Gjermund Nese er avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet varsler mulig stans av DNBs kjøp av Sbanken

Basert på foreløpige analyser har tilsynet kommet til at det er nødvendig med ytterligere undersøkelser før det kan tas endelig stilling til om oppkjøpet skal tillates.

Publisert Sist oppdatert

Konkurransetilsynet har etter en foreløpig vurdering kommet til at DNBs oppkjøp av Sbanken vil kunne svekke konkurransen i markedet for sparing i fond. Dette vil igjen kunne føre til høyere priser og være til skade for norske forbrukere som etterspør fondssparing.

Derfor vurderer tilsynet nå å gripe inn mot oppkjøpet, meldes det i en pressemelding.

Konkurransetilsynet ble orientert om oppkjøpet i midten av april, og har siden det arbeidet med å analysere de konkurransemessige virkningene.

– Bankmarkedet er et stort og viktig marked for norske forbrukere, og DNBs kjøp av Sbanken er et av de største oppkjøpene i markedet på mange år. Basert på foreløpige analyser har tilsynet kommet til at det er nødvendig med ytterligere undersøkelser før det kan tas endelig stilling til om oppkjøpet skal tillates, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Konkurransetilsynets oppgave i alle fusjons- og oppkjøpssaker er å finne ut om oppkjøpet vil redusere konkurransen i markedet og skade forbrukerne gjennom for eksempel høyere priser og dårligere tjenester.

– Konkurransetilsynet vil nå fortsette analysene av virkningene oppkjøpet vil ha for konkurransen i markedet for fondssparing. Dersom vi kommer til at det er grunn til å frykte at det for eksempel blir dyrere for norske forbrukere å spare i fond, vil vi vurdere å stoppe oppkjøpet, sier Nese.

Konkurransetilsynets har frist til 26. august med å enten tillate oppkjøpet eller sende et nytt varsel til DNB og Sbanken om at det er aktuelt å stanse oppkjøpet.

Dersom er slikt varsel blir sendt, vil selskapene ha 15 virkedager på å svare på tilsynets varsel.

Endelig frist i saken er 7. oktober 2021.