Justisministeren vil ikke blande seg inn i utkastelsen av gründer Kyle, men vurderer behovet for unntak

- Regjeringen har ikke funnet grunn til å fravike hovedregelen om underholdskravet for selvstendige næringsdrivende så langt under pandemien, svarer justisminister Emilie Mehl, men åpner opp for at det kan komme tilpasninger.

Kyle Havlicek-McClenahan
Publisert

I forrige uke fortalte Shifter om den amerikanske gründeren Kyle Havlicek-McClenahan som blir kastet ut av landet før jul, etter åtte år i Norge. Årsaken er at han startet et teknologiselskap like før pandemien brøt ut i fjor, og på grunn av korona-omstendighetene ellers tjente for lite ved siden av oppstarten. Selv om inntektene hans har tatt seg kraftig opp i siste halvår i år, og nå er langt over nivået det må være på for å kunne få opphold (underholdskravet), konkluderer Utlendingsnemnda med at han må ut.

Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik i Justiskomiteen sendte torsdag inn et spørsmål til den skriftlige spørretimen, der hun ba justisministeren svare på hva regjeringen har tenkt til å gjøre med saken. Nå har svaret kommet.

Blander seg ikke

Noen direkte inngripen i Kyle-saken fra justisministerens side, er iallfall ikke aktuelt.

– Innledningsvis vil jeg for ordens skyld understreke at jeg ikke kan gå inn i enkeltsaker som dette etter utlendingsloven, og at jeg derfor heller ikke kan kommentere den aktuelle saken nærmere, skriver statsråd Emilie Mehl i svaret, og fortsetter:

– Når det er sagt, har jeg stor forståelse for at pandemien har satt mange i en vanskelig situasjon økonomisk, og at dette får store konsekvenser for dem som rammes. Dette gjelder ikke minst når bortfallet av inntekt får konsekvenser for adgangen til å oppholde seg i Norge.

Etterlyste grep

Wetrehus Thorsvik (V) spurte justisministeren hvilke grep hun ville ta for å gi UDI og UNE mer fleksibilitet i tolkningen av underholdskravet under koronapandemien.

Mehl skriver i sitt svar at det er bred politisk enighet om at utlendinger som kommer til Norge som hovedregel skal kunne forsørge seg selv og ikke bli en belastning for det norske velferdssamfunnet. Eventuelle unntak fra underholdskravet må vurderes opp mot de samfunnsmessige omkostningene det vil ha dersom utlendingen ikke klarer å oppnå tilstrekkelig inntekt etter pandemien og må få støtte fra det offentlige.

– Regjeringen har ikke funnet grunn til å fravike hovedregelen om underholdskravet for selvstendige næringsdrivende så langt under pandemien. Det gjorde for øvrig heller ikke Regjeringen Solberg. Vi vurderer imidlertid fortløpende behovet for unntak eller tilpasninger i regelverket som følge av pandemien, påpeker justisministeren.

Ut tirsdag

For Kyle McClenahan blir tirsdag hans siste dag med oppholdstillatelse i Norge. Reaksjonene har vært sterke fra flere kjente stemmer i gründermiljøet, blant annet tidligere Innovasjon Norge-topp og Gelato-medgründer Pål T. Næss.

– Norge trenger flere bein å stå på. Da må vi behandle de som skaper verdier i Norge, enten de er nordmenn eller fra utlandet, bedre enn dette. Historier som dette sprer seg raskt og gjør det vanskeligere å rekruttere helt nødvendig utenlandsk kompetanse til Norge, skrev Næss i et leserinnlegg i Shifter.