Nord-Europa sjef i Bolt, Nils Wijkmark.

Kraftig økning i antall drosjeløyver i Oslo

436 nye drosjeløyver i Oslo siden nytt lovverket ble innført. Nå starter Uber-konkurrenten Bolt «budkrig» om sjåførene.

Publisert Sist oppdatert

Nylig trådte den nye, tidvis utskjelte drosjeloven i kraft, som blant annet fjerner begrensningen for hvor mange drosjer som kan operere i store deler av Norge. Allerede uka etter regelendringene, var Uber tilbake i Norge for fullt.

Nå opplyser Bymiljøetaten i Oslo at det er utstedt 436 nye drosjeløyver i hovedstaden siden det nye regelverket kom på plass, og at det per dags dato er utstedt 2165 løyver i Oslo. Ifølge transportloyve.no er ingen løyver sagt opp i mellomtiden, og økningen siden 1. november har dermed vært på 25 prosent.

«Vår erfaring hittil er at hovedvekten av løyvene er tildelt nye søkere», skriver Bymiljøetaten i en mail, men legger til at det ikke føres en oversikt over dette.

Dessuten opphørte de fylkesvise inndelingene, og hele landet ble til ett løyvedistrikt fra 1. november 2020, som betyr at drosjene kan kjøre hvor de vil i hele landet. Plikten til å ha løyvet i drift opphørte samtidig. Dermed kan det ikke fastslås hvor mange som faktisk opererer i Oslo, eller vil gjøre det når kundegrunnlaget tar seg opp etter pandemien.

«Det har alltid vært stor etterspørsel etter drosjeløyve i Oslo. I og med at det ikke lenger er antallsbegrensning på drosjeløyver, og kravene for å få tildelt drosjeløyve er lempet på er nok pågangen større enn den var tidligere. Den er allikevel mindre enn forventet, noe som trolig skyldes pandemien,» skriver Bymiljøetaten i en mail.

Budkrig om sjåførene

Uber-konkurrenten Bolt er blant aktørene som varsler at de vil lansere i Norge i starten av 2021. Her til lands er selskapet best kjent for sine grønne elsparkesykler, og appen deres er, som Shifter omtalte i sommer, dermed allerede installert hos mange norske brukere.

– Bransjen står i en krevende omstillingsfase og koronaen har ikke gjort ting enklere. Vår visjon for det norske markedet er å bidra til å videreutvikle det. Rimeligere priser vil føre til at flere velger å ta en drosje. I Sverige har vi sett at selv om flere kjører mindre taxi, fordi det ikke er like mange som har behov for å dra steder, har Bolt økt fordi vi er et rimeligere alternativ. I tillegg kommer vi til å ta mindre avgift fra sjåførene enn det enkelte konkurrenter gjør, sier Nils Wijkmark, Regionssjef for Bolt i Nord-Europa.

Konkurrenten Uber tar 25 prosent av inntjeningen til sjåførene som kjører under deres fane. I oppstartsfasen kontrer Bolt ved å la sjåfører som registrerer seg før 10. januar, slippe å betale avgift til selskapet de første tre månedene. Deretter må de betale 15 prosent. Bolt vil ikke oppgi hvor mange sjåfører som hittil har registrert seg.

Kommet for å bli

Før jul skrev E24 at flere taxisentraler eksplisitt forbyr sjåførene å kjøre for de nye selskapene i markedet på si. Bolt-sjefen regner med at de faller inn i denne kategorien.

– Vi forstår at dette er vanskelig, men nå som markedet er åpent vil mange flere ta drosje enn tidligere. Det viser all innsikt vi har fra de andre markedene vi opererer i. I tillegg har vi som nevnt satt ned avgiften så lavt som mulig. Jeg håper at sentralene som forbyr er villige til å gå i dialog, slik at sjåførene deres får muligheten til å ta så mange kjøreoppdrag som mulig. Det nye markedet har kommet for å bli, sier Wijkmark.