journalistikk om coronaviruset gratis inntil videre, slik at viktig informasjon når ut til flest mulig som trenger det. Vi håper likevel mange av dere vil støtte oss gjennom å tegne et abonnement, og bidra til vårt arbeid med å gi økt kunnskap og innsikt om norsk innovasjon og teknologi. Gå inn her for å se hvordan du tegner abonnement.