– I all hovedsak har allerede Konkurransetilsynet avklart de viktigste spørsmålene i denne kjøpsprosessen, sier DNB.

Konkurransetilsynet forlenger behandlingsfrist for DNBs Sbanken-oppkjøp

Avgjørelsen om DNBs Sbanken-oppkjøp utsettes til 28. oktober, fordi Konkurransetilsynet og DNB er i dialog om avhjelpende tiltak.

Publisert

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet sier at selskapene i alle oppkjøpssaker har anledning til å komme med forslag til tiltak som kan fjerne tilsynets bekymringer for svekket konkurranse.

– Denne muligheten har DNB nå valgt å benytte seg av. Tilsynet vil nå gjøre en vurdering av de foreslåtte tiltakene, sier han og understreker at slike forslag ikke er uvanlig.

Konkurransetilsynet sendte varsel til selskapene 26. august om at tilsynet vurderte å stanse DNBs kjøp av Sbanken.

DNB og Sbanken overleverte 16. september svar på tilsynets varsel. Dermed utsettes saksbehandlingsfristen med 15 virkedager, og tilsynet må innen 28. oktober bestemme seg for om oppkjøpet godkjennes, om det blir på vilkår av avhjelpende tiltak, eller om oppkjøpet forbys.

Bekymret for svekket fond-konkurranse

Konkurransetilsynet har blant annet tidligere varslet at de er bekymret for at DNBs kjøp av Sbanken vil kunne føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond.

Årsaken er at DNB allerede er den største tilbyderen i det voksende fondsmarkedet og tilsynet har fryktet at bankens posisjon med oppkjøpet vil bli ytterligere forsterket.

– I all hovedsak har allerede Konkurransetilsynet avklart de viktigste spørsmålene i denne kjøpsprosessen, som for eksempel at oppkjøpet ikke vil skade konkurransen i boliglånsmarkedet. Fondsdistribusjon, som vi har hatt dialog om i høst, utgjør en svært liten del av det samlede oppkjøpet, sier konserndirektør for kommunikasjon Thomas Midteide i DNB i en epost til NTB.

Det er ikke kjent hvilke avhjelpende tiltak DNB og Sbanken har foreslått.

Kun Konkurransetilsynet gjenstår

Prosjektleder Katrine Amdam i Konkurransetilsynet sier at det ikke er uvanlig at det kommer forslag til avhjelpende tiltak i denne typen saker.

– Noen ganger fører det til at oppkjøpet kan godkjennes, andre ganger ikke. Hva som blir utfallet i denne saken, er for tidlig å si noe om. Vi kan heller ikke på dette tidspunktet gi ytterligere kommentarer til det konkrete forslaget til tiltak fra DNB, sier hun.

Finansdepartementet har godkjent DNBs kjøp av Sbanken, og Konkurransetilsynets godkjenning er det eneste som gjenstår før DNB kan gjennomføre kjøpet.

Det var 15. april i år at det ble kjent at DNB ønsket å kjøpe Sbanken. I juni gikk DNB ut og sa at de hadde sikret seg 90,9 prosent av aksjene i banken og dermed var i posisjon til å tvangsinnløse de resterende aksjene.