emisjoner

Kapitalkrise: Kraftig fall i startup-investeringene så langt i år

Totalt emisjonsbeløp falt med 43 prosent første kvartal 2023 sammenlignet med året før. En kategori går mot strømmen.

Martin Schütt i Askeladden & Co, og Bernt Øivind Børnich i 1X Technologies med en venn.
Publisert Sist oppdatert

Det har ikke manglet på advarsler om at selskaper i pengeknipe sliter for tiden. Men det har det ikke vært spesielt synlig i de norske dataene.

Så klart har det vært indikasjoner på at selskaper innen industrier som programvare og finans har hentet mindre enn før, men det ble lenge kompensert av stadig større runder innen klima og miljø og energi.

Men det var frem til nå.

Shifters oversikt over emisjoner blant norske startups, viser et kraftig fall i de totale investeringene i første kvartal 2023 sammenlignet med samme periode året før.

Mens totalt emisjonsbeløp for kapitalrunder i ikke-børsnoterte selskaper registrert i januar, februar og mars 2022 var på 5,3 milliarder kroner, endte det på 3 milliarder i 2023. En nedgang på 2,3 milliarder kroner eller 43 prosent.

Nedgangen skyldes i stor grad at de største rundene er mindre nå.

Mens de fem største rundene i 2022; Ardoq; Tibber; Dune Analytics; PortalOne og Ava Ocean hentet 3,4 milliarder kroner til sammen i fjor, har Wattif; Hystar; 1X Technologies (tidligere kjent som Halodi Robotics); Chooose og Two bare hentet 1,4 milliarder til sammen i år.

Twos runde ble i realiteten gjennomført høsten 2022, men først offentliggjort nå i Q1.

Bred nedgang i alle kategorier unntatt en

Ser man på kategorier, er ikke bilde bedre. Energi-relaterte selskaper har hentet 25 prosent mindre, mens fintech-selskapene fikk inn mindre enn halvparten av beløpet fra 2022. Innen helse og velvære er nedgangen på 80 prosent.

De prosentvise endringene må tas med en klype salt ettersom de blir påvirket av rundene til enkelte store selskaper.

Hvis man ser på endringen i kapital per runde innen hver kategori, peker også pilene nedover. For finans er nedgangen på 37 prosent, fra et snitt på 100 millioner per runde til 63,3. For proptech er nedgangen fra 19,9 mill per runde til 15,6, minus 22 prosent.

Et lyspunkt er at selskapene innen klima og miljø henter stadig mer kapital. Oppgangen fra samme periode i fjor er på 200 millioner. Per runde er oppgangen på 400 prosent.

Dette skyldes først og fremst klimakvote-ekspertene i Chooose som hentet 200 millioner kroner i sin forrige runde. Dersom man holder klima og miljø og energi-kategorien sammen - mange av selskapene passer i begge leire - er det snakk om en svak oppgang totalt.

Krise for tidligfase?

Investinor har uttrykt bekymring for tilgangen på kapital for selskaper i tidlig fase og advart om et «kapitalgap» på opp mot fem milliarder kroner for selskaper som er i enten presåkorn eller såkornsfasen: Det vil si at teknologien ikke er ferdig utviklet, og at selskapet har ingen eller bare noen få kunder.

I første kvartal 2022 noterte vi oss 53 runder som var på mindre enn 30 millioner kroner. Summen av disse kom på 600 millioner i perioden. I år fant vi 38 presåkorn- og såkorn-runder blant selskapene vi følger med på. Totalt beløp kom på 500 millioner kroner.

Ikke bare nedrunder

En klar trend i år sammenlignet med i fjor er at mange flere runder rettes mot eksisterende aksjonærer og gjerne til lavere verdsettelser enn man fikk forrige gang.

Men det finnes også flere eksempler på det motsatte.

For eksempel doblet Chooose verdsettelsen fra 500 millioner til en milliard kroner i sin forrige runde hvor flere asiatiske investorer kom inn på eiersiden.

Og Kvist Solutions, som har en løsning for enklere planlegging, gjennomføring og forvaltning av miljøsertifikater, gikk fra 30 millioner i desember 2021 til 80 millioner nå.

Askeladden & Co er heller ikke i en kapitalkrise. Startup-fabrikken ble verdsatt til en milliard kroner for første gang, i forbindelse med at systemet nylig hentet over 150 millioner kroner.

– Vi fortsetter å gi bånn gass, sier Martin Schütt, leder i Askeladden & Co, i en kommentar til Shifter.

Alliance og Investinor i investeringsmodus

En av de aller mest aktive investorene så langt i år er Alliance Venture som deltok i runden til Two, Kvist Solutions og 1X Technologies hvor de investerer sammen med amerikanske investorer som ChatGPT-eier Open AI, Sequoia Capital og Tiger Global.

Investinor har også gjort flere investeringer i første kvartal, blant annet Joymo som gjør det mulig å strømme breddeidrett, og Kezzler som sporer varer i globale verdikjeder.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja, takk!