Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) må svare Stortinget om hva han visste om PSTs ulovlige innhenting av opplysninger om norske flypassasjerer.

Justisministeren må svare Stortinget om PSTs ulovlige datainnhenting

Stortingets kontrollkomité vil vite hva justisminister Jøran Kallmyr (Frp) visste om PSTs ulovlige innhenting av data om norske flypassasjerer.

Publisert

Saksordfører Ulf Leirstein (uavh.) i kontroll- og konstitusjonskomiteen trekker fram tre sentrale spørsmål han vil ha svar på:

– Hva visste justisministeren? Hvordan kunne praksisen fortsette etter 2014? Og har man nå sluttet med praksisen? sier han til NTB.

Spørsmålene til Kallmyr blir ført i pennen av Leirstein og etter alt å dømme sendt til statsråden etter et møte i kontrollkomiteen tirsdag. Normalt skal spørsmålene besvares innen én uke.

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein (uavh.) i kontroll- og konstitusjonskomiteen krever svar på hva justisminister Jøran Kallmyr (Frp) visste om PSTs ulovlige innhenting av data om norske flypassasjerer.

EOS-utvalget skrev i en særskilt melding til Stortinget i desember i fjor at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har drevet ulovlig innhenting av store mengder opplysninger om norske flypassasjerer.

– Knusende rapport

EOS-utvalget er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene. Utvalgets leder Svein Grønnern slo fast at innhentingen «har vært – og er – ulovlig».

– Det er meget kritikkverdig, understreket han.

– Det er ingen tvil om at rapporten fra EOS-utvalget er knusende. Utvalget sier rett ut at PST har brutt loven. Det er ganske unikt, sier Leirstein.

– Det kan være mange grunner til at PST har villet ha denne tilgangen, det kan jeg ha stor forståelse for rent politisk. Men når man ikke har hjemmel i loven, må man i så fall endre loven før man snoker i nordmenns reisevaner. Dette handler om tilliten til rettsstaten vår, mener han.

Fortsatte etter 2014

Grønnern mener samtidig at det gjør saken ekstra kritikkverdig at EOS-utvalget allerede i 2014 slo fast at PST ikke kunne innhente slike opplysninger. Likevel fortsatte praksisen.

– Hvordan i alle dager kunne det skje? sier Leirstein.

– Når man får beskjed om at det man har gjort er ulovlig, men likevel velger å fortsette praksisen, er det en særs alvorlig sak, konstaterer han.

– Har avsluttet praksis

EOS-utvalget slår fast at PST i en årrekke har skaffet seg tilgang til opplysninger om norske og utenlandske passasjerer gjennom Norwegians bookingsystem, uten at de har hatt hjemmel for dette i loven. I tillegg har PST rutinemessig fått tilsendt passasjerlister fra i alt åtte flyselskaper.

PST oppbevarte også i månedsvis opplysninger om anslagsvis én million reisende årlig og har i tillegg gitt gale opplysninger til EOS-utvalget om saken.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold uttalte i desember i fjor at «det har vært uenighet mellom utvalget og PST om det rettslige grunnlaget».

«EOS-utvalget har nå konkludert med at innhentingen ikke har hatt nødvendig rettslig grunnlag. PST har som følge av kritikken umiddelbart avsluttet den kritiserte praksisen», skrev han på PSTs nettside.

Åpner for høring

Leirstein åpner samtidig for at det blir høring i saken, noe som kan bety at både Kallmyr og Sjøvold må forklare seg for Stortinget.

– Det er stor sannsynlighet for at det blir høring, sier han.

Siden saken berører sikkerhetstjenestene, kan det bli en høring med både en åpen og en lukket del, antyder saksordføreren.

Den videre fremdriften i saken skal imidlertid besluttes først når svarene fra Kallmyr foreligger, trolig om en drøy ukes tid.

Torsdag og fredag denne uken vil kontrollkomiteen ha full oppmerksomhet mot den åpne høringen om trygdeskandalen.

(©NTB)